Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Fritidsstøtte til fattige barn

Fritidsstøtte til fattige barn

Therese Selvig ved Sola kulturskole ønsker statlige midler til å gi elever i innføringsklassen ved Sola ungdomsskole musikkundervisning.

Ny nasjonal støtteordning skal gi fattige barn mulighet til å delta på ulike fritidsaktiviteter.

Tekst:

Publisert:

Levekårsundersøkelsen fra i fjor viser at det er cirka 3,4 prosent av innbyggerne i Sola som er fattige. I ett av områdene i kommunen er andelen 8,2 prosent. Ifølge rådmannen betyr dette at det er cirka 300-330 barn i Sola som er fattige.

– Det er særlig vanskelig å være fattig i en kommune som vår, der levekostnadene er høye og de fleste har god økonomi, påpeker Kari Helene Rosenlund i virksomhet fritid i kommunen i sin saksutredning til politikerne i formannskapet.

Utenfor

Ifølge henne blir ofte fritidsaktiviteter for barn og ungdom med fattige foreldre en utgiftspost som blir valgt bort.

– Selv om de fleste frivillige organisasjoner prøver å holde egenandeler nede, blir det for mye for enkelte. Spesielt for dem som ikke har kjennskap til og heller ikke har en kultur for aktivitet på fritiden, eller erkjenner viktigheten av fritidsaktivitet som uformell læringsarena. Det kommersielle fritidstilbudet er også kostbart. Mennesker med god råd bruker dette aktivt både for barn og voksne. Ferieturene blir lengre, hyttene flere. Avstanden blir stor og kan kjennes urettferdig, skriver hun.

«Barn av regnbuen»

En ny nasjonal støtteordning til fritidstilbud for fattige barn kan hjelpe flere av dem inn på sosiale arenaer. Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir, som administrerer tilskuddet, og alle kommuner kan søke.

Kommunen har nå mottatt fire søknader om midler fra den nye tilskuddsordningen. Den ene er Sola kulturskole som ber om 130.000 kroner til prosjektet «Barn av regnbuen». Dette er et samarbeid mellom kulturskolen og Sola ungdomsskoles innføringsklasse, der flere er i målgruppen for tilskuddsordningen.

Gode erfaringer

Alle elevene i klassen får tildelt to skoletimer i uka i skoletiden, der en har fokus på mestring, sosialt og språklig, gjennom musikk. Undervisningen inneholder element av band, samspill, ukulele, ensembler og sang. Elevene får også flere anledninger til å opptre for jevnaldrende. Denne gruppen er vanskelig å få med i ordinære fritidsaktiviteter, og dette tiltaket gir dem mestring og motivering til deltakelse utenom skolen, påpeker inspektør ved Sola kulturskole, Therese Selvig i sin søknad til kommunen.

Kulturskolen har også tidligere hatt et slikt tilbud, og erfaringene har vært gode, ifølge Selvig. Hun forteller at tidligere evalueringer viste at musikkundervisningen bidro til elevenes tilstedeværelse på skolen, og at flere av dem opplevde undervisningen som et fristed. Også 
lærerne skal ha erfart at prosjektet bidro til at elevene bedre mestret andre fag.

Pøbelprosjektet

Pøbelprosjektet har også kommet med en søknad til kommunen. Pøbelprosjektet har jobbet med ungdom som faller utenfor skole og arbeid, og for å gi ungdom opplevelse av mestring av eget liv og egne handlinger.

Pøbelprosjektet ønsker nå å hjelpe ungdom i Sola. De ønsker å ha en fast kveld i uka med scene og åpen mikrofon slik at ungdom får en arena til å vise fram sine mange talenter, enten det er innenfor sang, dans, dikt eller historier. De ser for seg at dette vil bli et aktivt fritidstilbud der en fokuserer på mestring og utvikling. Pøbelprosjektet søker om 500.000 kroner til et nytt tilbud for fattige ungdom i kommunen.

Mor/barn-tilbud

En søknad på 100.000 kroner er kommet inn fra Sola voksenopplæring som ønsker støtte til et mor/barn prosjekt for innvandrer. Målet er at flyktningmødre kommer sammen og lærer norsk, mens barna blir tatt vare på og gitt positiv aktivitet.

For å være i stand til å hjelpe barna sine inn i fritidsaktivitet er det viktig å kunne norsk, og i mor/barn tilbudet vil mødrene stimuleres til deltakelse og integrering i nærmiljøet, håper rektor Hanne Tove Tobiesen ved Sola voksenopplæring.

Flest innvandrere

Hero kompetanse og virksomhet fritid i Sola kommune ønsker 700.000 kroner til prosjektet Jeg kan delta. Det blir søkt om midler til et prosjekt der disse to aktørene samarbeider om å rekruttere, veilede og integrere barn og unge i fritidsaktiviteter. Målgruppen vil i første omgang være barn og unge i innføringsklassene som står utenfor fritidslivet, men vil også rette seg mot andre unge som skoler og de forebyggende tjenester i kommunen mener trenger bistand.

Mange av prosjektene som det søkes midler til retter seg mot innvandrerbarn- og ungdom. Det skyldes ifølge Kari Helene Rosenlund at flertallet av de fattige barna kommer fra innvandrerfamilier.

Prioritert liste

Rådmannen ber politikerne i formannskapet i sitt møte tirsdag å vedta å oversende de fire søknadene om tilskudd til fritidsaktiviteter for fattige barn og ungdom. Rådmannen har også rangert dem etter prioritet, og velger å sette Hero/virksomhet fritid sitt prosjekt på topp foran Pøbelprosjektet.

På tredjeplass settes søknaden fra kulturskolen, mens Sola voksenopplæring står sist på listen.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!