Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Fylkesmannen bekrefter:

– Elever blir holdt fast og krenket på skolen

– Elever blir holdt fast og krenket på skolen

Tilsynsrapporten etter granskingen av Grannes ressurssenter er nedslående. Fylkesmannen påviser at det blir brukt ulovlig makt og tvang ved senteret, i tillegg til en rekke andre lovbrudd. FOTO: Geir Arne Løland

Det blir brukt ulovlig tvang og makt mot elever ved Grannes ressurssenter som er en del av Grannes skole, viser en foreløpig tilsynsrapport fra Fylkesmannen. I tillegg påpeker rapporten en rekke andre eksempler på at skolen ikke følger loven.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.09.2016 kl 10:48

«Etter Fylkesmannens vurdering skjer det ulovlig bruk av makt og tvang ved Ressurssenteret», står det i den foreløpige tilsynsrapporten til Fylkesmannen i Rogaland.

Solabladet skrev i mars at Fylkesmannen skulle granske Grannes ressurssenter, som er et skoletilbud for elever med spesielle behov og en del av Grannes skole, etter bekymringsmeldinger fra flere hold. Disse dreide seg blant annet om bruk av makt og tvang på elever med ulike funksjonshemminger. Solabladet snakket også med tre personer tilknyttet ressurssenteret som varslet om det de mente var en for streng og fysisk håndtering av elevene.

Nå viser den ferske rapporten fra Fylkesmannen at det var grunn til bekymring.

LES OGSÅ: Rådmannen: – Vi tar dette alvorlig

Rutinemessig tvang

Fylkesmannen skriver i rapporten at den ulovlige bruken av makt og tvang mot elevene ved senteret må anses som krenkende overfor elevene, og at den er systematisk og rutinemessig gjennomført. Tvangen dreier seg stort sett om holding av hender, eller å holde elever oppe mot sin vilje for å roe ned eleven. Dette kommer frem etter at Fylkesmannen i løpet av våren har vært på befaring på ressurssenteret, gjennomgått dokumenter og hatt intervjuer med ansatte og skoleledelsen.

På skolen blir makt og tvang i noen tilfeller beskrevet som en arbeidsmetode i den individuelle opplæringsplanen til eleven. I denne planen står det blant annet om mål i sosiale ferdigheter. Disse målene dreier seg ofte om å endre uønsket atferd hos eleven.

Når en elev har blitt utsatt for tvang blir det i de fleste tilfeller brukt ferdig utfylte tvangsprotokoller med en standardtekst for å rapportere om tvangen. Fylkesmannen har sett på tvangsprotokollene for seks av de femten elevene på ressurssenteret. Disse viser at tvangsbruken varierer fra én til 54 rapporter på hver enkelt elev. Det betyr at en elev ved skolen har blitt utsatt for ulovlig makt og tvang 54 ganger.

LES OGSÅ: – Elever blir holdt fast og ydmyket

Se bildet større

Fylkesmannen har i løpet av våren vært på befaring på ressurssenteret, gjennomgått dokumenter og hatt intervjuer med ansatte og skoleledelsen for å granske tvangsbruken ved senteret. FOTO: Geir Arne Løland

– Vanskelig å varsle

I Fylkesmannens rapport kommer det også frem at elever som viser uønsket atferd blir straffet med å måtte reise seg opp og ned et antall ganger, eller blitt tvunget til å holde hendene bak stolryggen. Ifølge rapporten har enkelte elever blitt utsatt for dette så mange ganger at de selv legger armene bak stolryggen når de har utvist uønsket atferd.

Fylkesmannen skriver videre at den aggressive atferden til enkelte elever ved Grannes ressurssenter i noen tilfeller har eskalert som følge av behandlingen fra de ansatte. Det er heller ingen av elevene som har vedtak om bruk av makt og tvang i skolen etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Gjennom intervju med flere ansatte fra ressurssenteret kommer det frem at flere av disse mener at det stilles for strenge krav til elevene, og at det noen ganger blir stilt krav som er i grenseland for hva en kan forvente at eleven kan takle. Ansatte har også sagt i intervju at de opplever det som vanskelig å varsle skoleledelsen om situasjoner som kan være krenkende for elever.

LES OGSÅ: Fylkesmannen skal granske tvangsbruk

Henviser til straffeloven

I tvangsprotokollene til elevene henviser skolen til den gamle straffelovens bestemmelser om nødverge. Fylkesmannen presiserer at bruken av makt og tvang ved ressurssenteret ikke under noen omstendigheter kan forsvares av straffeloven.

Det hjelper heller ikke om skolen har fått samtykke av foreldrene til å utføre tvang. Selv om helse- og omsorgsloven kan åpne for at slike tiltak blir brukt i skoletiden, kan de uansett ikke brukes i opplæringssituasjonen. Det betyr at bruk av makt og tvang ikke kan være en del av elevenes individuelle opplæringsplan, slik som er tilfelle for noen av elevene ved ressurssenteret.

LES OGSÅ: – Ingen grunn til å bruke tvang

En rekke lovbrudd

I tillegg til den ulovlige tvangen, mener Fylkesmannen at ressurssenteret heller ikke følger loven på en rekke andre områder. Blant annet er ikke alle elevene plassert i klassetrinn som samsvarer med deres egen alder. Det er heller ikke klart hvem som er kontaktlæreren deres eller hvilken skole som egentlig er nærskolen deres. Fylkesmannen mener også de ansatte har for liten kunnskap om elevenes rett til et godt psykososialt miljø og kunnskap om at skolen er pliktet til å undersøke henstillinger fra foreldre eller elever om dette.

