Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

LESERINNLEGG:

Asylmottak som nabo

Asylmottak som nabo

Kommunen planlegger å opprette et asylmottak på Sola sjø i Sømmevågen. FOTO: Line Viste

«Det å jobbe to timer i uka som frivillig på et mottak kan ikke sammenlignes med å få 200 asylsøkere som naboer når man kun har noen få naboer fra før», skriver naboene til Sola sjø.

Tekst:

Publisert:

LESERINNLEGG: Langs en landevei på Sømme ligger husene spredt. Så spredt ligger de at du fra trappa til et hus knapt kan se noen av de andre. De som bor i husene har valgt å flytte hit for å bo landlig og trygt, uten for mange naboer tett på.

Den 16. desember informerte kommunen, på sin hjemmeside, at de som bor i dette nabolaget til sommeren vil få opp mot 200 nye naboer. Sola sjø skal bli asylmottak. Dette ble vedtatt av formannskapet to dager før. En ting har alle i formannskapet felles: De bor ikke i nærheten av Sola sjø.

Mandag den 21. desember ble det avholdt informasjonsmøte i Sola kulturhus. Noen av naboene ble invitert til dette møtet. Invitasjonen ble mottatt én virkedag før. På møtet ble det informert, og det ble servert den ene betryggende historien etter den andre, både fra politikere som hadde stemt ja til mottaket, og andre. En ting hadde alle historiefortellerne felles. Ingen av dem vil til sommeren få 200 asylsøkere som nærmeste nabo.

De fleste har et ønske om å hjelpe mennesker i nød, gjøre gode gjerninger og føle at man bidrar til å gjøre verden bedre. Det å jobbe to timer i uka som frivillig på et mottak kan ikke sammenlignes med å få 200 asylsøkere som naboer når man kun har noen få naboer fra før.

Sola kommune ønsker å bidra i en spent flyktningsituasjon, men kommunen har aldri drevet asylmottak før. Det er en mulighet for at mottaket i Sola sjø vil fungere godt. Kanskje vil det oppstå noen uheldige episoder i eller rundt mottaket i oppstartfasen. Kanskje kommer disse episodene etter en tid, eller samtidig som beboerne får avslag på sine asylsøknader. Én slik «uheldig episode» for kommunen kan være en traumatisk opplevelse for den jenta som blir antastet på skoleveien, eller den småbarnsmora som blir «truet med voldtekt fordi hun forsøker å hindre noen i å stjele sykkelen sin» (Aarset, 2011).

154 av de som flytter inn i Sola sjø vil ifølge statistikken være menn (UDI, 2015). De som bor i nabolaget har én gang- og sykkelsti som fører dem til skole og sentrum. Den går tvers gjennom mottaksområdet.

Ordføreren og politikerne kan komme med mange betryggende fraser til naboene langs landeveien, men dersom de hevder at det å få et åpent mottak uten døgnbemanning som nærmeste nabo ikke byr på noen økt risiko for nabolaget, så viser dette en fullstendig manglende kompetanse innenfor det feltet de nå skal begi seg inn på. Noen av de nærmeste naboene har lang erfaring med arbeid tett opp mot asylmottak, og vet bedre. De som har fulgt med i media de siste ukene, vet bedre. De fleste av de som kommer til mottaket vil være hyggelige, gode mennesker med et oppriktig behov for hjelp. Men kanskje ikke alle.

Sola kommune, lytt til asylsøkere som selv ønsker at det opprettes små, desentraliserte mottak der integrering faktisk er en mulighet. Der ikke asylsøkerne blir en majoritet i nabolaget, men en minoritet som kan inkluderes. Utnytt Sola sjøs potensial; lag museumssenter. Blir det opprettet et ordinært mottak der er sannsynligheten stor for at det blir permanent.

Langs landeveien på Sømme er det mørkt, og det er gjennomkjøring forbudt. Det er ingen trafikk der, bortsett fra en og annen syklist til og fra arbeid på Tananger, og barna som bruker veien som skolevei. Så spredt ligger husene langs veien, at ingen ser eller hører hva som skjer i naboens hage. Utryggheten blir ekstra stor når et stort asylmottak plasseres i et nabolag som dette.

Kilder:

Utlendingsdirektoratet (2015).

Aarset, H (2011, 23. mai). Naboer i harnisk. DT. Hentet fra dt.no.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!