Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Best alene, eller sammen med andre?

– Må vi virkelig slå oss sammen med nabokommunene?

Tekst:

Publisert:

BLOGG: Et hett diskusjonstema for tiden er debatten om kommunesammenslåing. Stavanger vil gjerne bli større, Sandnes utelukker heller ikke å vokse - men vil i så fall ikke gifte seg med Stavanger. Sola på sin side må ta debatten om vi ønsker å se mot Stavanger, mot Jæren, eller helst ikke ønsker oss noen av delene. Debatten rundt sammenslåing har vært pågående i årevis, men nå i det siste har det blitt satt fart i sakene.

Den 30. mai er datoen for den rådgivende folkeavstemningen, som skal ta temperaturen på hva Nord-Jærens befolkning tenker om å ta dagens interkommunale samarbeid til nye høyder. Lite om hvilke konkrete alternativer som skal stemmes over er ennå bestemt. Noe av det som er prekært i denne debatten, er at også mange av partiene internt er uenige, og ikke har noe klart standpunkt om hvor de står.

Et av de argumentene som hyppigst blir brukt for en stor-kommune, er effektivitet og økonomiske innsparinger. Det vil bli færre ordfører- og rådmannsstillinger, et større fagmiljø i stedet for flere mindre og lettere å ta beslutninger på vegne av hele regionen. Likevel kan en spørre seg om det riktige virkelig er å løfte politikken og beslutningsmyndigheten såpass høyt at den havner lenger unna borgeren enn den er i dag. Med dagens kommunestyre så kjenner de fleste noen som enten sitter i kommunestyret, eller har et annet verv i kommunen. I og med at vi i tillegg har få fulltidspolitikere i kommunen, kommer politikerne på mange måter nærmere borgere, og er i bunn og grunn en meget demokratisk løsning.

Med et bystyre som skal styre en kommune som vil bli på godt over 100.000 innbyggere, så vil distansen til beslutningene bli langt lengre. Vi vil sannsynligvis få flere yrkes-politikere, totalt sett færre som sitter i beslutningsdyktige organer og det vil ikke lenger være gitt at mannen i gata kjenner noen som er deltakende i disse prosessene. Når dagens løsning derfor fungerer såpass bra som den gjør, er det da nødvendig å ta steget enda videre?

Vi pendler på tvers av kommunegrensene, langt mer i dag enn vi gjorde for bare noen år siden. Mange jobber, går på skole og bor i forskjellige kommuner, og kommunale grenser er kanskje ikke noe en del av befolkningen tenker på i det daglige. Det er blitt etablert flere interkommunale løsninger og selskaper som i dag blant annet håndterer vann- og avløp, brann- og redningstjenester, legevakt og havneadministrasjon, for å nevne noe. Kan ikke dette være en god middelvei som både ivaretar ordentlig og profesjonell håndtering av blant annet de nevnte tjenester, samtidig som beslutningene som tas, gjøres i god forankring i folket? Er det her et poeng i å endre på noe som fungerer så godt som det gjør i dag?

Avslutningsvis vil jeg poengtere viktigheten av at en slik beslutning tas med forankring i innbyggernes ønsker. Det er svært positivt at en folkeavstemning rundt et slikt spørsmål blir gjennomført, og det er bare å håpe at resultatene vil veie tungt i den påfølgende avgjørelsen. Helt til slutt vil jeg legge til at debatten hvorvidt 16-åringer skal få delta i valget, ikke burde være et spørsmål en gang. Dette er en debatt som mer enn noen annet dreier seg om samtlige av regionens innbyggere, også 16- og 17-åringene. Unge under 18 utgjør en betydelig brukerandel av de kommunale tilbud som finnes, og det er da ikke annet enn rett og rimelig at også deres stemme skal få bli hørt i denne saken.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!