Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Landets viktigste kvinne:

Astrid den mektige

Astrid den mektige

Astrid Tryggvesdatter var trolig Vestlandets, og kanskje landets, mektigste kvinne. FOTO: Helene Pahr-Iversen

Sola Lions klubb har bestemt seg for å reise en bauta over Astrid som var gift med Erling Skjalgsson Men hvem var hun?

Tekst:

Publisert:

Solas store vikinghøvding, Erlings Skjalgsson, var venner med noen konger og sloss mot andre konger. Han styrte hele Vestlandet og hadde en permanent hær rundt seg på 90 mann. Hvem var god nok til å bli hans hustru? På Gulatinget i år 996 foreslo Olav Trygvasson at søsteren Astrid skulle gifte seg med Erling, men hun ville ikke.

Erling var i utgangspunktet ikke god nok for Astrid! Hun var datter av Astrid Eiriksdatter og kong Trygve Olavsson. Trygve var igjen sønn av kong Olav i Viken som var sønn av kong Harald Hårfagre. Harald Hårfagre var altså oldefaren. Bestefar på morsiden var Eirik Bjodaskalle fra Obrestad på Jæren, en meget mektig mann. Og til slutt var Astrid, som skulle giftes med Erling, søsteren til den kommende kongen Olav Trygvasson. For at en skulle bli konge i Norge måtte en ha mannlige blodsbånd til Harald Hårfarge, som også var regelen i Norge fram til 1990. Da ble Grunnloven forandret slik at kvinner kunne arve tronen.

Kamp om kongetittelen

Både faren og bestefaren til Astrid og Olav ble drept av Gunnhild og hennes sønner. Denne Gunnhild var gift med Eirik Blodøks, eldste sønn til Harald Hårfagre. Gunnhild ønsket å bane vei for sine egne sønner til å bli konger og satte i gang utrensking av alle menn med blodsbånd til Harald Hårfagre. Til slutt var det ikke mange igjen og hennes menn var på jakt etter den nyfødte Olav Trygvasson. Moren til Astrid, som også bar navnet Astrid, flyktet med ham og klarte å gjemme seg bort i Østersjø-området. Kvinnene med blodsbånd til Harald Hårfagre rørte Gunnhild ikke fordi de ikke var noen trussel mot hennes egne sønner.

Ville ikke gifte seg med Erling

Olav ble mange år senere «oppdaget» av en onkel Sigurd i Estland og han kjøpte Olav og moren fri fra trelldom. Olav vokste opp og ble en stor kriger. Han ble så fryktet at bl.a. kong Ethelred av England betalte ham for ikke å angripe landet hans. I år 995 kom Olav Trygvasson tilbake til Norge og erklærte seg som konge. Men det var ikke så lett, Olav hadde latt seg kristne da han var i England og forlangte at alle andre også skulle la seg kristne. På Gulatinget i år 996 møtte Olav den mektige Hårda-Kåre ætta, som også Erling Skjalgsson stammet fra og de var slett ikke fornøyd med at de måtte kristnes. Men de kom med et forslag til Olav om at de aksepterte det hvis han lot Astrid, søsteren hans gifte seg med Erling. Men hun var slett ikke enig i det. Hun var jo datter av en konge og snart søsteren til en, så hun ville heller vente noe år enn å gifte seg med en mann uten rang. Astrid gikk så sin vei. Olav tok da en hauk hun eide og plukket alle fjørene av denne og sendte den til Astrid. «Nå er han vred» hadde kommentarene vært fra henne, men hun forstod beskjeden og gikk for å snakke med broren. De ble da enige om at hun skulle gifte seg med Erling mot at folkene på Vestlandet skulle bli kristnet.

Fru Skjalgsson

Astrid og Erling ble så gift og kong Olav tilbød da Erling tittelen jarl og et stort rike. Men Erling svarte at «Herser hadde slekten min vært, så jeg vil ikke ha høyere tittel enn dem».

På grunn av giftemålet med Astrid var nå Erling og kong Olav på en måte i slekt, og slekt sloss aldri mot hverandre. Det var en respektert regel i vikingtiden. De var nå allierte og bygde opp sin makt på hver sin kant. Erling ble kongens mann på Vestlandet fra Lindesnes til Stad.

