Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

LESERINNLEGG:

Dekkjungelens «far» slår et slag for å holde fingrene fra fatet

Dekkjungelens «far» slår et slag for å holde fingrene fra fatet

– Dekkjungelen på Røyneberg er satt sammen slik at det tenner elevenes bevegelseslyst, skriver dekkjungelens opphavsmann, Asbjørn Flemmen, i dette leserbrevet. FOTO: Håvard Ovesen

Det er bare å gratulere elevene med resultatet av godt ledet arbeid gjennom elevrådet og tilsvarende engasjementet i FAU.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
06.01.2017 kl 13:05

«Dekkjungelen tilhører barna på Røyneberg».

Det var gladmeldinga som slo mot oss gjennom en link til Solabladet 8. desember. Det er bare å gratulere elevene med resultatet av godt ledet arbeid gjennom elevrådet og tilsvarende engasjementet i FAU for bevaring av jungelen. Jungelen har fungert som en attraktiv og sosial institusjon, og snart er den god som ny. Innsatsen til Siv Karin Solaune og måten å ta vanskelige situasjoner på må nevnes. Det må også den løsningsorienterte Trond Joa og krafttaket han tok. Uten hans arbeidsinnsats hadde vi ikke nådd målet, sikkerhetsklarering av Tarzanjungel 21. november.

Å rive denne
godt bygde jungelen ville for undertegnede som fagmenn i kroppsøving vært å betrakte som motstrøms, - et stort tilbakeskritt for elevenes utvikling gjennom bevegelseslek. Hele nettverket i jungelen er satt sammen slik at det tenner elevenes bevegelseslyst. Her er ikke behov for instruksjoner, ei heller er det ønskelig. Barnas egen turbo for utvikling er i full gang så snart klokka ringer ut til det største og kjekkeste «faget» i grunnskolen, friminuttene. Å få gjennomslag hos pedagoger og politikere for verdien av egenorganisering og aktivisering har imidlertid uteblitt. Kroppsøving blir vanligvis forstått som læring gjennom instruksjon.

Forskning professor Øyvind Førland Standal, NIH, driver kan kanskje bidra til å endre faget. Med sin «Fingrene-fra-fatet-pedagogikk» sporer han faget bort fra instruksjonslæring og mot tilrettelegging og egenaktivisering.

«Lærerens rolle er å konstruere læringslandskap!» sier Standal. Han presiserer videre at lærerens rolle ikke er å fortelle eller vise elevene hva som er rett måte å bevege seg på, og at det heller ikke er å drive med feilretting. Konkret betyr det: Rett på situasjonen, ikke på personen.

Leserbrevet fortsetter under bildet

Se bildet større

Tidligere i høst inspiserte Asbjørn Flemmen dekkjungelen på Røyneberg for å gi råd om hvordan den best kunne settes i stand igjen. FOTO: Håvard Ovesen

Logikken er klar: Enhver ferdighet/teknikk er blitt til i et miljø. Som selens form og bevegelse er et speilbilde av det miljø den er skapt for å leve og bevege seg i er også mennesket skapt i det miljø det skal leve og bevege seg i. Den beste måten å lære på er derfor å tilrettelegge det miljø der det er bruk for ferdigheten/teknikken.

Det neste er å tilrettelegge miljøene på en slik måte at de aktiverer det iboende selvdrivende system, nemlig barnas medfødte bevegelseslyst til samhandling gjennom grovmotoriske bevegelser. En epokegjørende oppdagelse av noen helt spesielle hjerneceller, speilnevron, er skjellsettende, og støtter synet på egenutvikling/læring. Vi vet nå at motorisk læring skjer gjennom å speile andres bevegelser. Fenomenet er vi født med, og vi er faktisk mye bedre til å ape enn hva apen er.

Med tanke på jungel-lek viser det seg at speilnevronsystemet er spesialisert til, ikke bare til å utføre de samme bevegelser, men også å forstå andres bevegelser. Og med fokus på helhetlig utvikling gjennom bevegelseslek; - speilnevronsystemet tolker også intensjonen, den sosiale meningen og den andres følelser. Det er til ettertanke i perspektiv av den sittetvangen barna utsettes for, at de «magiske tilstander» barn i bevegelseslek er i, er næring til speilnevronene, ja selve grunnlagsnæring til hjernens utvikling.

Forventninger til kroppsøvingsfaget og behovet for nytenking er til stede, men hvor er inspirasjonen? I media uttrykkes misnøye med kroppsøvingsfaget slik mange oppfatter det. Jeg nevner noen eksempler: «Fjern gym slik den er i dag. Den virker demotiverende og ekskluderende på overvektige.», «Jeg gjorde alt jeg kunne for å unngå gym.» og «... at 30 prosent av elevene ”ikke liker” eller ”hater” kroppsøvingsfaget.»

Samtidig er kroppsøving
i fokus for å motvirke den negative helseutviklingen. Overraskende for mange er at voksenorganisert og ledet fysisk aktivitet kommer klart dårligere ut enn den spontane egenorganiserte. Forskning fra flere land viser at barn er i ro 75 prosent av tiden når aktivitetene er voksenstyrt, barn beveger seg dobbelt så mye når de er uten voksne. Hos barn som ble gitt et attraktivt sted å leke, økte bevegelsesaktiviteten med mellom 400 og 500 prosent.»

Konklusjonen til forskerne er derfor klar: Å tilrettelegge for barns naturlige bevegelseslek må være den beste strategien til å fremme fysisk aktivitet.

Min lange erfaring
gjennom seminar innsiktet mot å stimulere til utvikling av allsidig utfordrende og spennende miljø i skolegården har med få unntak skjedd etter initiativ fra FAU. Foreldrene ved Røyneberg skole startet og har etterpå kjempet på veien mot en ny framtid for barnas utvikling og læring gjennom spontan-kroppsøving. Med små midler kan veien bli breiere. Lykke til!

Nøkkelord

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!