Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Fly kollektivt?

– Er ikke fly en form for kollektiv transport?

Tekst:

Publisert:

BLOGG: Av mange meninger rundt hvordan vi best skal bevare miljøet og hvilke tiltak i denne hensikt som er mest effektive, kommer man ofte ikke utenom debatten om kollektivtransport. Transportmetoden sparer ikke bare miljøet for unødvendig mange bilmotorer som ellers måtte kjørt den samme strekningen, men også brukerne – altså vi sparer penger på å reise kollektivt.

Reisemåtene de fleste først gjerne tenker på når det kommer til kollektivtransport er buss, tog og bane (bybane, t-bane, trikk etc). Mange vil også karakterisere forskjellige former for båttransport (ferje, hurtigbåt) som kollektivtransport. Likevel er det få som sier at det å fly er å reise kollektivt.

Kollektivt stammer opprinnelig fra det latinske ordet ”colligiere”, og betyr på norsk ”å samle”. Vi samler med andre ord en gruppe mennesker i en transport, og kaller det samletransport, eller da nettopp kollektivtransport. Med mindre en da flyr privatfly eller lignende, lurer derfor jeg på hvorfor det ikke kan la seg gjøre kollektivt å fly..?

Norge er et land der vi har satset stort på distriktspolitikk og spredt befolkning, på tross av lavt innbyggertall og ugunstige forhold både geografisk og værmessig for utbygging av veier og jernbanelinjer. Dette merkes også helt klart flere steder rundt om i det ganske land, ved at eksempelvis kvaliteten på veier og jernbane ikke kan sammenlignes med de fleste andre vestlige land.

Jo lenger en kommer unna de større norske byene, jo dårligere blir ofte kvaliteten på veiene, og når du passerer Bodø på vei nordover så finnes det ikke jernbane annet enn en liten tarm til Narvik fra Kiruna i Sverige. Satsingen på 80 kroner seteavgift per flyavgang som kommer fra 2016, mener jeg da blir vanskelig å forsvare, selv fra et miljøperspektiv.

For i land der forskjellen på sommer og vinter ikke er like stor som her til lands, der man ikke har fjell og daler mellom hver eneste by og der flesteparten av folkene faktisk bor i byer, ser jeg det selvsagt er svært hensiktsmessig med utbygging av både skinnegående og kanskje veibasert infrastruktur.

Spørsmålet blir da om vi i Norge vil prioritere å senke flytrafikken betraktelig, men da måtte sette inn enorme ressurser på utbygging av veier og jernbaner, samtidig som de også skal brøytes og vedlikeholdes – eller fortsette å brøyte våre rundt 50 rullebaner i stedet og utnytte lufta som den vedlikeholdsfrie autostradaen det er?

Når det blir anslått at flytrafikken står for rundt fem prosent av klimagassutslippene på verdensbasis, mens transport til sjøs står for over 20 prosent, bør kanskje andre tiltak enn å gjøre flytrafikken til den store syndebukken bli vurdert iverksatt. Skal en i så fall rettferdiggjøre holde flytrafikken utenfor den allment aksepterte definisjonen av kollektiv transport, og avgiftsbelegge den ytterligere i tiden fremover, må først andre alternativer for å komme seg frem på foreligge. Bruk da de 80 kronene per sete til eksempelvis gratis buss, billigere billetter hos NSB eller veier som fungerer til sitt formål.

En start ville kanskje være å i vertfall fjerne momsen på buss og tog?

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!