Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Får fortsette ut juni

Sola helsefarm får utsettelse

Får fortsette ut juni

Wenche Milas, daglig leder av Sola helsefarm, er lettet over å få utsatt frist for nedleggelse. Dette gjør at hun får bedre tid på å finne ut hvordan de kan unngå stenging. FOTO: Trine Barka Højmark

Sola helsefarm får utsette nedleggelsen til 1. juli i år. Daglig leder Wenche Milas håper de innen den tid har funnet en løsning som gjør at de får fortsette driften.

Tekst:

Publisert:

Wenche Milas og samboeren Rolf Helge Lerang søkte før jul om få utsette fristen for nedleggelse av Sola helsefarm. Dette fordi de hadde inngått flere avtaler med kursholdere og terapeuter utover våren. I utgangspunktet hadde Sola kommune gitt dem lov til å fortsette driften ut 2013.

Nå har imidlertid kommunen sett at det medfører en stor ulempe for helsefarmen å stenge dørene før sommeren og gir dem derfor lov til å fortsette driften av Sola helsefarm til og med 1. juli 2014.

«Etter en vurdering av saken finner bygningsmyndigheten å kunne utsette dato for opphør av driften til utgangen av inneværende semester. Vi vil for ordens skyld gjøre oppmerksom på at bruk til annet bruk enn uthus utover denne dato vil kunne medføre ileggelse av overtredelsesgebyr», skriver saksbehandler i et brev til Milas.

– Er veldig lettet

– Det var en kjempelettelse å få denne utsettelsen. Det er slitsomt å gå og vente på svar på denne måten, sier Milas.

Ventetiden har allerede gitt konsekvenser for programmet utover våren. Flere kursholdere har allerede trukket seg, siden det har vært uvisst om helsefarmen fortsatt ville være åpen.

– Vi har mistet en del allerede. Svaret fra kommunen dro jo ut, og folk kunne ikke ta sjansen på å vente. Blant annet har Mysterieskolen, som skulle holdt kurs i februar, funnet et annet sted å være, sier Milas.

Hun peker på at vedtaket om avvikling kom brått på og at mange kursholdere ble frustrerte over uvissheten.

– Vi håper det kommer nye kursholdere til, sier Milas.

Endelig vedtak

Som Solabladet har skrevet tidligere, har Sola helsefarm fått pålegg om å stenge all drift av fylkesmannen i Vest-Agder.

Wenche Milas og samboeren Rolf Helge Lerang har drevet Sola helsefarm på Stangeland i fem år. De søkte om bruksendring for den gamle låven for å bygge opp helsefarmen, men denne søknaden kom aldri frem til kommunen. Da kommunen oppdaget dette måtte de søke på ny. Da sa rådmannen nei på grunn av at låven og eiendommen ligger i et LNF-området, omkranset av landbrukseiendommer. Rådmannen mente at en dispensasjon for helsefarmen ville føre til at arealformålet ble vesentlig tilsidesatt.

Politikerne i Utvalg for arelsaker sa derimot ja til dispensasjonssøknaden, men dette klaget fylkesmannen i Rogaland på. Saken havnet til slutt hos Fylkesmannen i Vest-Agder som fattet et delegert vedtak på vegne av Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet om at helsefarmen måtte stenges.

Dette var et endelig vedtak og kunne ikke påklages.

Vil bli utdanningssenter

Milas øyner likevel håp for at helsefarmen vil bestå, også etter 1. juli.

– Vi har engasjert ny advokat som skal være den beste på dette feltet. Advokaten holder nå på å sette seg inn i saken og derfor trengte vi også denne utsettelsen, sier Milas.

Hun forteller at advokaten blant annet skal skrive et brev til Sivilombudsmannen, som det er lov å klage til selv om man har fått et endelig vedtak. Sivilombudsmannen tar saker hvor det er gjort har feil i saksbehandlingen.

– Vi øyner et par muligheter her, sier Milas.

Hvis de får lov til å fortsette driften av helsefarmen ønsker Milas å legge seg på en litt annen linje.

– Vi ønsker da heller å være en senter for spesielle utdannelser innen medisin. For eksempel så skal vi nå få kursholdere fra Sverige som skal undervise i medisinsk yoga. De har en avtale med oss frem til 2015, forteller hun.

Setter pris på støtten

Milas setter også stor pris på støtten hun har fått fra både gjester, naboer og politikere og synes det blir spennende å se hva skjer fremover.

– Det så veldig mørkt ut en periode og jeg er rørt over all støtten vi har fått. Naboene våre har både vært innom med blomster og sendt oss brev. Jeg vet ikke om en nabo som er i mot oss. Jeg ser ikke hvorfor det er så vanskelig å gi oss lov til å drive, sier hun.

– Nå venter vi i spenning på hva som kommer ut av saken hos statsråden. Det er kjekt at Margrete Dysjaland (Frp) hjelper oss med dette. Inntil videre vil vi drive som før og håper det går vår vei, sier Milas.

Se bildet større

Flere gjester har signert underskriftskampanjen «Redd Sola helsefarm». Milas er takknemlig for all støtten hun har fått. FOTO: Trine Barka Højmark

Faktaboks

Dette er saken:

• Samboerparet Wenche Milas og Rolf Helge Lerang har drevet Sola helsefarm på Stangeland i fem år. Her tilbyr de kurs, konserter og foredrag innen alternativ medisin og leier også ut rom til alternative terapeuter.

• I 2007 sendte samboerparet en søknad til kommunen om å få lage en helsefarm i en gammel løe på sin eiendom.

• Søknaden kom ikke frem til kommunen, og da paret ikke fikk svar trodde de alt var i orden og satte i gang med oppussingen. I 2012 oppdaget kommunen at helsefarmen var i drift uten at de hadde mottatt en søknad. Samboerparet ble bedt om å søke på ny.

• Da sa rådmannen nei på grunn av at eiendommen ligger i et LNF-området og er omkranset av jordbruksområder.

• Paret klaget på dette, saken havnet så hos politikerne og de sa ja. Dette klaget fylkesmannen på og saken havnet nok en gang hos politikerne, som sa ja igjen.

• Deretter havnet saken hos Fylkesmannen i Vest-Agder som fattet et delegert vedtak, som settefylkesmann, og ga paret et endelig avslag på dispensasjonssøknaden.

• I etterkant av dette har brukere av Sola helsefarm startet en underskriftskampanje hvor det nå er 1.023 underskrifter for å redde farmen.

• Sola helsefarm har nå fått utsatt frist for å legge ned driften av helsefarmen. De får drive ut juni.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!