Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Er Sola blitt taktisk uviktig?

Er Sola blitt taktisk uviktig?

Forsvaret har lang tid med tilstedeværelse i Sola kommune. Her fra antenneparken i Tananger. Den militære tilstedeværelsen har gradvis blitt svekket som følger av innsparinger. FOTO: Geir Arne Løland

Regjeringen og Stortinget ønsker dramatiske kutt i Heimevernet, noe som uten tvil vil føre til en svekket militær tilstedeværelse i distriktene. Bør vi være bekymret?

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.02.2017 kl 13:33

KOMMENTAR: Bekymrede ordførere, bekymrede offiserer og soldater og en åpenbar svekkelse av den militære tilstedeværelsen i Sør-Norge. Ingenting av dette er tilsynelatende nok til å nå gjennom til urokkelige stortingspolitikere som har bestemt seg for dramatiske kutt i Heimevernet. For hvor farlig skal verdensbildet bli før norske politikere skjønner at Forsvaret må være mer enn et flagg på en skulder, blankpussede marsjstøvler og nyoljede geværer? Når skal Forsvaret bli en prioritet, et instrument for å sikre nordmenns trygghet i en krisesituasjon? Når skal Forsvaret bli noe annet enn bare tall på papiret, et regnskap? Alt vi får servert fra de folkevalgte i regjeringen er glansbilder på hvordan Forsvaret bør være, mens de folkevalgtes handlinger vitner om manglende kunnskap og forståelse for hva landet faktisk trenger.

Jeg skal innrømme at jeg er bekymret. Jeg kjenner også på tvilen om at de folkevalgte på Stortinget virkelig vet hva som er fornuftig forsvarspolitikk. Jeg kjenner på problemer med å stole på en regjering som ønsker å nærmest avvæpne Agder, og som viser vilje til å gjøre de gjenværende HV-styrkenes forsvarsevne svekket. Hvor lurt kan det være å gjøre et HV-område ansvarlig for fem eller seks kommuner? Hvor lurt er dette for den sivile beredskapen i kommunene? Hvor gripbare kan Heimevernet være etter en slik rasering? Jeg deler kaptein Alf Stensli, områdesjef for Sola/ Gimra, sin bekymring; Heimevernet vil fremdeles være der, men ikke som før. Hvem skal kommune og politi støtte seg til hvis de få heimevernsoldatene som er igjen i distriktet er på oppdrag i en annen kommune fordi de ringte først? Kuttene i Heimevernet føyer seg inn i rekken over militær nedtrapping i Sola. Er det slik at Sola ikke lenger er å regne som taktisk viktig?

Er det ikke viktig nok å passe på LNG-anlegget i Risavika, flyplassen med tilhørende offshore-trafikk, næringsklyngen på Forus og NATO Joint Warfare Center i Stavanger? Har vi som region rett og slett blitt så uviktige i den militære sammenhengen? Slike sivile dog viktige mål er tilsynelatende utelatt fullstendig fra utredningen som langtidsplanen (LTP) bygger på. Dette til tross for at nettopp vern om heim og viktig infrastruktur er en av Heimevernets viktigste oppgaver.

Spørsmålene er mange, men svarene få. Svarene fra sentrale myndigheter er vage og generelle, og viser til «nøye og helhetlige vurderinger». Likevel er det ingen som kan si nøyaktig hvorfor det er lurt å svekke Heimevernet i Rogaland og Agder. Ingen kan tilsynelatende gi et godt svar på hvorfor vi i en tid hvor russerne er mer farlige enn siden den kalde krigen, velger å kutte og spare i Forsvaret. «Prioriteringer før opprusting», er det generelle svaret som gis. En kan spørre seg selv om politikerne i Oslo har glemt at det først og fremst er soldaten som vinner slaget, ikke utstyret. Hva hjelper det med nye geværer, vester, hjelmer og kjøretøyer hvis vi ikke har soldater nok? For bare få år siden talte Heimevernet rundt 90.000 soldater. I dag er tallet redusert til 42.000. Nå ønsker regjeringen altså en ytterligere slanking på 7000 soldater. Under den kalde krigen var tallet godt over 100.000 soldater. Nå som eksperter mener vi er nærmere en krig enn vi var den gang velger våre folkevalgte å gå feil vei.