I tillegg er elevenes sakkyndige vurderinger for gamle og samsvarer ikke med regelverket. Flere av disse vurderingene ble utarbeidet da eleven gikk i barnehagen og er nå utdaterte. Vurderingene blir ofte bare videreført og Fylkesmannen peker på at de er standardiserte. Vedtakene om spesialundervisning for elevene, som er basert på disse vurderingene, er derfor ugyldige og heller ikke disse er i tråd med lovverket.

LES OGSÅ: – Grannes ressurssenter er det eneste riktige for Viljar

Får flere pålegg

Fylkesmannen konstaterer med dette at praksisen ved Grannes ressurssenter ikke er i tråd med regelverket og at de ikke følger reglene for bruk av makt og tvang. De mener Sola kommunes internkontroll ikke er forsvarlig siden de ikke har oppdaget dette.

Kommunen får nå tre uker på å gi en uttalelse til rapporten, etter dette vil kommunen få fem pålegg som de må rette på. Blant annet må de da sørge for at ingen ansatte ved ressurssenter bruker makt og tvang som en del av spesialundervisningen og at de ansatte forstår lovene som er knyttet til bruk av makt og tvang.

Se bildet større

I tillegg til den ulovlige tvangen, mener Fylkesmannen at ressurssenteret heller ikke følger loven på en rekke andre områder. De kommer med fem pålegg som kommunen må rette. Bildet er tatt under nyåpningen av ressurssenteret. FOTO: Linn Iren Nilsen Oppedal

– Ikke klar over at det var ulovlig

Rektor ved Grannes skole, Helge Røysland, sier at han tar tilsynsrapporten fra Fylkesmannen på alvor og at skolen vil gjøre sitt ytterste for å rette opp i de feil som er påvist.

– Det er viktig at alle elever ivaretas og kommunen har en stor jobb foran seg, sier han.

– Er du overrasket over de funnene Fylkesmannen har gjort?

– Etter gjennomført tilsyn fikk vi signaler om at rapporten ville bli slik, sier Røysland.

– Var du klar over at dere brøt loven på så mange punkter?

– Jeg var ikke klar over at det var på så mange punkter og rapporten omfatter jo veldig mye av kommunens arbeid, sier han.

– Var dere klar over at bruken av makt og tvang var ulovlig?

– Vi har nok ikke vært klar over det. Fylkesmannen viser til eksempel på tiltak som etter lovverket er feil og det vil vi rette opp i umiddelbart, sier rektoren.

– Har hatt full åpenhet

Personalet ble informert om funnene onsdag kveld.

– Denne perioden med tilsynet har vært en belastning for de ansatte. Det har vært en lang periode fra vi fikk vite om tilsynet, til rapporten kom (fem måneder), sier Røysland.

Skolen har kalt inn til foreldremøte torsdag kveld for å informere om funnene i rapporten.

– Tror du foreldrene blir overrasket over funnene?

– Vi har hatt full åpenhet om metodevalgene som er godt beskrevet i elevenes individuelle opplæringsplaner. Foreldrene har hatt full innsikt i dette og det eneste som kan være overraskende er hva som er detaljene i lovverket. Vi har et godt samarbeid med foreldrene, sier Røysland.

– Tror du denne rapporten vil bety noe for omdømme til ressurssenteret?

– Jeg håper at denne rapporten kan hjelpe oss til å lage et enda bedre ressurssenter. Dette skal vi klare å endre slik at vi holder oss innenfor alle lover og regler, sier Røysland.

Vil endre rutiner

Røysland har vært klar over at de ansatte har hatt delte meninger om metodebruken ved ressurssenteret og han synes det er godt at det er mulighet for å ha ulike syn blant personalet.

– Nå må vi legge til rette for gode diskusjoner for å gjøre endringer, sier han.

– I rapporten står det at ansatte har opplevd det som vanskelig å varsle om hendelser som kan oppleves som krenkende for en elev. Hva tenker du om det?

– Vi gjør det vi kan for at det ikke skal oppleves slik. At noen har opplevd at dette ikke har vært godt nok tar vi på alvor. Vi har et godt samarbeid med både tillitsvalgt og verneombud, sier Røysland.

Rektoren sier at de nå vil endre rutiner som er feil og lage gode arbeidsmåter på ressurssenteret for å sikre at alle elever får et godt tilbud.

Dette er saken:

• Etter bekymringer fra flere hold igangsatte Fylkesmannen et tilsyn ved Grannes ressurssenter i mars. Målet med tilsynet var å finne ut om det ble brukt ulovlig makt og tvang mot elever.

• Fylkesmannen har nå konkludert med at det brukes ulovlig makt og tvang ved Grannes ressurssenter. I tillegg påviser de at driften av ressurssenteret ikke er i tråd med lovverket og at internkontrollen i kommunen er uforsvarlig.

• Fylkesmannen har per i dag kun kommet med en foreløpig tilsynsrapport som Sola kommune får mulighet til å gi en uttalelse til. Her varsles det om fem pålegg, hvor et av dem innebærer å sørge for at elevene ved ressurssenteret ikke utsettes for makt og tvang.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!