Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Fylkesmannen skal
granske tvangsbruk

Fylkesmannen skal <br>granske tvangsbruk

Fylkesmannen skal gjennomgå rutiner og gjøre flere intervjuer av de ansatte. Bildet er tatt under åpningen av nybygget til ressurssenteret.

Denne uken startet Fylkesmannen et tilsyn på Grannes ressurssenter, for å finne ut om det blir brukt makt og tvang på elever.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
17.03.2016 kl 08:50

Tirsdag startet Fylkesmannen i Rogaland et omfattende tilsyn på Grannes ressurssenter.

– Fylkesmannen er, med bakgrunn i informasjon fra flere hold, urolig for at det kan bli brukt makt og tvang overfor elever med psykisk utviklingshemming ved Grannes ressurssenter, skriver Fylkesmannen i varselet som forrige uke ble sendt til både Grannes skole og Sola kommune.

LES OGSÅ: – Elever blir holdt fast og ydmyket

Bekymringsmelding

Solabladet kjenner til at det i slutten av februar ble sendt en bekymringsmelding til Fylkesmannen angående ressurssenteret. Melderen skriver at det blir brukt unødvendig makt og tvang overfor elevene, og gir eksempler på situasjoner hvor enkeltelever skal ha blitt holdt fast av flere ansatte.

Melderen skriver videre at opplegget som tilbys elevene på senteret er for ensidig, og at det gir lite rom for spontanitet og nysgjerrighet hos hver elev. Melderen stiller også spørsmål ved læringsutbyttet til elevene og om Grannes ressurssenter er et fullverdig skoletilbud for barn med funksjonshemninger og spesielle behov. Vedkommende mener også at det nye bygget, hvor ressurssenteret flyttet inn i februar, fører til isolering av elevene på senteret blant annet fordi de nå er adskilt fra den vanlige skolen.

Ikke utført tilsyn før

Tilsynet som nå er i gang på ressurssenteret skal pågå til slutten av april. I løpet av perioden skal Fylkesmannen blant annet få en befaring på senteret, komme på uanmeldt observasjon, gjøre intervjuer med ansatte og vurdere opplæringsplaner, enkeltvedtak og andre typer dokumentasjon. Fylkesmannen oppfordrer også foreldre eller andre til å ta kontakt dersom de har relevant informasjon.

– Det er første gangen Fylkesmannen fører tilsyn på Grannes ressurssenter og Grannes skole. Vi har ikke mottatt bekymringsmelding derfra før en melding i fjor, sier Utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Rogaland, Sølvi Ona Gjul.

Solabladet har bare fått delvis innsyn i fjorårets bekymringsmelding, og vet at det dreier seg om veiledning som ble gitt på en elev ved ressurssenteret. Den gang ba Fylkesmannen kommunen om å komme med en redegjørelse av veiledningen, og Fylkesmannens konklusjonen ble at det ikke var funnet brudd på opplæringsloven.

Se bildet større

– Vi tror ikke utfordringen ligger i at regelverket ikke er klart. Men om regelverket er kjent og forstått, sier utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Rogaland, Sølvi Ona Gjul. FOTO: Livar Særheim/Fylkesmannen i Rogaland

Klart, men ikke kjent

Fylkesmannen vil ikke kommentere verken årets bekymringsmelding eller tilsynet som nå er igangsatt.

– Jeg vil vente med å kommentere til tilsynet er gjennomført, sier Gjul.

– Men for å ha det helt klinkende klart: Det er ikke lov å holde fast en elev, bortsett fra hvis det er en nødssituasjon, uansett om eleven går på ressurssenteret eller den vanlige skolen?


– Riktig.

– Er ikke reglene klare nok, siden mye tyder på at det allikevel blir gjort?

– Vi tror ikke utfordringen ligger i at regelverket ikke er klart. Men om regelverket er kjent og forstått, er gjerne det som må avklares i tilsynet, svarer Gjul.

– Hva tenker du om at ressurssenteret er i et adskilt bygg fra resten av skolen?


– Det er bred, politisk enighet om at inkludering er viktig. Opplæringsloven sier at elevene skal tilhøre en gruppe slik at behovet for sosial tilhørighet blir ivaretatt. Så kan en kommune gi opplæringen til elever med spesielle behov i egne avdelinger fordi det ellers kan være vanskelig å sikre den nødvendige kompetansen i tilbudet, men det må likevel tas hensyn til det overordnede målet om inkludering, svarer utdanningsdirektøren.

– Hva vil bli gjort dersom dere konkluderer med at det blir brukt ulovlig tvang på Grannes ressurssenter?

– Da vil vi vurdere hvilke regler som er brutt. Det blir skrevet en tilsynsrapport, og kommunen vil få en frist for å rette lovbruddene. Så må kommunen dokumentere at retting er gjort, og da kan tilsynet avsluttes. Dersom kommunen ikke retter, blir det gitt pålegg om retting. Kommunen får selvsagt veiledning underveis i tilsynet, det er en del av tilsynsmetodikken vår, sier Gjul.

LES OGSÅ: – Ingen grunn til å bruke tvang

Ønsker tilsynet velkommen

Rektor for Grannes skole og Grannes ressurssenter, Helge Røysland, er positiv til at Fylkesmannen i Rogaland nå skal gjøre tilsyn på ressurssenteret.

– Vi ønsker tilsynet velkommen til å se på all den jobben vi gjør, for at vi skal gjøre en så god jobb som mulig med de utfordringene som elevene våre har. Og skulle Fylkesmannen gjennom tilsynet peke på forhold som må endres, vil vi selvsagt ta det til etterretning, sier han.

Foreldrene til elever ved Grannes ressurssenter er også blitt varslet om tilsynet, og ifølge Røysland er det ikke kommet noen reaksjoner på det. Han mener at skolen har god kontakt med foreldrene og at ressurssenteret er et bra sted for barna.

Han mener også at ressurssenteret har blitt enda bedre de siste årene, og at det nye bygget gir rom for mer integrering med de andre elevene på Grannes skole.

– Vi har blitt flinkere til å se muligheten til hver enkelt elev. Vi har også blitt flinkere til å inkludere elevene på ressurssenteret med elevene i den vanlige skolen, sier rektor.

Les også: – Barn blir holdt fast og ydmyket

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!