Mens russerne er i ferd med å tilbakelegge en kraftig opprusting av eget militære skal det norske forsvaret avvikle Sjøheimevernet, kvitte seg med korvetter og redusere antallet ubåter, dette i tillegg til dramatiske kutt i Heimevernet. Oppgavene som korvettene har i dag, skal F-35 overta. Som kaptein Stensli uttalte til Solabladet forrige uke, det blir morsomt å se når F-35 skal taue båter eller inspisere russiske trålere.

Hvor er vi egentlig på vei med dagens norske forsvar? Rettere sagt; hvor er våre politikere på vei? Og hvor mye skal vi som norske statsborgere egentlig finne oss i? Det er vår trygghet som står på spill, våre verdier som ikke lenger vil ha en like god forsikring. Heimevernet bistår i kriser også i fredstid, være seg leteaksjoner, redningsarbeid eller vakthold - eksempelvis vakthold i Stavanger sentrum i kjølvannet av NOKAS-ranet i 2004. Med å kutte i Heimevernet er det med andre ord ikke bare en forsikring mot krig som svekkes betydelig. Det er også en stor ressurs for nødetatene og kommunene som blir betydelig dårligere. Jeg er selv tidligere grenader i Luftvernartilleriet og er nå innrullert soldat i HV-08. Jeg er stolt over min tjeneste i Forsvaret, og jeg er stolt over den jobben som Forsvaret gjør hver eneste dag, hele året. Jeg er også stolt over å være en gripbar ressurs for landet mitt gjennom Heimevernet, hvis dagen kommer der vi blir nødt til å beskytte det som er vårt. Med våre politikeres vilje til dramatiske kutt, risikerer jeg og flere tusen med meg å måtte levere inn utstyret. Vi risikerer å stå på sidelinjen den dagen det smeller.

Løytnant Kurt Låbakk som undertegnede snakket med i forbindelse med forrige ukes oppslag i Solabladet, hadde funnet frem til at én HV-soldat koster i snitt 30.000 kroner i året. Til sammenligning koster en soldat i Hæren 600.000 kroner. Heimevernet er altså med all tydelighet en rimelig forsvarsgren i den store sammenhengen - en billig forsikring mot kriser og krig. Men det er en forsikring politikerne ikke ønsker å betale for i Agder og Rogaland, ikke på langt nær i like stor grad som tidligere.

Opplysningene som Heimevernet ga overfor Solabladet i forbindelse med forrige utgave, gir god grunn til bekymring. Det burde også gi grunn til engasjement i de tusen hjem. Enten det blir krig eller ikke, Heimevernet er en ressurs vi burde verne om og styrke heller enn å svekke. Det er en ressurs vi kan komme til å savne den dagen alarmen går.

Jeg personlig er av den oppfatning at de varslede kuttene er en uklok avvæpning og en uklok kurs for Forsvaret, verdensbildet tatt i betraktning. Regjeringen og Stortinget er etter mitt syn i utakt med folket og i utakt med verdenssamfunnet rundt oss. Regjeringens sparemodus blir neppe mottatt med jubel hos Forsvaret selv heller, men de høye herrer i grønt må gjøre det beste ut av det de får bevilget. Det er tross alt Stortinget som bestemmer hvor viktig Forsvaret, vår felles sikkerhet, er når budsjettet skal fordeles.

Glem ikke at det er våre kvinner og menn i uniform som skal vinne slaget, ikke utstyret eller stortingspolitikeren. Det hjelper lite med nye hjelmer, geværer og uniformer hvis det ikke finnes nok soldater til å bære det.

Min oppfordring er å engasjere seg i saken. Vår felles sikkerhet er noe som opptar og angår oss alle. Heimevernet er en ressurs for vår alles trygghet, i fred som i krig. Ikke la hvem som helst styre over din sikkerhet. Bruk ytringsfriheten og bruk stemmeretten ved neste stortingsvalg.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!