Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Folkemøte om Tananger sentrumsplan i kveld

Blokk-debatt over tekoppen

Blokk-debatt over tekoppen

Disse tanangerdamene er opptatt av utviklingen av Tananger sentrum. Fra venstre Helén Meling Langeteig, Helene Mérour, Julie Monsen og Janet Finsnes.

De kaller seg te-damer og er alle tanangerbuer. Viktigst for dem akkurat nå er hvordan Tananger blir i fremtiden.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.09.2015 kl 09:35

- La dette området fremme aktiviteter, samhold og samarbeid, appellerer Helén Meling Langeteig, Julie Monsen, Helene Mérour og Janet Finsnes.

De snakker om Tananger sentrum, og spesielt området mellom bussgarasjen og Torkelsparken.

- Engasjementet er stort i Tananger omkring sentrumsplanen. Derfor håper vi folk viser det ved å delta på informasjonsmøtet i kveld, sier Helén Meling Langeteig.

Tea-time i Tananger

Hun er en av fem damer som jevnlig møter hverandre til te. Det er en tradisjon, og Meling Langeteig peker på at damene utgjør på mange måter et tverrsnitt av de tanangerske damene; altså en god miks av innfødte og tilflyttere, norske og utenlandske.

- Vi snakker om løst og fast, men nå går det mye i sentrumsplanen. Og spesielt utviklingen av havnen og området ved bussgarasjen, forteller Helen Meling Langeteig.

Trenger møteplasser

Damene er enige om at mye av sjelen og sjarmen til Tananger ligger ved kommunekaien, like ved der kommunen åpner opp for blokkbebyggelse.

- Dette området bør være en møteplass der det er aktiviteter. Oppslutningen rundt åpningen av Sjøbadet på Myklebust viste blant annet at vi trenger møteplasser her ute, påpeker Meling Langeteig.

Områdeplanen for Tananger sentrum ligger ute til offentlig ettersyn. Torsdag kveld inviterer kommunen til et informasjonsmøte om den omfattende planen, som legger føringer for hvordan Tananger skal vokse og se ut de neste tiårene.

Heller fellesarealer enn boligblokker

Sentrumsplanen skisserer et handels- og fortettingsområde som skal betjene de som bor i Tananger i dag og de mange som i årene fremover skal flytte hit, spesielt til Myklebust og Jåsund. Ved siden av utvikling og vekst ligger ønsket om vern av Tanangers idyll og identitet. Og det er spesielt viktig for tanangerbuen.

- Vi synes ikke blokker er forenlige med havneområdet. Det bygges nok blokker og boliger på Jåsund og Myklebust, innvender tedamene.

To av damene er engelske og en er tysk. For dem er det helt uforståelig at kommunen planlegger å bruke en av de mest sentrale og idylliske plassene i Tananger, like overfor kommunekaien og Melingsiden til boliger og kontorer i blokker.

- Vi ønsker i stedet fellesarenaer, møteplasser og samfunnshus her for å styrke identiteten og samholdet her i Tananger, ikke minst fordi vi har så mange tilflyttere, sier damene.

Gjenbruk av bussgarasjen

Her ligger også bussgarasjen. Politikerne har i årevis snakket om at den skal selges, men tedamene liker tanken på gjenbruk.

- Den eldste delen kan integreres i et nybygg. Da gjenbruker vi det vi har, samtidig som vi gjør det bedre. Bussgarasjen bør fremdeles være et tilholdssted til lag og foreninger og kulturlivet i Tananger, mener Helén Meling Langeteig.

Hun peker blant andre på sjøspeiderne, korps og motorklubben. Flere bygninger der lag og foreninger i dag holder til skal med tiden rives.

- Motorklubben sliter med rekruttering på grunn av at lokalene deres er planlagt revet. Vi vil at alle disse klubbene og foreningene skal være samlet her i hjertet av Tananger, sier hun.

Håper på engasjement

Samtidig ønsker damene en tidsplan for når og hva som skjer. Sentrumsplanen for Tananger har ligget på vent i fire år nå, og mange er usikre på når ting skal skje.

- Det burde være satt en tid for oppstart, og en plan for når de ulike stadiene skal gjennomføres. Og ikke minst bør det være en vedlikeholdsavtale for årene som kommer, slik at ting ikke står og forfaller, mener de.

I kveld stiller kommunens planleggere på Haga skole for å informere om sentrumsplanen.

- Jeg håper på et stort engasjement fra folk her. Dette er kjempeviktig for Tananger, mener Helén Meling Langeteig.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!