Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Investerer for 1,2 milliarder kroner

- Dette er et nøkternt budsjett som tar høyde for at skatteinntektene vil svikte, sier rådmann Ingrid Nordbø.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
29.10.2015 kl 18:46

I ettermiddag la rådmann Ingrid Nordbø og økonomisjef Sabina Leto fram sitt forslag til kommunens handlings- og økonomiplan for de neste fire årene.

1,2 milliarder kroner, pluss 72 millioner kroner i egenfinansierte byggeprosjekt, er hva rådmannen vil bruke i investeringskostnader de neste fire årene. De største investeringene er nytt sykehjem og nytt rådhus, som begge er byggeprosjekt med en kostnadsramme på mer enn 200 millioner kroner.

Skole-utvidelser

I tillegg vil rådmannen ferdigstille byggingen av Grannes ressurssenter med 103 millioner kroner. Utvidelsen av ressurssenteret er blitt betydelig mer komplisert og dyrere enn antatt. Bygningen skal stå helt ferdig neste år.

Også Sola skole skal utvides og rehabiliteres, og det er satt av 70 millioner kroner til dette. Det er også satt av penger til utbygging av Sande skole, Håland skole og Storevarden skole, som alle skal utvides med flere klasserom i løpet av de neste fire årene.

Kommunen har også planer om å bruke 92 millioner kroner i forbindelse med den vedtatte boligsosiale handlingsplanen. Det innebærer blant annet nye kommunale utleieboliger.

Gjeldsgraden

Gjeldsgraden, som politikerne har vedtatt ikke skal overstige 60 prosent, kryper opp mot 74 prosent i denne planperioden. Deretter synker den ned mot 64 prosent.

- Det er likevel ingen grunn til å bli forhåpningsfulle. Gjeldsgraden vil stige igjen, fordi vi har en del store investeringer vi skal i gang med i neste planperiode, advarer rådmannen, og sikter blant annet til byggingen av Jåsund skole.

Nøktern drift

Også driftsbudsjettet øker, og rådmannen budsjetterer med cirka 34 millioner kroner i 2016.

- Det er innmeldt mange større behov enn hva vi har funnet dekning for, sier økonomisjef Sabina Leto.

Økningen i driftsutgifter henger sammen med demografi og økt tjenestebehov. Over halvparten av driftsutgiftene går til oppvekst- og kultursektoren, der skolene og barnehagene står for mesteparten av disse utgiftene. Drøye 30 prosent av driftsbudsjettet er knyttet til levekår.

- Vi har lagt oss på en forsiktig linje, nettopp fordi vi vi er i utfordrende tider, sier økonomisjefen.

Det betyr at driftsbudsjettet er holdt så nøkternt som mulig, i tillegg til at investeringene er nøye vurdert. Alt som kan utsettes, blir utsatt for å holde gjelden nede.

Politikerne overtar

Om cirka fire uker skal formannskapet behandle kommunebudsjettet, og samler seg da over to dager for å utarbeide sitt forslag. De siste årene har dette resultert i to forslag til økonomiplan, i tillegg til rådmannens. Høyre, KrF, Frp, Venstre, Tanangerlisten og Pensjonistpartiet samlet seg om ett budsjett, mens Ap, SV og Sp samarbeidet om sitt eget budsjettforslag.

Ordfører Ole Ueland sier rådmannens budsjett er som forventet. At gjeldsgraden kryper oppover bekymrer ham ikke så mye.
- Dette er investeringer vi har sagt vi skal ta, og jeg er glad for at rådmannen ikke tar ut noen av dem. Nå er byggekostnadene lave i forhold til tidligere, så det er en bra tid å bygge, sier han.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!