Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

LESERINNLEGG:

«Vi ber innstendige om
at dere flytter bomringen»

«Vi ber innstendige om <br>at dere flytter bomringen»

Sømme og Utsola velforening ber om at fylkespolitikerne flytter bomstasjonen som er planlagt å ligge like ved husmorskolen. FOTO: Trine Barka Højmark

Sømme og Utsola velforening har sendt et åpent brev til fylkespolitikerne i Rogaland der de ber dem om å flytte bomstasjonen som er planlagt ved husmorskolen.

Tekst:

Publisert:

LESERBREV:

Kjære politikere,

Sømme og Utsola Velforening henvender seg til dere på grunn av Fylkesrådmannens forslag til plassering av bomringen på Flyplassveien – ved Husmorskolen.

Vi tillater oss også å minne om retningslinjene for plassering av bomstasjonene. Ref: Bom- plasseringer s. 9 i vedlegg 2 til saks nr 90/14 Bypakke Nordjæren:

- «Plassering i områder der det er/blir utbygd godt alternativt transporttilbud til privatbilen».

Utsola og Sømme har ikke dette.

- «Flyplassområet Sola (arbeidsplasser rundt flyplassen, samt selve flyplassen)».

Utsola og Sømme er ikke en del av arbeidsplasser og selve flyplassområdet.

Spørsmål: Vil dere politikere fatte en beslutning mot disse retningslinjene?


Sannheten er så alvorlig at beboere i dette området innenfor den foreslåtte bomringen har:

- Ingen regulær bussforbindelse gjennom Nordsjøvegen.

- Ingen organiserte fritidstilbud.

- Ingen nærbutikker.

- Ikke helsepersonell tannlege, lege, kiropraktiker, fysioterapeut, tannregulering etc.

- Ikke andre kommunale tjenester – barnehage, servicetorg, kulturhus, bibliotek, kino etc.

Vår innstendige bønn er at dere flytter bomringen til innenfor eksisterende rundkjøring ved flyplassterminalen.


Ved å gjøre dette oppnår vi følgende:

– En bom færre å opprette og vedlikeholde.

– Fri tilgang til Solastranden og friområdene sørover på Jæren.

– Fri tilgang til Sola kirke og Ruinkirka fra Sola sentrum.

– Beboere blir anerkjent som naboer til flyplassen, og blir ikke en del av flyplassområdet.


Vi unngår:

– Å øke «snikkjøring» over Erlingvgien til Solastranden. Denne veien er som kjent svært dårlig trafikksikret og skolevei for mange barn.

– Å påføre mange barnefamilier i området store ekstra kostnader, ja som kanskje vil få følger for hvilke fritidstilbud barn/ungdom får av sine foresatte.

– Å påføre alle beboere i området store ekstra kostnader for vanlig privat kjøring i nærområdet.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!