Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Fylkesmannen fraråder oppheving av priskontrollen

Fylkesmannen fraråder oppheving av priskontrollen

Magnhild Meltveit Kleppa, Fylkesmann i Rogaland. FOTO: Anne Buckle/Arkivfoto

En oppheving av priskontrollen på landbruksjord vil true matproduksjon, jordvernet og framtidige unge bønder, mener Fylkesmannen.

Tekst:

Publisert:

I disse dager er priskontrollen i konsesjonsloven på høring, og Fylkesmannen i Rogaland fraråder sterkt å fjerne kontrollen, og argumenterer dette med flere punkt i sin uttalelse til høringen av forslaget.


LES OGSÅ:
Tomteselskap sikrer seg framtidige boligtomter
Landbruksdirektøren: – Opsjonsavtalene truer demokratiet• Priskontrollen medvirker å sikre målet om økt mat-
produksjon.

• Den er viktig for å sikre rekrutteringen til yrket.

• Inntjeningsevnen kan ikke forsvare vesentlig høyere pris.

• En oppheving av pris-
kontrollen kan slå ut i høyere priser på landbrukseiendommer i fylket.

• På grunn av presset på areal til annet enn landbruk kan fjerning av priskontroll føre til at eiendommene kan bli kjøpt opp til bolig- og fritidseiendommer.

• Unge vil ikke kunne konkurrere i markedet.

• Grunneiere vil velge å holde på eiendommen og leie ut i stedet for å selge jorden som tilleggsjord.

• En oppheving av pris-
kontrollen vil føre til at svært mange landbrukseiendommer vil kunne få en omsetningsverdi i markedet som er 
høyere enn avkastningen fra landbruket.

«Fylkesmannen i Rogaland vil understreke vår uro om kva konsekvenser ei fri prisfastsetjing, og utvikling av landbrukseigedomar som kapitalplasseringsobjekt og spekulasjonsobjekt, i sum, vil føre til for dei nasjonale jordverninteressene», skriver fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa og landbruksdirektør Hadle Nevøy til Landbruks- og matdepartementet, og fraråder oppheving av priskontrollen i konsesjonsloven.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!