Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Kommunesammenslåing:

Åtte kommuner samarbeider

Åtte kommuner samarbeider

Disse åtte ordførerne skal sørge for at kommunene på Nord-Jæren samarbeider om å utrede kommunesammenslåinger. Fra venstre: Ordfører i Time Reinert Kverneland (H), ordfører i Randaberg Bjørn Kahrs (H), ordfører i Gjesdal Frode Fjeldsbø (Ap), ordfører i Klepp Anne Marie Braut Nese (H), ordfører i Stavanger Christine Sagen Helgø (H), ordfører i Sola Ole Ueland (H), ordfører i Sandnes Stanley Wirak (Ap) og ordfører i Hå Mons Skrettingland (H). FOTO: Elin Wetås de Jara

Sola skal utrede kommunesammenslåing med både naboene i nord og i sør. Til sammen skal åtte kommuner se på fordeler og ulemper med en storkommune.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
27.02.2015 kl 10:43

Rådmann Ingrid Nordbø i Sola kommune fortalte i sommer at hennes intensjon var å gå i dialog med alle nabokommunene når kommunesammenslåing skulle utredes. I mai varslet regjeringen at alle kommuner bør vurdere om de skal slå seg sammen med nabokommunene i løpet av de neste to årene og i juni sa formannskapet ja til at rådmannen skulle sette i gang arbeidet.

Jærrådet som består av kommunene på Jæren satte i gang med utredninger allerede for ett år siden. Sola ble invitert til et felles formannskapsmøte sammen med jærkommunene og Stavanger og Randaberg og siden ble det opprettet et samarbeid. Nå skal Sola utrede sammenslåinger i fellesskap med både Gjesdal, Hå, Time, Klepp, Randaberg, Sandnes og Stavanger.

Ordfører Ole Ueland (H) forteller at de ønsket å ha et bredt utgangspunkt for å kartlegge mulige sammenslåinger.

– Jeg tror det er nyttig å gjøre dette sammen. Vi starter med et bredt utgangspunkt, så vil utredningene gjøre at hver kommune kan ta et valg, sier han.

Gir et godt grunnlag

Disse åtte kommunene skal sammen utrede og finne ut hva som er fordelene og ulempene ved nye kommuner. Kommunene setter ned ulike administrative grupper som skal samarbeide om å samle sammen fakta som hver enkelt kommune trenger og som kan gi grunnlag for å vurdere forskjellige nye kommunegrenser.

De skal blant annet se på områdene lokaldemokrati, samfunnsutvikling tjenester og myndighet. Jærrådet skal være sekretariat for den felles prosessen, mens styringsgruppen består av ordførere og opposisjonsledere fra de åtte kommunene. Lederen av Jærrådet og ordføreren i Time, Reinert Kverneland vil lede styringsgruppen.

Involverer innbyggerne

I tillegg skal kommunene involvere innbyggerne. Her er det også satt ned en egen gruppe som skal sørge for at det blir gode diskusjoner med innbyggerne. Dette kan skje gjennom folkemøter, debatter eller skoleoppgaver. Det skal også tas stilling til om det skal bli arrangert en folkeavstemning eller en spørreundersøkelse for å finne ut hva innbyggerne ønsker.

Det skal i tillegg lages en nettside, felles for alle de åtte kommunene, hvor det vil stå informasjon om hvordan arbeidet ligger an. Nettsiden blir lansert i februar.

Vurderer også Sola alene

De åtte kommunene har lagt et løp frem til sommeren hvor de skal utrede ulike tema. Dette blir behandlet av politikerne til høsten. Deretter har kommunen tiden frem mot sommeren 2016 til å fatte et endelig vedtak om hvilke kommuner de vil slå seg sammen med, eller om de bare vil være alene.

– Vi skal utrede flere alternativer. Ett av disse er nullalternativet, hvor kommunen forblir som den er. I tillegg ser vi på storkommuner og regionkommune, som da er en veldig stor kommune, sier Ueland.

Politikerne i Sola har tidligere sagt at de i utgangspunktet synes Sola kommune er stor nok og at kommunen klarer seg fint alene. Kommunene er likevel pliktet til å utrede sammenslåinger av regjeringen og det gjør Sola nå.

15.000 innbyggere

Regjeringens ekspertutvalg, som hadde i oppgave å se på hvordan fremtidens kommuner burde være, har satt følgende kriterier for en god kommunestruktur, altså hvordan de nye kommunene bør se ut:

• Kommunene bør ha minst 15.000 til 20.000 innbyggere for å sikre en god oppgaveløsning.

• Kommunestrukturen bør i større grad nærme seg funksjonelle samfunnsutviklingsområder.

• I byområder skaper kommunestrukturen særskilte utfordringer som gir grunnlag for å anbefale kommunesammenslåinger, selv med kommuner som oppfyller en minstestørrelse på 15.000 innbyggere. Dette siden innbyggerne og næringslivet lever sine liv på tvers av kommunegrensene. I denne sammenheng nevnes spesielt Stavanger-området.

Faktaboks

Prosessen videre:

Vår 2014: Stortinget behandlet kommuneproposisjonen.

Høst 2014: Kommunene startet prosessene om sammenslåinger.

Desember 2014: Ekspertutvalget kom med sin sluttrapport.

Vår 2015: Regjeringen legger frem forslag til nye oppgaver for kommunene.

Høst 2015 og vår 2016: Kommunale vedtak om sammenslåing.

Vår 2016: For kommuner som gjør kommunestyrevedtak i løpet av høsten 2015, vil departementet legge til rette for at sammenslåing skal kunne vedtas på nasjonalt nivå i løpet av våren 2016.

Vår 2017: Regjeringen fremmer proposisjoner om ny kommunestruktur og om nye oppgaver til kommunene.

Januar 2020: Seneste dato for å iverksette sammenslåingene. Departementet ønsker helst at kommunevalget 2019 skal være valg til de nye kommunestyrene.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!