Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Graver etter fortiden langs Tanangervegen

Graver etter fortiden langs Tanangervegen

I 2011 ble deler av Tanangervegen undersøkt av arkeologer. Til våren skal resten av strekningen fra Tjora til Hafsrfjord bru undersøkes. FOTO: Arkivfoto

Til våren skal arkeologer lete etter kulturminner fra Tjora til Hafrsfjord bru.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.02.2014 kl 18:21

Transportkorridor Vest er under full planlegging. Veiutvidelsen av Flyplassvegen og nytt kryss i Sømmevågen er første etappe ut med byggestart i sommer.

Neste etappe, som er Sømmevågen til Sola skole og Salemskrossen, er ferdig regulert og politisk behandlet. Arkeologer gravde etter fortidsminner her for to år siden. I fjor pågikk det et betydelig arkeologisk undersøkelsesarbeid i Sømmevågen, der arkeologene gjorde en rekke interessante funn.

Informasjonsmøte

Nå sender Rogaland fylkeskommune arkeologer igjen ut til Riksveg 509. Nå står resten av strekningen for tur. Regiondirektør i Statens Vegvesen, Astrid Eide, har tidligere varslet at strekningen fra Tjora til Sundekrossen vil bli regulert i én plan, ikke flere, slik tanken opprinnelig var. Både Vegvesenet og fylkeskommunen er inneforstått med at Transportkorridor Vest har en høy prioritet, og at etatene må gjøre sitt ytterste for å redusere planleggingstiden.

Forventer flere funn

Arkeologer kommer både til å gjøre maskinelle søk slik det ble gjort langs Sømme mot Tjora tidligere, samt prøvestikking og befaringer. Fagfolkene mener området er av høy arkeologisk interesse. Det er registrert flere automatisk fredede kulturminner her, og arkeologene forventer da å finne flere kulturminner, gjerne i form av bosettingsspor fra stein-, bronse- og jernalder.

Det er fylkeskommunen som står for undersøkelsene, og Statens vegvesen som tiltakshaver har sendt ut varsel om arkeologiske undersøkelser til alle grunneiere av områdene som skal undersøkes.

Veiutvidelsen

Av klimatiske årsaker må dette arbeidet utføres i perioden mellom mars og oktober. Undersøkelsene må være utført før bygging av veien kan ta til. Transportkorridor Vest innebærer en utvidelse av riksveg 509 til fire felt mellom Sømmevågen og Sundekrossen. To av feltene skal være kombinert kollektiv- og tungtransportfelt. I tillegg skal det anlegges gang- og sykkelveier langs begge kjøreretningene. Den totale veibredden blir nærmere 35 meter.

Prosjektleder i Statens vegvesen, Tore Johansen, informerer i sitt varselsbrev til grunneierne at de arkeologiske undersøkelsene vil pågå i perioden mellom mars og oktober, men at arkeologene vil gjøre seg ferdige med hver eiendom fortløpende.

Mangler finansiering

Undersøkelsene skal utføres i områder der det kan være potetål, og Johansen forsikrer at de vet hvor de kjente forekomstene er, og at de også kommer til å ta jordprøver før undersøkelsene.

De arkeologiske undersøkelsene kommer til å pågå parallelt med prosjekteringen av veiutvidelsen. Ennå er det ikke avsatt midler til veien. Vegvesenet har tidligere uttalt at deler av finansieringen kan komme fra belønningsmidler og bypakkemidler.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!