Bygger Bærheim

 

Det er behov for 70.000 nye boliger på Nord-Jæren de neste tiårene. Noen av dem bygges på Bærheim.

Tekst:

Publisert:

Solabladet.no
Solabladet A/S

I fjor ble ordførerne i Sola og Sandnes enige om en grensejustering på Bærheim. Opprinnelig hadde Sandnes tenkt seg dette som et industriområde, men da kommunen fikk vite om Sandnes sine industriplaner under rulleringen av kommuneplanen, fremmet Sola en innsigelse på grunn av de støyplagene dette vil medføre for Skadberg.

Bærheim Utvikling

Mens dette pågikk foreslo Sola-politikere i stedet å spørre Sandnes om å få denne delen av Bærheim. Og slik ble Bærheim en del av Sola og avsatt til boligbygging.

Tirsdag møtes formannskapet blant annet for å vedta stiftelsen av Bærheim Utvikling AS. Dette aksjeselskapet er et samarbeid mellom Sola og Sandnes om bygging av rundt 500 boliger.

En av forutsetningene Sandnes satte for å si ja til grensejusteringen var at Sandnes Tomteselskap skulle være en betydelig del av et fremtidig utbyggingsselskap. Sola kommune inviterte derfor tomteselskapet med som aktør.

Sandnes i førersetet

Aksjonæravtalen som rådmannen vil at politikerne skal godta innebærer at Sandnes Tomteselskap vil eie 67 prosent av aksjene, mens Sola kommune skal eie 33 prosent. Dersom flere inviteres med i selskapet skal den samlede eierandelen for de to kommunene ikke komme under 51 prosent. Det vil fortsatt være tomteselskapet som skal eie mest.

Sandnes Tomteselskap er underlagt bystyre i Sandnes og selger og utvikler tomter til bolig, næring og offentlige bygg etter den såkalte «sandnes-modellen». Det innebærer blant annet rimelige boliger til førstegangsetablerere.

70.000 nye boliger

Siden 2010 har de fire formannskapene og rådmennene i Sola, Stavanger, Sandnes og Randaberg møtt hverandre for å diskutere en av regionens største utfordringer: Mangel på boliger og vekst i innbyggertall.

Ordførerne mener at boligbygging må være et felles ansvar dersom utfordringen om å bygge 70.000 nye boliger de neste tiårene skal kunne løses. En del av de nye boligene skal komme gjennom fortetting av eksisterende nabolag, mens resten er nye avsatte boligområder.

Samtidig skal oppvekstvilkår også trygges, og det skal være nok barnehager, skoler, sykehjem og lignende til å ivareta boligveksten. Nye boligområder må derfor bygges ut gradvis og ha tid til å sette seg, og dette underbygger enda mer behovet for å spre ansvaret på de fire Nord-Jæren kommunene.

Felles strategi

Nå har formannskapet sine møter om en felles boligpolitikk resultert i en felles strategi som skal ligge til grunn for kommuneplanene i de fire kommunene.

Bærheim blir nå et eksempel på boligsamarbeid på tvers av kommunegrensen der den nye strategien skal anvendes.

Siste nytt i Nyheter

Nå kan du få gratis advokathjelp
ANNONSE
Havarikommisjonen skal <br> granske fritidsbåt-ulykker
 
I denne barnehagen er sykefraværet lavt
McDonald's nærmer seg åpning
Norsea Group med ny avtale på Dvalin-feltet
 

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Sandnesposten

Bygdebladet

Gjesdalbuen

Dalane Tidende

ANNONSE