Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Lei først, kjøp senere

Lei først, kjøp senere

Kommunen skal kjøpe over 100 boliger på Myklebust og Skadberg i løpet av året, og vil vurdere å bruke noen disse i «leie til eie»-prosjektet, dersom de ikke blir solgt. FOTO: Arkivfoto

For å hjelpe førstegangsetablere og vanskeligstilte ut på boligmarkedet tar Sola kommune i bruk alternative metoder. De vil blant annet la deg leie boligen i noen år, før du eier den.

Tekst:

Publisert:

Det var politikerne som ba rådmannen sette i gang et «leie til eie»-prosjekt. Tirsdag legges saken frem for formannskapet hvor rådmannen skisserer to ulike modeller for å få dette til. Målet med «leie til eie» er å gi innbyggere med lave inntekter muligheten til å eie en bolig. Mange kommuner i Norge har prøvd ut liknende prosjekter med suksess.

I begge modellene kan leietakerne leie boligen i minimum tre år og maksimum seks år, før de kjøper boligen. Den ene heter «Kjøp med en gang» og går ut på at man kjøper en bolig enten på det private markedet eller kjøper den kommunale boligen man bor i. Dette gjøres mulig ved hjelp av startlån og andre tilskudd. Kjøperen blir da umiddelbart eier av bolig med det personlige ansvar for å betjene boliglånet. Den andre modellen kalles «Leie før eie» og går da på at boligkjøperen leier boligen i en periode for å spare opp egenkapital, for så å kjøpe den. Boligene skal da bygges til lav kostpris slik at månedsleien blir lav.

Til vanskeligstilte og førstegangsetablerere

Med mulighetene for startlån, grunnlån og tilskudd gjennom Husbanken er det mulig å hjelpe denne gruppen til å eie sin egen bolig. Kommunen tildeler nå kommunale boliger til de vanskeligstilte på boligmarkedet og tidligere kartlegginger viser at flere av disse har mulighet til å kjøpe egen bolig. Da kan en se på muligheten for at disse får kjøpe den kommunale boligen de i dag leier av kommunen.

Rådmannen foreslår at målgruppene for «leie til eie» er de meste økonomisk vanskeligstilte som kvalifiserer til å få startlån, samt førstegangsetablerere. I disse gruppene finner en barnefamilier med lav inntekt, enslige forsørgere, lavtlønnede, funksjonshemmede, flyktninger, personer med kommunalt botilbud og andre vanskeligstilte.

Rådmannen mener at modellen «Kjøp med en gang» passer best for økonomisk vanskeligstilte. Dette blant annet fordi reglene for startlån nå er innstrammet, noe som gjør at mange førstegangsetablerer ikke lenger kvalifiserer til startlån. Det foreslås derfor at modellen «Leie før eie» tilbys førstegangsetablerere.

Vil selge kommunale boliger

Sola kommune har i dag 234 kommunale utleieboliger. Boligene er hovedsakelig leiligheter, men også eneboliger og småhus. De eldste boligene er fra tidlig på 1980-tallet. Det er disse boligene som er rimeligst, og rådmannen mener at det er de eldste boligene som bør vurderes for salg til leietaker eller andre i målgruppen.

Leietakerne i disse boligene vil da få tilbud om kjøpe boligen til en pris som det er mulig å få finansiert gjennom startlån. Dette sikrer også at leietakerne for bo i sitt nærmiljø, der barna går på skole eller i barnehage. Rådmannen peker på at midlene fra salg av bolig kan brukes til å kjøpe nye kommunale boliger.

Når det gjelder boliger til gruppen førstegangsetablerer vil kommunen kjøpe cirka 110 boliger på Myklebust og Skadberg i løpet av året, som kan brukes til dette formålet. Noen av boligene er allerede lagt ut for salg, og rådmannen mener at boligene som ikke blir solgt kan inngå i «leie før eie»-prosjektet. Solabladet har tidligere skrevet om at kommunen har over 100 usolgte boliger på Myklebust og Skadberg.

Et samarbeid

I andre kommuner har man samarbeidet tett med BATE boligbyggerlag og Husbanken for å få «leie til eie»-prosjektet til. BATE har også tatt kontakt med Sola kommune for å inngå et samarbeid om «leie til eie». Utgangspunktet er at kommunen stiller med tomt og at BATE bygger rimelige boliger.

«Dette gir igjen mulighet for en lavere husleie enn vanlig, noe som igjen bidrar til at leietakere kan legge seg opp egenkapital», skriver rådmannen i saksutredningen til formannskapet.

Rådmannen ber nå politikerne godkjenne de to ulike modellene og at hun får fullmakt til å selge inntil fem kommunale boliger i året.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!