Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Leserbrev:

Krf ønsker saklig debatt

Krf ønsker saklig debatt

FOTO: Anne Buckle

Leder i Sola Krf, Arnfinn Clementsen, skriver i et leserbrev til Solabladet at mye av debatten om legers reservasjonsrett mot abort ikke går på sakens kjerne.

Tekst:

Publisert:

LESERBREV: Regjeringens forslag om reservasjonsmulighet for leger når det gjelder henvisning til abort er på høring, med frist 30. april.

Ved å løfte spørsmålet ut i den enkelte kommune har den ellers så dyktige helseminister, Bent Høie, åpnet for mye strid og uro i kommunene. Etter min mening ville det beste i denne saken være at den avgjøres på nasjonalt nivå.

Ingen innskrenking av abortloven

Uansett er debatten i gang og etter min mening ute av proporsjoner, og mye av debatten går dessverre ikke på sakens kjerne. Det må gå an i et samfunn som fremhever toleranse og gjensidig respekt som viktige verdier, å finne en ordning hvor samvittighetsfrihet for denne gruppen leger ivaretas, uten at gravide kvinner krenkes.

Toleransens vei bør ikke ha enveiskjøring. For det første er det viktig å se hva saken gjelder. Forslaget om reservasjonsrett handler ikke om innskrenkning av abortloven, og det er heller ikke et angrep på kvinners rettigheter. Det er en kjent sak at Kristelig Folkeparti ønsker en ny abortlov som tar utgangspunktet i «retten til liv», men det er ikke det denne saken dreier seg om. Dette handler om hvorvidt det skal være mulig for fastleger å ha en reservasjonsmulighet.

Respektfull behandling

Solabladet synes ikke å ha forstått sakens kjerne, og omtaler på lederplass 28. januar KrF som «partiet som hevder å ha den svakeste part i sentrum i abortspørsmålet», og konkluderer enkelt med at «dette vil gjøre situasjonen vanskeligere for kvinner, som allerede befinner seg i en vanskelig situasjon».

Solabladet gir også god spalteplass til Venstre som ensidig får fremme sitt syn i samme nummer av bladet. Venstre sier at «med regjeringens forslag skal leger over hele landet kunne utøve sin egen motstandskamp mot abortloven på legekontoret i møte med ufrivillige og ofte sårbare kvinner». La det være sagt med all tydelighet: Legekontorene skal selvsagt ikke være propagandakontorer verken for eller imot abort.

Det finnes muligens eksempler begge veier, men en gravid kvinne skal som alle andre som oppsøker sin fastlege eller en helseinstitusjon blir møtt med respekt. Jeg forutsetter derfor at leger som av personlige samvittighetsgrunner henviser en kvinne videre til en annen lege, gjør dette på en respektfull måte.

Kvinners rett først

Venstre mener også at menneskerettigheter står i fare ved dette forslaget, og de føyer til at «en lege ikke kan reservere seg mot noe som helst». Det siste taler for seg selv, og det er ikke på linje verken med FNs uttalelser om samvittighetsfrihet i vanskelige etiske spørsmål, eller med Norsk legeforenings vurderinger omkring dette.

La oss se litt på hva høringsforslaget legger opp til, og hvordan dette kan fungere i praksis. For det første vil det bli kjent hvilke fastleger som ønsker å bruke denne reservasjonsmuligheten, slik at på de fleste steder i vårt land kan den aktuelle kvinnen velge en annen lege.

I de tilfeller hvor en lege henviser til en annen lege, skal hun få mulighet til konsultasjon innen neste virkedag. Høringsforslaget sier også at der det ikke er noen annen lege skal kvinnens rett gå foran reservasjonsretten.

Reservasjonsmulighet

Jeg ser fram til en saklig debatt når saken kommer til politisk behandling. Samtidig håper jeg at det skal være rom i vårt tolerante samfunn, som høyner om trosfrihet og samvittighetsfrihet, til å gi denne gruppen leger en mulighet til reservasjon.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!