Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Blogg:

Debatten alle engasjerer seg i

Debatten alle engasjerer seg i

FOTO: Trine Barka Højmark

Hvis sidemålskarakteren skal opprettholdes, er det ikke annet enn rett og rimelig at det også innføres karakterer for forskjellige emner innen matematikk, mener Jens Kristian Øvstebø.

Tekst:

Publisert:

BLOGG: Debatten om i hvilken grad undervisning og vurdering i sidemål skal vektlegges, er vel et av de få diskusjonsemnene som virkelig engasjerer, uansett hvem en er rundt og hvor i landet en befinner seg. Siden Solabladet nettopp hadde et innslag der de hadde vært blant annet på Sola ungdomsskole og intervjuet ungdommer der om deres holdninger til dette, er det jo en passende anledning til å spe på med litt argumenter som taler for et sidemål uten den etter min mening alt for sentrale rollen.

Etter Svartedaudens herjinger på midten av 1300-tallet, var som kjent Norge såpass hardt svekket at vi få år senere befant oss i en union med Danmark, der vi var den definitive lillebror. Ettersom Norge som nasjon var kraftig svekket etter det store befolkningstapet pandemien førte med seg, ble landet et enkelt bytte for Danmark, og den påfølgende «danmarktifiseringen» som det kan kalles. Da landet atter var fritt (eller friere – vi gikk jo raskt over i en noe mindre undertrykkende union med Söta bror), oppsto debattene om hvilket skriftspråk som skulle være gjeldende. De to hovedretningene ble etter hvert alternativet om å basere språket på vestlandsdialekter (sørlandsk syntes Aasen var for stygt til å tas med og Nord-Norge brukte han ikke mye tid på å reise til) og det påstått dansk-påvirkede språket som lå nærmest østlandsk taleform, eller å la disse to alternativene bli to sidestilte skriftspråk.

Resultatet ble jo som kjent to skriftspråk, og Norge ble landet som har to navn ved siden av hverandre på passet, der det nynorske alternativet i praksis ikke brukes i dagligtale i det hele tatt – av noen som helst – i landet.

Språk blir en stadig viktigere faktor når en skal søke jobb, når en er ute på reise og i det generelle dagliglivet. Verden har aldri før vært så globalisert som det vi ser i dag. Ressursene i den norske skolen burde da kanskje heller sees på om kunne bli brukt på å forbedre ferdigheter i språk som det etter min mening og i fare for å tråkke noen på tærne: Faktisk er viktige. Jeg tenker spesielt her på faget engelsk i videregående skole, som per dags dato er frivillig i andre- og tredjeklasse, mens sidemålsundervisning tvinges på elevene gjennom samtlige tre år?

Foruten om dette, så mener jeg at om sidemålskarakteren skal opprettholdes, er det ikke annet enn rett og rimelig at det også innføres karakterer for forskjellige emner innen matematikk, for eksempel en for algebra og en for geometri. Om en velger å ha såkalt S- eller R-matte, har en faktisk flere undervisningstimer i dette faget enn norsk gjennom tre år på videregående skole. Likevel finnes det som nevnt ingen karakterer her som gir et innblikk i hva eleven mestrer bra eller ikke, kun en samlet vurdering.

De fleste i landet har en mening om sidemål, uavhengig om bokmål eller nynorsk er «morsmålet». Ofte er disse meningene forbundet med irritasjon over hvorfor en skal måtte bli prakket på et språk (eller egentlig bare en annen «skrive-dialekt» som det faktisk er), som en uansett uten problem vil kunne lese og dra en mening i en tekst ut av. En reel løsning på dette er jo at det fortsatt skal undervises i begge målformer, men uten at det settes av egen karakter på vitnemålet basert på tre stiler som skrives siste halvår i tredje klasse. En bi-effekt av å ta bort karakteren og da det voldsomme fokuset på prestere i dette, vil kunne være nettopp en økt læringsvilje da sidemålet kanskje vil føles som litt spesielt, annerledes og eksotisk. Da vil man få et rettferdig norsk-fag, der skriftspråket eleven ønsker å lære om står i sentrum, og der norskfagets vekt på vitnemålet veier like tungt som de andre fagene.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!