Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Mer penger til helsesøstre

Mer penger til helsesøstre

Ebba Sommerfeldt er glad for at helsestasjonstjenesten får mer penger, men fortsatt er det ikke nok til å dekke behovet for helsesøstre ved helsestasjonene og i skolene. FOTO: Silje Foss Langeland

Kommunen fikk nesten én million kroner fra staten til helsestasjonstjenesten. Det er ikke nok til å dekke behovet for helsesøstre i Sola.

Tekst:

Publisert:

I det nye statsbudsjettet fra 2014 ble 180 millioner kroner fra regjeringen fordelt på kommunene. Beløpet var ment for å ansette flere helsesøstre. I følge VG brukte likevel én av to kommuner beløpet sitt på andre saker. Dette gjaldt derimot ikke Sola.

– Vi har fått økt bemanning på 1,6 årsverk til helsestasjonstjenesten. Den brukes til å styrke helsesøsterressursen med ett årsverk, resten går til fast ansettelse av en sekretærstilling. Dette dekker kun bemanning i forhold til den økte befolkningsveksten, men ikke en reell styrkning av helsestasjons og skolehelsetjenesten slik intensjonen var, sier Ebba Sommerfeldt, virksomhetsleder i helsestasjonstjenesten i kommunen.

Fikk én million kroner

Sola kommune fikk bevilget 977.763 kroner til dette formålet i det nye statsbudsjettet. Selv om beløpet ikke var øremerket, var ønsket fra tidligere helseminister Jonas Gahr Støre, at det skulle gå til styrking av skolehelsetjenesten og helsestasjonene.

– Det var ingen selvfølge at hele summen skulle bli urørt i løpet av budsjettforhandlingene, men med god støtte fra blant annet kommunalsjefen, ble hele summen overført til helsestasjonens budsjett, forteller Sommerfeldt.

Streng prioritering

Selv om Sola har brukt en del av pengene på helsesøstre, har de likevel måtte prioritere andre saker som har vært pressende i følge Sommerfelt.

– Helsestasjonene i Sola og Tananger er blitt styrket med cirka 50 prosent stilling til helsesøster, samtidig er helsesøster i skolehelsetjenesten blitt styrket med cirka 50 prosent. I tillegg har vi samarbeid med Frisksenteret om prosjektet «stor og sterk», som retter seg mot barn og overvekt/undervekt, sier hun.

Sommerfeldt forteller at det lenge har vært for liten sekretærressurs på helsestasjonene.

– Siden det ble pålagt vektkontroll av alle nyfødte innen ti dager etter fødsel, har det vært helt nødvendig med sekretær til stede for å møte nye, usikre foreldre som kommer fra SUS til helsestasjonene for å veie babyen og få råd. Det har i flere år vært mangel på sekretærressurs på venterommet ved Sola og Tananger helsestasjon. Nå har denne stillingen blitt fast, noe som er veldig bra, sier hun.

– Behovet blir større

Pengene har ikke kun vært rettet mot helsesøstre, men helsestasjonen har likevel beholdt midlene innad. Sommerfeldt forteller at både sekretærstillingene og arbeidet rettet mot vekt blant unge er viktige saker som må prioriteres.

– Det er en vektøkning blant unge som det er viktig å ta tak i tidlig. I tillegg er det viktig for oss i helsestasjonen at sekretærene er tilgjengelige slik at folk blir sett og får hjelp, for eksempel i venterommet her, sier hun.

Trenger flere helsesøstre

Likevel legger Sommerfeldt vekt på at det er viktig å få en økning i antall helsesøstre også.

– Behovet for helsesøstre blir større og større hele tiden. Samtidig får vi bare flere oppgaver og flere folk til Sola. Det betyr at med den bemanningen som er i dag er det fortsatt ikke mulig å gjeninnføre enkelte helsekontroller som ble strøket i sparetiltak for flere år siden. Sola kommune tilbyr i dag 12 av 15 anbefalte helsekontroller før skolestart, sier hun.

– Går ut over barna

Sommerfeldt forteller at kommunen ideelt sett skulle hatt en styrking av seks helsesøsterårsverk. Det mangler cirka fem årsverk i barneskolen i forhold til elevtallet. For å virkelig kunne tilby «tidlig Innsats» i barneskolen og for å forebygge negativ utvikling tidlig både fysisk, psykisk og sosialt, ønsker Sommerfeldt en stor satsing til barneskolene framover.

– Vi er veldig glade for bevilgningen av pengene, det er jo en gulrot for oss og vi føler at politikerne ser oss. Likevel håper vi jo at politikerne fortsetter med sin opptrappingsplan slik at vi får flere helsesøsterstillinger, sier hun.

VG skriver på sine nettsider at hver kommune har fått minimum 100.000 kroner i frie midler, men med en føring om at de skal brukes til å styrke helsestasjoner og skolehelsetjenesten. Sommerfeldt forteller at hun synes at det er synd at ikke pengene var øremerket disse områdene.

– Det er synd at andre kommuner ikke bruker pengene der de skal brukes. Det går ut over barna og de unge, sier hun.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!