Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

LESERINNLEGG:

Sola - en kommune for fremtiden

Sola - en kommune for fremtiden

Boliger, næring, grøntareal, flyplass, veier og industri. Innsenderen av dette leserbrevet mener Sola kommune har både passende størrelse og passe nærhet mellom innbyggere og ledere. FOTO: Arkivfoto

Sola er en fornuftig og effektiv driftsstørrelse, mener Anne Marie Joa.

Tekst:

Publisert:

LESERINNLEGG: Det er betryggende at gjentatte undersøkelser viser at Sola kommune driver kostnadseffektivt. Man utnytter økonomisk rammer på en god måte, tiltrekker nødvendig kompetanse for å ivareta oppgavene, og har en nøktern administrasjon. Prioriteringen er på tjenestene til innbyggerne. Kanskje kan man se en likhet mellom Sola og Sandnes, tuftet på måtehold. Stavanger har ut fra sin størrelse valgt en kostnadskrevende administrasjon sentralt. Vi vet at jo større man blir jo mer byråkrati må til, for å ha oversikt og utøve kontroll.

Når det gjelder strukturelle endringer er begrepet «håndterbare størrelser» sentralt. Man velger ikke større enheter enn hva som kan håndteres effektivt. Man må ha passe nærhet til de man er satt til å lede. Tillit er et internasjonalt målekriterium når ledere evalueres. Derfor er jeg glad for at vi i Sola har rimelig god nærhet til våre politikere. At de har nærhet til oss. At de er av folket - vanlige innbyggere som er gitt tillit gjennom demokratisk valg. Demo-krati betyr «people rule», folket avgjør. En kommune må ha en størrelse hvor disse forutsetningene er til stede, og Sola ivaretar dette oppsiktsvekkende godt.

I 2014 kunne vi lese at politikerne sa nei til konkurranseutsetting. Både rådmann og ekstern konsulentrapport konkluderte med at det var lite å hente ved å sette kommunale tjenestene ut på anbud. Dette er en tillitserklæring til ledelse, administrasjon og fagfolkene i kommunen, og beviser at det gjøres en god jobb med å forvalte skattebetalernes penger = våre penger, til fellesskapets beste.

Vår ordfører, som hans forgjengere, har vært klare i talen og gjentatte ganger uttalte at kommunesammenslåing er uinteressant, ref. tidligere artikler i Solabladet. Det er også betryggende at vi med en kommunestørrelse på over 25.000 innbyggere langt overskrider grensen regjeringen foreslår.

Ulike kommunestørrelser fungerer. Dette er obligatorisk pensum på universitetet. Innen forskning på organisasjonsmodeller viser det seg at forskjellige modeller kan fungere like godt. Det som skiller, er at de som er involvert har tro på den modellen man har valgt, og at ledelsen er ildsjeler for det de er ledere for.

Det er fristende å spørre hvorfor alt må være så stort? Er det et maskulint karaktertrekk? Å tjene sitt folk, lede med karakter, samt ha evne til å tenke bærekraftig og langsiktig, er politikernes fremste oppgave. Å ha politikere som er til å stole på, som kjemper for kommunen vår, er hva vi trenger.

Framtiden ligger sannsynligvis ved en variert kommunestruktur basert på innbyggertillit, identitet, godt politisk, administrativt og faglig lederskap, og med samarbeid på tvers. Passe effektive størrelser, kostnadsvridning med fokus på tjenestene til innbyggerne mer enn vekst byråkrati, vil bli avgjørende nå når vår region, og dette landet, har startet på den store forandringen som vi bare så vidt aner konturene av.

Sola har vist at man makter å ivareta en positiv samfunnsutvikling. Kommunen scorer høyt på målinger om å legge til rette for næringsutvikling. Med tvillingbyene Stavanger og Sandnes som samarbeidende naboer, er det urbane ivaretatt, og vi har moderne industri i vest og øst.

Vi har to porter ut i verden; flyplass og havn. Vi er en viktig del av det grenseløse arbeidsmarkedet i Sør-Rogaland. Vi har lang erfaring med å bevege oss lett over kommunegrensene. Er det faktisk forholdsmessig få som driver med sammenslåingsdebatten, mens flertallet av folket synes det virker bra?

Når kommunene får strategiske næringsplaner for landbruket, på grunn av nasjonale og internasjonale føringer, vil vi få en mer balansert samfunnsutvikling. Urbanisering gjelder for byene. Modernisering gjelder for alle deler av Norge. Både Sola og Tananger sentrum med deres særpreg kan løftes opp og reflektere kommunens styrker, egenart, og historiske arv.

Sola sin plassering angir en nøkkelposisjon med å være et sentralt geografisk bindeledd mellom Jæren og landbruksområdene i Randaberg og videre nordover. Ser man Sola sett ovenfra, vises den strategisk viktige arealdelen som kommunen utgjør av det største matfatet i Norge, Jæren. Dette tydeliggjør det nasjonale ansvaret som påhviler kommunen.

Bøndene etterspør økt landbruksareal (vårt økende matbehov). De er eiere av land, har ansvar for varige verdier, og kan forvaltning. Som vi kunne lese i Dagens Næringsliv i januar i fjor; dette vil være noen av fremtidens viktigste i samfunnet. Å skaffe nok bønder blir en av de største utfordringene vi står overfor, både nasjonalt og internasjonalt.

En av utbyggerne i regionen uttalte nylig at de ønsker å vri fremtidig satsing over til å bygge på knauser og fjell, og avstå fra bygging på matjord. Et viktig og nødvendig tiltak.

Ordet kommune betyr felles. Kommunen er til for å skape et fellesskap hvor innbyggerne opplever trygghet, forutsigbarhet, og for å yte gode levekår. Sola sin visjon om «Ansvar for hverandre» passer glimrende inn i dette perspektivet.

Vår identitet er svært sterk. Den består av en sjelden rik historie, landbruk, moderne industri, et blikk for og en vei ut i verden gjennom århundrer. Vi har bygder som skårer høyt på levekår, og vi er stolt av kommunen vår.

I løsningsfokusert strategitenkning sier man følgende: «Hvis det vi gjør virker, gjør mer av det». Sola kommune kommer til å vise seg fram som aldri før, ut fra kommunens sterke egenart, effektivitet, passe størrelse, og ivaretakelse av innbyggerfokus. Vi vil bygge Sola for fremtiden.

Se bildet større

Anne Marie Joa FOTO: Trine Barka Højmark

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!