Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Sandesletta:

Uferdig kryss irriterer beboere og kommunen

Byggservice: - Tror på snarlig utbedring

Uferdig kryss irriterer beboere og kommunen

Finn Kolnes er oppgitt over at det har tatt så lang tid å få utbedret krysset ut mot Sandesletta. FOTO: Andreas Askildsen

Da Sandeparken ble bygget skulle krysset ut mot Sandesletta utbedres. Flere år senere, har det fremdeles ikke blitt bedre.

Tekst:

Publisert:

- Jeg har purret på dette i flere år, skrevet 4-5 brev til kommunen og snakket med ordføreren om det. Fremdeles er det ingen avklaring, sier Finn Kolnes.

Han bor i Sandeparken og er mektig irritert over at krysset ut mot Sandesletta fremdeles ikke er ferdig.

- Jeg er veldig skuffet over at de ikke greier å løse en sak som dette, sier Kolnes.

Ordfører Ole Ueland skulle også helst sett at krysset var ordnet.

- Det er veldig dumt at det ikke har blitt ordnet opp i. Jeg håper alle anstrenger seg for å få på plass en løsning her, sier Ueland.

Lang historikk

Flyttingen av krysset er nemlig en sak som begynner å få en lang historie. Da Byggservice startet utbyggingen av Sandeparken i 2005 lå kryssutbedringen inne som et rekkefølgekrav.

Siden den gang har det vært mye frem og tilbake mellom Byggservice og kommunen for å finne den beste kryssløsningen og deretter for å få hånd om arealet krysset skal opparbeides på.

I fjor vår begynte arbeidet for å få lagt om krysset, men det strandet fordi eiendomsforholdene ikke ble avklart.

- Dette er et trafikkfarlig kryss. Mange av dem som kjører på Sandesletta tror de har forkjørsrett, dermed må vi som kommer ut i dette krysset stanse for å unngå kollisjoner. Kjører jeg rett ut, er det ofte noen som blir sinte og tuter, sier Kolnes.

Ulike eiere

I dag eier Esso selve stasjonsområdet, mens kommunen eier gressplenen som krysses av gang- og sykkelveien. Snippen fra dagens veikryss og nordover langs Sandesletta eies også av Esso.

Det har vært dialog mellom Byggservice og Esso for å få til en løsning, men hittil har ikke det ført til nytt kryss.

- Alle alternativer vi har foreslått, innebærer at arbeidet med krysset vil kunne skje. Sånn sett stiller vi oss ikke i veien for en utbygging av dette krysset, sier Eirik Hauge, assisterende informasjonsdirektør i Esso Norge.

Tror på løsning

I et forsøk på å få løst saken foreslo Byggservice i august at de kan dekke miljøundersøkelsen som var nødvendig og saksomkostningene for Esso. Dette mot at de, på vegne av kommunen, får overta de nødvendige arealene vederlagsfritt.

- Vi fikk mail fra Esso fredag hvor de godtar forslaget vårt fra august. Dermed ser det ut til at alt er i orden, sier Mæland som håper entreprenøren kan gjenoppta arbeidene allerede i februar. Han ønsker ikke å gå i dybden på den lange prosessen forut, ettersom han anser saken som nær avklart og løst.

- Nå ser det veldig positivt ut og det ser ut til at eierforholdet ordner seg, sier Mæland.

Avventer

Esso påpeker at de ikke har inngått noen avtale ennå.

- Ut fra det jeg kan se og det eiendomsavdelingen vår har fortalt meg, har det ikke vært noen nylig korrespondanse, sier Hauge.

Han understreker at de er interessert i å få avklart saken og vil gjøre sitt for en snarlig løsning. Essostasjonen legger ned i slutten av januar og selskapet ønsker derfor å få avklart eiendomsforholdene kjapt.

- Hvilke alternativer har Esso foreslått?

- Det ene alternativet er et makeskifte som omfatter alle de tre parsellene. Alternativt kan man sette en verdi på de to parsellene Esso eier og gjennomføre det som en salgstransaksjon, sier Hauge.

- Hva skjer videre?

- Etter det jeg har fått opplyst avventer vi innspill til hvordan vi skal få løst saken knyttet til disse tre parsellene, sier Hauge.

Irriterer kommunen

Sola kommune har det siste året observert saken fra sidelinjen. De besluttet i fjor vår at kommunen ikke var del i saken om arealskifte. Ønsket var at Byggservice og Esso skulle ordne opp seg imellom, uten kommunen som part i dialogen.

Kommunalsjef Arve Nyland legger ikke skjul på at saken har drøyet ut mer enn de hadde ventet.

- For oss er det overraskende og litt irriterende at det enda ikke har kommet på plass. Dette skulle vært gjort for lenge siden, sier Nyland.

Han opplyser at kommunen nå avventer Esso sin vurdering av hva de vil gjøre.

Ifølge Nyland er det viktig for kommunen at rekkefølgekravet blir oppfylt.

- For det første er det viktig for rekkefølgekravet som prinsipp, slike krav skal oppfylles. Dernest er det viktig for videre utbygging i området at veier og kryssløsning andre utbyggere har hatt krav på seg om å bygge, er på plass. I tillegg er det behov for å utbedre fortau og sykkelvei. Ønsket vårt har da vært å få tatt det samtidig, da er dette en vinn-vinn-situasjon, både økonomisk og arbeidsmessig, sier Nyland.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!