Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

- Elever blir holdt fast og ydmyket

- Elever blir holdt fast og ydmyket

Grannes ressurssenter er et grunnskoletilbud for psykisk utviklingshemmede. Det går for tiden 15 elever på senteret, som forøvrig er en del av Grannes skole. FOTO: Linn Iren Nilsen Oppedal

Tre personer forteller at elever på Grannes ressurssenter blir utsatt for tvang og holdt fast mot sin vilje nesten hver dag. Rektor avviser påstandene på det sterkeste.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
21.03.2016 kl 10:11

– Jeg ville aldri sendt mine egne barn til Grannes ressurssenter, sier en voksen, som kjenner godt til skolehverdagen til elevene på Grannes ressurssenter.

Ressurssenteret er en del av Grannes skole og et skoletilbud for elever med spesielle behov og ulike former for utviklingshemminger. Det er for tiden 15 elever på senteret og 30 ansatte.

Solabladet har snakket med tre voksne som har tilknytning til Grannes ressurssenter, og som er svært bekymret for hvordan elevene blir behandlet. På grunn av måten de tre er tilknyttet senteret, ønsker alle å være anonyme.

De tre kildene vil varsle om det de mener er en utstrakt bruk av tvang på ressurssenteret, og de vil at dette skal komme ut offentlig for at det skal skje en endring.

– Barn blir krenket daglig. De skal ikke ha det sånn, sier en av dem.

– Holder barna fast

Kildene forteller, uavhengig av hverandre, at barn blir holdt fast mot sin vilje nesten hver dag på Grannes ressurssenter. Alle tre har gitt flere eksempler på situasjoner hvor dette skjer.

Solabladet har også sett to bilder fra ressurssenteret som viser fastholding. På det ene bildet holder to ansatte en elev som sitter på gulvet. Eleven er rødflammet i fjeset og viser tydelig med ansiktsutrykket at den finner situasjonen ubehagelig.

– Eleven ble holdt fast fordi den ikke ville reise seg opp fra gulvet. Selv om den skrek «au» og strittet imot, slapp de ikke taket. Det pågikk i et kvarter, sier kilden, som selv var til stede i rommet.

Ifølge alle de tre kildene er slike hendelser vanlige på ressurssenteret.

– Det er for mye oppmerksomhet rundt atferd og tvang. Elevene får omtrent ikke gjøre en mine og blir holdt med hendene bak ryggen om de ikke gjør som de får beskjed om. Det blir nesten som et fengsel, sier en av dem.

Ifølge henne kan holdingen av elevene vare i en time, fordi eleven ikke blir sluppet før den er helt rolig.

LES OGSÅ: Fylkesmannen skal granske tvangsbruk

Se bildet større

Grannes ressurssenter flyttet inn i et helt nytt skolebygg i februar i år. FOTO: Linn Iren Nilsen Oppedal

– Opplever smerte

Kilden forteller videre at hun har vært vitne til flere tilfeller hvor elever har blitt lagt i bakken og at en ansatt har sittet på eleven for å holde vedkommende nede. Hun forteller også at elever har blitt holdt nede på stolen for at de skal sitte fint ved bordet.

Alle kildene sier at tvang og makt blir brukt for å bremse det som blir ansett som «uønsket atferd».

– Det fører ofte til at elevene blir ydmyket, opplever smerte og fortvilelse. Noen elever melder seg ut og blir apatiske. Når tvangen skjer er det flere til stede, både ansatte og andre elever, sier en av kildene.

– Mot uønsket atferd

Ifølge kildene er det liten toleranse på ressurssenteret for hva som blir ansett som «uønsket atferd», og de mener det blir slått ned på bagateller.

Å spise på en spesiell måte, fikle med klærne eller å ta hetten på hodet blir gitt som eksempler på handlinger som blir sett på som uønsket atferd.

– Jeg hadde ikke definert dette som uønsket atferd. Det hadde vært noe annet om det var oppførsel som var farlig for andre. Det er en lav terskel for hva elevene får gjøre. Jeg vil si det er veldig rigid, sier en av kildene.

Ulovlig å bruke tvang

Det finnes ikke hjemmel i opplæringsloven for bruk av tvang i skolen. Dersom det blir nødvendig å avverge skade, er det straffelovens regler om nødverge som gjelder.

Det betyr at det kun er lov å bruke tvang i skolen for å forhindre at en elev skal utøve stor skade på seg selv eller andre. Disse reglene gjelder også for Grannes ressurssenter.

Å holde en elev mot sin vilje anses som tvang og er ulovlig. Dette bekreftes av Fylkesmannen.

–Blir ikke hørt

Ifølge de tre kildene Solabladet har snakket med, er det ikke alle ansatte ved Grannes ressurssenter som bruker tvang og holder barna fast.

– Det er flere ansatte som er motstandere av tvangsbruk og som har forsøkt å ta dette opp, men de blir ikke lyttet til. Det blir tatt som kritikk, sier en av dem.

