Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Foreldre fornøyd med solabarnehagen

Foreldre fornøyd med solabarnehagen

Eikeberget barnehage er en av barnehagene i Sola som kommer best ut i barnehageundersøkelsen 2013. FOTO: Arkivfoto

– Dette var kjekk lesing, sier oppvekstpolitikerne om den ferske barnehageundersøkelsen.

Tekst:

Publisert:

Barnehageundersøkelsen 2013 for solabarnehagen er klar, og resultatet gleder politikerne i utvalg for oppvekst.

– Dette er kjekk lesing. Flott at barnehagene våre skårer så høyt på tilgjengelighet, respektfull behandling og trivsel, sier Sangeeta Dahwan (V).

– Dette var veldig gledelig. Det er stort sett bare det fysiske miljøet og uteområdene som trekker ned, sier Kari Tengesdal Wold (Ap).

På landsgjennomsnittet

Landsgjennomsnittet var 5,0. Det ble også snittet for Sola kommune. Snittet for de kommunale barnehagene ligger på 4,9, mens snittet for de ikke-kommunale barnehagene ligger på 5,1.

Brukerundersøkelsen ble utført over hele landet i fjor høst. For Sola kommune sin del er det bare studentsamskipnadens barnehage, SiS barnehage, som ikke er med.

– De fikk dispensasjon fra å være med i undersøkelsen fordi de nylig hadde utført sin egen, forklarer barnehagesjef Tove Valdeland.

Best på tilgjengelighet og trivsel

Resultatene av undersøkelsen er svært jevn. Det er ingen barnehager i Sola som kommer spesielt mer negativt ut enn andre. På nesten alle indikatorene i undersøkelsen skårer solabarnehagen likt eller litt over landsgjennomsnittet. Det gjelder blant annet trivsel, respektfull behandling og tilgjengelighet.

Det er indikatorene fysisk miljø, brukermedvirkning og informasjon som får lavest skår i denne undersøkelsen.

Dårligst på fysisk miljø

Av de kommunale barnehagene er det Dravhaug/Øygarden barnehager, Eikeberget barnehage, Havnealleen barnehage, Tjelta barnehage, Sande barnehage og Snøde barnehage som kommer best ut med en skår på 5,0.

Tananger/Risnes barnehager, Høgeholen barnehage og Skjalgstova barnehage får lavest skår av de kommunale barnehagene med 4,7. For Tananger/Risnes og Skjalgstova barnehager skyldes dette lav skår på det fysiske miljøet, mens det for Høgeholen barnehage er indikatoren brukermedvirkning som trekker mest ned.

Også Røyneberg barnehage får lav skår på uteområdet sitt.

Blant de ikke-kommunale barnehagene er det Sørnes åpne barnehage som kommer best ut med 5,5 poeng. Like bak med 5,4 poeng ligger Hammaren barnehage fulgt av Kornberget og Ekofisk barnehager. Svakest blant de ikke-kommunale barnehagene er Solahagen barnehage som skårer litt lavere enn de andre på informasjon og brukermedvirkning.

Varierende foreldredeltakelse

Rådmannen mener brukerundersøkelsen kommer svært positivt ut for barnehagene i Sola. Likevel har den visse svakheter, ikke minst i form av svært varierende svarprosent. Hele 93 prosent av foreldrene i Sørnes barnehage har svart, mens bare 24 prosent av foreldrene i Hammaren barnehage har svart.

– Det hadde vært ønskelig med høyere deltagelse for å kunne si at undersøkelsen er valid, mener rådmannen.

Det gjør også politikerne som i sitt møte i utvalg for oppvekst torsdag oppfordret kommunen til å prøve å få opp svarprosenten ved neste undersøkelse.

Faktaboks

Barnehageundersøkelsen 2013

Slik ble det totale snittet for barnehagene:

1. Sørnes åpne barnehage 5,5

2. Hammaren barnehage 5,4

3. Kornberget barnehage 5,3
Ekofisk barnehage 5,3

4. Tjodmarka barnehage 5,2
The Childrens House 5,2
Tananger menighetsbarnehage 5,2
Novvegen barnehage 5,2
Sola barnehage 5,2

5. Skadberg barnehage 5,1
Eventyrberget barnehage 5,1

6. Dravhaug/Øygarden barnehager 5,0
Eikeberget barnehage 5,0
Havnealleen barnehage 5,0
Snøde barnehage 5,0
Sande barnehage 5,0
Tjelta barnehage 5,0

7. Stemvegen barnehage 4,9
Rodamyr barnehage 4,9

8. Sømme barnehage 4,8
Hålandsmarka barnehage 4,8
Grannes barnehage 4,8
Røyneberg barnehage 4,8
Sørnes barnehage 4,8

9. Risnes/Tananger barnehager 4,7
Skjalgstova barnehage 4,7
Høgeholen barnehage 4,7

10.Solahagen barnehage 4,4

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!