Ikke mange år etter at Astrid og Erling ble gift, var det et nytt giftermål i Sola. Det var i år 1000. Kongen Olav og Astrid hadde en annen søster, Ingebjørg. Kongen hadde mye strid med svenskene og måtte bygge en ny allianse. I Sverige, nærmere bestemt i Gøtaland, satt en veldig populær og dyktig jarl, ugift, ved navn av Ragnvald jarl Ulvsson. Ragnvalds far Ulv, var bror til dronning Sigrid Storråde som kong Olav hadde fridd til men fått nei. Det var viktig for kong Olav å lage en allianse og han ville gifte vekk den andre søsteren. Astrid og Erling inviterte da hele gjengen, dvs. kongefølget og leidangshæren som var blitt innkalt til et gigantisk bryllup på Sola. En av grunnene var at de hadde dårlig tid fordi kong Olav hadde kalt ut hæren og skulle til Vendland (i dag Polen) og hente sine eiendeler.

Kjærligheten blomstret

På tilbake veien ble Olav lurt i et bakhold ved Svolder og forsvant. De som hadde lurt ham i bakhold, danske og svenske adelsmenn samt ladejarlene delte områdene kong Olav styrte seg imellom. Men dette brydde ikke Erling på Sola seg noe om og fortsatte å ta inn skatter og styre Vestlandet som før. Hans makt og omdømme vokste hele tiden, noe som gjorde han til en av landets mektigste menn i vikingtiden.

Hjemme på Sola blomstret tydeligvis kjærligheten. Astrid og Erling fikk mange barn. Som med giftermålet mellom foreldrene fortsatte de å gifte vekk sine egne barn for å sikre seg makt og unngå strid. På den måten sikret de sin egen framtid og etterslekten fikk beholde makten. Et av disse giftermålene ble svært viktig for Norgeshistorien. Astrid var nå den eneste gjenlevende med blodsbånd til Harald Hårfagre. Etterslekten vil da ha blodsbånd til Harald Hårfagre selv om det ikke kun var gjennom mannsledd. Dette er viktig å forstå når en skal følge slekten videre, noe som bygger opp om Astrids posisjon. Astrid var den viktigste og ikke Erling.

Strategisk ekteskap

Snorres Heimskringla er den sagaen som forteller oss mest om Erling Skjalgsson. Det er også den sagaen som gir oss navnet på flest av Erling og Astrids avkom: Aslak, Skjalg, Sigurd, Lodin, Tore, Jartrud og Ragnhild. Det er også en annen datter, Sigrid, nevnt i en annen saga. Vi skal ikke følge alle disse etterkommerne, men nevner her de viktigste.

Erlings eldste sønn, Aslak, ble giftet bort til Sigrid, datter til Svein Håkonsson jarl. Dette var et klassisk alliansebryllup for å holde fred med Ladejarlene, som i en periode fungerte som konger i landet. De giftet så to døtre inn i Arnmødlinge-ætten, en stormannsætt på Sunnmøre! Jartrud til Arne Arnesson og Ragnhild til Torberg Arnesson. Dette var viktig for å sikre fri ferdsel langs kysten.

Barn og barnebarn

Men vi skal følge videre Ragnhild Skjalgssdatter og Torberg Arnesson. Det fikk sønnen Øystein Orre og datteren Tora. Faktisk var det så viktig for Snorre å bevise at Tora var Ragnhilds datter og Astrids barnebarn at han nevner fødselen hennes. Ofte var det vanskelig å bevise at en konge stammet fra Harald Hårfagre. Bevisene for dette ble overlevert fra generasjon til generasjon via kvad og rim. Men det var muligheter for å jukse her og det.

Så dukker det opp en dyktig hærmann med navn Harald Hardråde og erklærer at han var i slekt med Harald Hårfagre og var Norges konge. Han var sønn av Sigurd Syr og Åsta. Sigurd skal ha vært i slekt med Harald Hårfagre, men det er noe underlig fordi han aldri krevde å være konge i Norge. Med giftermål med Tora vil i hvert fall etterslekten ha blodsbånd via Tora, Ragnhild og Astrid tilbake til Harald Hårfagre.

Mektig slekt

Kong Harald Hardråde var den siste vikingkongen. Vikingtiden slutter med hans død ved Stamford Bridge utenfor York i år 1066. Bror til Tora, Øystein Orre, Erling og Astrids barnebarn stod ved kongens side i slaget.

Også etterkommerne av kong Harald og Tora er viktige personer i norsk historie. De fikk en sønn med navn Olav som ble kong Olav III Kyrre. Han igjen fikk en sønn, Magnus som ble kong Magnus II Berrfødt som igjen var far til kong Sigurd Jorsalfare. Det var også flere andre konger som slektet fra Astrid og Erling på Sola. Astrid kan derfor med det rette kalles for Astrid den mektige. Sannsynligvis den mektigste kvinnen som har levd på Vestlandet og kanskje i Norge.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!