En annen sier at hun selv har følt seg presset til å være med og holde fast elever.

– Det føles ikke bra, sier hun.

Den tredje har selv forsøkt å ta det opp blant de ansatte.

– Jeg har tenkt mange ganger at det ikke er greit og har stilt spørsmål om hvorfor ting har blitt gjort på den måten, men det er vanskelig å ta det opp. Jeg opplever at man ikke skal blande seg og at tvangsbruken blir lite diskutert, sier en av dem.

LES OGSÅ: – Ingen grunn til å bruke tvang

Se bildet større

Rektor Helge Røysland avviser at barn blir holdt fast mot sin vilje på ressurssenteret og mener det er et bra sted å være for barn. FOTO: Linn Iren Nilsen Oppedal

Har endret seg

De tre varslerne mener at tvangsbruken på Grannes ressurssenter har blitt verre de siste fire-fem årene og at metodene som brukes er blitt strengere. Kildene mener at det er mindre oppmerksomhet på det faglige i forhold til atferdsendring.

– De bruker mye tid på å jobbe med ting elevene gjør feil, i stedet for at barna får utviklet seg ut fra den de er, sier en av dem.

Avviser tvang

Rektor på Grannes skole avviser at det utføres tvang og makt overfor elever ved Grannes ressurssenter.

– Vi holder ikke elever fast uten at det er for å forhindre at de gjør skade på seg selv eller andre, sier rektor Helge Røysland.

– Så du kjenner ikke til at elever blir holdt fast, utenom at det er for å forhindre alvorlige hendelser?

– Nei. Vi skal jo hjelpe elevene så de ikke skader seg selv eller andre. Ellers legger vi vekt på å forebygge, for å unngå at slike situasjoner oppstår. Det er jo elever med spesielle utfordringer vi jobber med.

– Men vi har snakket med tre forskjellige som er tilknyttet ressurssenteret, og de sier at elever blir holdt fast nesten daglig, og at det brukes tvang for å få elevene til å føye seg eller for å hindre uønsket atferd. Kjenner du til at det skjer?

– Jeg stiller meg spørrende til det, fordi det er viktig å kjenne helheten. Dersom en person kommer inn utenfra og ser situasjonen kjenner den ikke hele situasjonen, svarer rektor.

– Men i loven står det klart at det ikke er lov å holde fast elever, unntatt hvis det er for å forhindre at eleven skader seg selv eller andre. De vi har snakket med sier at det skjer i situasjoner hvor det ikke er nødvendig.

– Det kjenner jeg meg ikke igjen i. Det tror jeg er misforstått, svarer rektor.

Solabladet forteller rektor at avisen har sett bilder av to forskjellige situasjoner fra ressurssenteret hvor barn blir holdt fast av voksne. Varsleren som har tatt dem er redd for at hun selv blir identifisert dersom bildene blir vist videre. Rektor vil dermed ikke kommentere dem.

– Når jeg ikke har sett bildene selv blir det vanskelig å kommentere, sier han.

Han forsikrer likevel at ingen elever på skolen blir holdt fast, enten de går på ressurssenteret eller den «vanlige» delen av Grannes skole.

Fylkesmannen i Rogaland skal nå føre tilsyn med Grannes ressurssenter, etter at å ha mottatt bekymringer fra flere hold den siste tiden.
Rektor ønsker tilsynet velkommen.

– Vi ønsker tilsynet velkommen til å se på all den jobben vi gjør, for at vi skal gjøre en så god jobb som mulig med de utfordringene som elevene våre har. Og skulle Fylkesmannen gjennom tilsynet peke på forhold som må endres, vil vi selvsagt ta det til etterretning, sier han.


LES MER: Fylkesmannen skal granske tvangsbruk.

Tvang er forbudt i skolen

• Opplæringsloven gir ikke hjemmel for bruk av fysisk tvang og makt, verken overfor «vanlige» elever eller overfor psykisk utviklingshemmede.

• Tiltak som en person motsetter seg, regnes som tvang.

• Fysisk refsing eller annen krenkende behandling kan ikke nyttes i opplæring.

• Også i opplæring kan det bli 
nødvendig å bruke tvang, men hjemmelen for dette vil i tilfellet være straffelovens bestemmelser om nødverge og nødrett.

• Nødrett defineres som en rett til å foreta en ellers ulovlig handling for å redde mennesker eller verdier fra en fare for skade, som eller ikke kunne avverges på en rimelig måte.

• «Nedlegging» vil objektivt sett betraktes som sterkt inngripende tvangs- og maktbruk, og kan kun 
benyttes som siste utvei for å forhindre vesentlig skade av betydelig omfag.

• Kommunen er pliktet til å sørge for at forholdene legges til rette for minst mulig bruk av tvang og makt.

Kilde: «Om bruk av tvang og makt i opplæring», Fylkesmannen i 
Rogaland.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!