Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Stem frem din favorittsammenslåing:

Hva er din drømmekommune?

Hva er din drømmekommune?

Bør kommunene på Nord-Jæren slå seg sammen eller er Sola best alene? Bli med og stem frem din favorittkommune. FOTO: Grafikk: Frank Ege/Dalane Tidende

Hvordan skal Sola kommune se ut i fremtiden? Skal Sola være alene, skal vi bli en del av en storkommune på Nord-Jæren eller bør vi se sørover?

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
28.04.2015 kl 11:17

Kommunene på både Nord-Jæren og Sør-Jæren er i full gang med å utrede hvilke alternativer som vil være best. Solabladet gir en liten innføring i hvilke alternativer som til nå har vært luftet. Stem frem din favoritt i gallupen på forsiden.

1. Sola alene:

Se bildet større

FOTO: Grafikk: Frank Ege/Dalane Tidende

Sola kommune oppfyller kriteriene til å være en egen kommune og kan fint stå alene. Sola har også skåret godt på at de har gode tjenester til innbyggerne. Dette er også det alternativet politikerne flest ønsker. Samtidig krever departementet at det sees på felles bo- og arbeidsmarkeder ved kommunesammenslåing, og de har spesielt nevnt Stavanger-område. Sola henger sammen med Stavanger og Sandnes både når det gjelder jobber og boliger, i tillegg samarbeider de om flere tjenester.
Spørsmålet blir også om Sola klarer seg alene, hvis naboene slår seg sammen.
Befolkning: 25.083

2. Sola og Stavanger:

Se bildet større

FOTO: Grafikk: Frank Ege/Dalane Tidende

Det er mye som allerede er felles mellom Stavanger og Sola, og dette er derfor et naturlig alternativ. Sola kjøper allerede mange tjenester fra Stavanger, blant annet legevakt og en del andre helsetjenester. I tillegg pendler nesten 5.000 solabuer til Stavanger for å arbeide, mens over 7.000 siddiser tar turen til Sola for å gå på jobb. En fare kan være at Sola blir en lillebror i forhold til Stavanger - og dermed nedprioritert.
Befolkning: 155.837

3. Sola, Stavanger og Sandnes:

Se bildet større

FOTO: Grafikk: Frank Ege/Dalane Tidende

Dette alternativet er også en naturlig kommune med tanke på felles bo- og arbeidsmarked. Forus ligger i alle tre kommunene og det er mye felles prosjekter på tvers av grensene. Blant annet er Forus næringspark opprettet for å holde styr på byggingen på Forus i de tre kommunene. Det er også mye pendling mellom kommunene, spesielt mellom Sandnes og Stavanger. Nesten 12.000 av arbeidstakerne i Sandnes pendler til Stavanger.
Befolkning: 227.737

4. Sola, Stavanger, Sandnes og Randaberg:

Se bildet større

FOTO: Grafikk: Frank Ege/Dalane Tidende

Disse fire kommunene omtales ofte som Nord-Jæren og har allerede flere samarbeid. De fire kommunene blir ofte sett på som en region og politikerne har flere samarbeid. Blant annet treffes formannskapene i de fire kommunene på et felles formannskapsmøte noen ganger i året.
Befolkning: 238.153

5. Sola, Stavanger, Sandnes, Randaberg, Finnøy, Rennesøy og Kvitsøy:

Se bildet større

FOTO: Grafikk: Frank Ege/Dalane Tidende

Dette alternativet ser alle små og store kommuner nord for Klepp som Nord-Jæren. Derfor er det ikke bare de fire kommunene, som nevnt over, som bør slås sammen, men også øykommunene helt nord bør tas med. Dette er NHO sitt forslag. De mener at områdene på Nord-Jæren i dag er oppdelte og fragmenterte og at man får en helhet ved å slå sammen alle. Dette blir da en stor bykommune.
Befolkning: 246.497

6. Sola, Hå, Time og Klepp:

Se bildet større

FOTO: Grafikk: Frank Ege/Dalane Tidende

Store deler av Sola er også en naturlig del av Jæren. Sola er en kommune med mye landbruk og kan på den måten nyte godt av et samarbeid med naboene i sør. Her vil primærindustrien stå høyere enn i de andre alternative kommunene.
Det er likevel ikke så mye pendling mellom disse kommunene og de har ikke et naturlig felles bo- og arbeidsmarked. Sola har flest innbyggere av disse fire kommunene og kunne dominert i en slik sammensetting, likevel har de tre jærkommunene et tettere samarbeid med hverandre enn naboen i nord. Hå er derimot sterkt i mot kommunesammenslåing og mange ønsker fortsatt at Nærbø var en egen kommune.
Befolkning: 79.580

7. Sola og Sandnes:

Se bildet større

FOTO: Grafikk: Frank Ege/Dalane Tidende

Dette kan være et alternativ for å unngå å bli slukt av storebror Stavanger. Sola og Sandnes har et felles bo- og arbeidsmarked, selv om dette også går inn i Stavanger. De to alene kunne stått fint mot Stavanger og da delt på tjenester som Sola i dag kjøper fra Stavanger. Sola er derimot mye mindre enn Sandnes og kunne også her risikert å bli nedprioritert.
Befolkning: 96.983


Kilde: nykommune.no

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!