Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Her vil han bygge ny boligblokk – men kjemper mot kommunen om makebytte

Her vil han bygge ny boligblokk – men kjemper mot kommunen om makebytte

Morten Sirevaag ønsker å overta dette grønne område fra kommunen, mot at de får parkeringsplassen hans. Hans tomt er 200 kvadratmeter større enn kommunens, men kommunen krevde likevel at Sirevaag skulle betale for å gjøre makebytte. Dette fordi kommunen hadde regulert hans tomt til vei og dermed anså de den som verdiløs. FOTO: Trine Barka Højmark

Kommunen regulerte om tomten hans fra utbyggbart område til vei. Da Morten Sirevaag prøvde å gjøre et makebytte med kommunen, krevde de 3,8 millioner kroner. Årsak: De mente tomten hans nå var verdiløs siden den var regulert til vei.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
21.10.2016 kl 10:24

– Jeg tenkte dette var enkelt og at makebyttet kom til å ta maks en måned. Det var for to år siden, sier Morten Sirevaag, som eier Solagården, hvor blant annet gullsmeden og Politiet holder til.

I den nye sentrumsplanen for Sola er deler av tomten hans omregulert fra utbyggbart område til vei. Dette satte en stopper for utbygningsplanene til Sirevaag. Kommunen eier derimot en tomt like ved siden av Solagården som er regulert til næringsbygg. Sirevaag ønsket derfor å gjøre et makebytte med kommunen. Sirevaags tomt er 200 kvadratmeter større enn kommunens tomt, og han trodde derfor at kommunen ville gå med på dette byttet. Kommunen krevde derimot at Sirevaag skulle betale 3,8 millioner kroner for å gjøre byttet. De mente at hans tomt var verdiløs fordi den nå var blitt regulert til vei. I tillegg ville de at Sirevaag skulle opparbeide veien på sin tomt, og han oppfattet det som om de samtidig forventet at han betalte inn til rekkefølgekravene.

– Ingen kommune kan regulere om et utbyggbart område til verdiløs eiendom innenfor et utbyggingsområde. Her kommer strøksprisprinsippet inn. Det betyr at kvadratmeterprisen er like mye verdt innenfor et område, uansett hva tomten er regulert til, påpeker Sirevaag

Se bildet større

Sirevaag ønsker å bytte område i blått, mot område i rødt. Han og kommunen har derimot ikke blitt enig om et rettferdig makebytte. Sirevaag gikk derfor til jordskifteretten og vant på alle punkt. Nå håper han på en avslutning.

Ønsker en avslutning

Kommunen og Sirevaag har hatt mange møter og mailutvekslinger, men har ikke kommet til enighet. Saken havnet til slutt i jordskifteretten, hvor det konkluderes med at Sirevaag har rett og at de to tomtene skal ha lik verdi, uavhengig av hva de er regulert til.

Sirevaag ønsker nå en avslutning og håper at Sola kommune ikke anker saken videre.

– Jeg håper kommunen ser at de ikke har noe å vinne på å anke denne saken og at de nå går med på et makebytte. Hvis kommunen prøver seg på en omkamp stopper de utviklingen i sentrum. Nå har kommunen brukt en halv million kroner på denne saken, i tillegg til det de har brukt av sin tid og min tid. Jeg var villig til å inngå avtaler hele tiden, men det var ikke kommunen interessert i, sier Sirevaag og påpeker at det er ingen vinnere i denne saken.

Han er skuffet over hvordan kommunen har håndtert saken og peker på at han er en seriøs grunneier og investor som har ambisjoner om å legge ned mye penger i sentrumsutvikling.

– Jeg er den eneste som har konkrete byggeplaner i sentrum. Det har ikke skjedd noe her på mange år, men det nytter ikke å utvikle når kommunen setter en stopper for det, sier Sirevaag.

Se bildet større

På bildet ser du hvordan tomten til Sirevaag (Amsi) ser ut i dag, sammen med Sola kommunes tomt.

Vil bygge boligblokk

Sirevaag kjøpte tomten med Solagården for tolv år siden. Han så da at tomten hadde et potensial og kjøpte den med tanke på å utvikle den. Drømmen var å bygge en ekstra boligblokk bak Solagården, med næringslokaler i første etasje og parkering i kjelleren. I 2006 hadde Sirevaag møte med rådmannen og ordføreren for å presentere sine planer i sentrum, men på dette tidspunktet var ennå ikke sentrumsplanen for Sola vedtatt.

