Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Kommunesammenslåing:

Han sier ja, hun sier nei

Han sier ja, hun sier nei

Gruppeleder i Sola Høyre, Janne Stangeland Rege, er ikke enig med sin partikollega, Ole Ueland om kommunesammenslåing. – Men vi er gode venner for det, lover de.

Flere partier er delt i synet på kommunesammenslåing, blant andre Sola Høyre.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.03.2016 kl 13:44

Da ordfører Ole Ueland sa at han er positiv til å slå Sola sammen med Stavanger og Sandnes, utløste det et skred av telefoner til politiske gruppeledere i alle tre kommunene. Gruppeleder i Sola Høyre, Janne Stangeland Rege, forteller Solabladet at hun er klar til å si sin mening.

Den er ikke den samme som sin partikollega Ole Ueland.

– Jeg lander på et nei til Nord-Jæren kommune, sier Stangeland Rege.

Sola - god på egen hånd

På samme måte som at en helhetsvurdering er grunnen til Uelands ja, er helheten grunnen til Stangeland Reges nei.

- Jeg føler meg ikke sikker på at tjenestetilbudet vil bli like godt om de tre kommunene slår seg sammen, sier hun.

Hun fremhever Sola som en god kommune på mange områder.

- Vi har den gode solaskolen, vi er gode på pleie og omsorg og generelt på våre tjenestetilbud. Vil vi levere like godt med en ny kommune? Jeg føler meg ikke overbevist om det, selv om prinsippdokumentet for Nord-Jæren kommune sier det, sier Høyre-lederen.

Spesialtilbud til innbyggerne

Ordfører Ole Ueland sier seg enig, men han fremhever at en storkommune vil ha helt andre muligheter for bedre å ivareta innbyggere som trenger spesielle tjenester.

- Det er mennesker som vi ikke har gode nok tilbud til, nettopp fordi vi er for små til å kunne ha egne kommunale tilbud på alle områder. Det gjelder for eksempel unge med demens, eller mennesker med enkelte psykiske lidelser. I en storkommune vil man bedre kunne ivareta innbyggere som vi i dag ikke har et tilbud til, innvender han.

Bekymret for utkantene

Hun mener Sola er stort nok alene, og sier hun ikke har funnet nok ja-argumenter for en storkommune til å la seg overbevise.

I tillegg er hun bekymret for hva en ny kommune vil bety for «utkantene».

- Jeg liker egentlig ikke å bruke ordet utkant, men alle de tre kommunene har utkanter, eller mindre steder. Hvordan blir de ivaretatt her. Jeg er selv fra et slikt lite sted, sier tjeltabuen Stangeland Rege.

Gruppelederen i Sola Høyre synes likevel det har vært vanskelig å bestemme seg.

- Jeg ser en del av pluss-sidene ved en storkommune, men de er ikke mange nok når jeg gjør min avregning, sier hun.

Hva med sentrumsutviklingen?

Hun er heller ikke overbevist om at sentrumsutviklingen av Sola og Tananger vil være like viktig for en storkommune som den er for Sola.

- For meg er utviklingen av våre sentra veldig viktig. Vi skal skape gode sentrum med mye liv og handel. Jeg er bekymret for at en mer sentralisert politisk ledelse, med færre solabuer, vil være like opptatt av det vi ønsker skal skje i sentrum av Sola og Tananger, sier Janne Stangeland Rege.

Ordfører Ole Ueland tror derimot at sentrumsutviklingen vil gå sin gang og være viktig også i storkommunen.

- Det står at Sola skal utvikles i prinsippdokumentet som ligger til grunn for Nord-Jæren kommune. Vi kan ikke akkurat slå oss på brystet og si at Sola har vært så gode på sentrumsutvikling. En storkommune vil ha større krefter, mener han.

Lokaldemokratiet

Avstanden til politiske avgjørelser og lokaldemokratiets stilling i en ny storkommune er noe begge politikerne betegner som noe av det vanskeligste i en eventuell storkommune.

– For meg er dette vanskelig. Hvor godt vil de nye folkevalgte kjenne alle regionene? Jeg vet at det er enhver folkevalgt sitt ansvar å sette seg inn i dette, men det vil kunne bli langt færre solabuer i styre og stell, påpeker Janne Stangeland Rege.

Ordføreren bemerker derimot at det ikke er uvanlig at mindre steder kan være godt representert i politiske forsamlinger.

- Folk på mindre steder er ofte flinke til å stemme frem sine egne, så det er mange eksempler på stor andel fra utkantene i styre og stell, innvender han.

Han roser solapolitikerne og mener det vil være helt naturlig at mange av dem vil være viktige i en storkommune.

- Det vil også være partienes ansvar å få frem kandidater fra flere steder for å sikre en bred representasjon, sier Ueland.

Fortsatt gode venner

Selv om de to på topp i Sola Høyre er uenige om en storkommune, har de respekt for hverandres synspunkt.

- Jeg tror at det at Ole gikk ut og sa at han er for virket litt forløsende på flere. Det er mange som har ventet på at han skal si sin mening, og jeg har respekt for den. Men selv mener jeg altså noe annet, sier Janne Stangeland Rege.

Hun legger til at hun håper det nå blir en engasjert debatt om kommunesammenslåing, men at folk holder seg til saken.

- Det er så mange tema i denne debatten at det ikke er nødvendig å bli usaklig, sier hun.

Forventet kjeft

Ordføreren har fått en del ris for å ha sagt hva han mener om Nord-Jæren kommune, men han sier at det var han forberedt på.

- Jeg får også veldig mange positive tilbakemeldinger fra folk som setter pris på at jeg er åpen, sier han.

Ole Ueland valgte å si meningen sin blant annet fordi han mener det er på tide å starte den store debatten som skal ende med folkeavstemning 30. mai.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!