– De anbefalte meg da å vente til den nye reguleringsplanen for sentrum var ferdig. Det gjorde jeg, men jeg hadde jo ikke sett for meg at det skulle ta 7-8 år før det skjedde, sier han.

Sentrumsplanen tok nemlig mye lengre tid enn alle hadde trodd og ble vedtatt etter flere behandlinger og høringsrunder. Da sentrumsplanen endelig var ferdig ble det også klart at Sirevaag ikke hadde mulighet til å utvikle tomten sin, med mindre han rev det bygget som allerede stod der.

Se bildet større

Sirevaag ønsker å bygge en ekstra boligblokk ved siden av Solagården. Denne skal ha næring i første etasje og parkering under bakken. FOTO: Privat

Uenige om tomteverdien

I den nye sentrumsplanen blir 38,5 prosent av Sirevaags eiendom omgjort fra utbyggbart areal til offentlig formål, som vei. Ifølge rettsboken vil Sola kommune at veien som er regulert inn på Sirevaags tomt skal bli bygget uten at kommunen må erverve arealet eller gi erstatning for det. Det står videre at kommunen mener at de vil påføres et tap ved et makebytte, siden tomten til Sirevaag er regulert til vei. Advokaten til Sola kommune mener kommunen har gitt Sirevaag et sjenerøst tilbud og sier at han kan akseptere dette, eller la være å bygge ut.

Det fremgår videre av rettsboken at Sirevaags advokat, Kamilla Silseth, mener at Sola kommune baserer seg på at de vil få eiendommen gratis, ved ikke å gi Sirevaag en utbyggingsavtale. Hun peker på at hvis ikke Sirevaag får et makebytte må han rive og bygge nytt for å kunne utvikle tomten sin, og derfor bør han få overta kommunens areal som en kompensasjon. Et slikt makebytte, mener hun, vil være tjenlig for begge parter.

Kommunens advokat mener derimot at kommunen ikke får noe utav dette makebyttet og at de to tomtene ikke kan ha samme verdi.

Enig med Sirevaag

Jordskifteretten er derimot enig med Sirevaag på alle punkter. De mener at strøksprisprinsippet må gjelde her og at de tomtene må ha samme verdi uavhengig av hva de er regulert til. De peker videre på at Sirevaag ikke får noen fordeler med den nye veiløsningen og ser at det er vanskelig å utvikle tomten slik reguleringsplanen nå er. De mener at den eneste muligheten for å utvikle tomten nå er om Sirevaag og kommunen samarbeider om et prosjekt. Det ser retten som lite realistisk.

«Omreguleringen har medført at de ressursene eiendommen allerede hadde, har blitt vanskelige å bruke på en tjenlig måte», konkluderer jordskifteretten med.

De mener makebyttet både vil føre til at Sirevaag kan utnytte tomten og at kommunen kan få realisere andre tiltak i planen.

– Dette var et greit utfall, som er bra for videreutviklingen i Sola sentrum, sier Silseth til Solabladet.

Kommunen ble også pålagt å erstatte Sirevaags sine advokatutgifter på over 200.000 kroner i denne saken. Dette kommer i tillegg til sine egne advokatutgifter.

Kommunen 
vurderer å anke

Sola kommune er ikke enig i avgjørelsen til 
jordskifteretten og vurderer å anke saken videre.

– Vi har ikke tatt en endelig 
beslutning og rådfører oss nå med vår eksterne advokat. Vi vurderer anke og er ikke enig i kjennelsen, sier rådmann Ingrid Nørdbø.

Kommunen ønsker derfor ikke å gjennomføre makebyttet nå og er ikke enig i måten jordskifte-
retten mener at eiendommene bør verdsettes.

– Hva tenker du om at det er en slik konflikt i sentrum, hva betyr det for sentrum?

– Dette er en diskusjon om verdsetting av eiendommer og det er normalt å ha en slik 
diskusjon. Kommunens eiendommer er fellesskapets verdier, og vi må derfor sikre at disse verdsettes på riktig måte. Vi forvalter dette på vegne av innbyggerne og kan ikke sette en lavere pris, sier rådmannen.

Hun sier at resultatet fra jordskifteretten var uventet og at det er derfor de nå vurderer å anke til lagmannsretten. 
Kommunen har fortsatt noen uker på seg på å bestemme seg for om de vil anke.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!