Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

– Omsorgslønn er avgjørende for at bruker kan bo hjemme

– Omsorgslønn er avgjørende for at bruker kan bo hjemme

Kommunen erfarer at omsorgslønn kan utsette opphold på sykehjem og fører til at folk bor lengre hjemme. Dette gjelder både eldre som er pleietrengende og barn med funksjonshemminger. FOTO: Arkivfoto

I dag er det 26 personer som mottar omsorgslønn i Sola kommune. Kommunen mener dette er et viktig virkemiddel for at folk skal kunne bo hjemme lengre.

Tekst:

Publisert:

Alle kommuner er pålagt å tilby omsorgslønn. Dette gis til pårørende som har omsorgsarbeid for et funksjonshemmet barn eller en voksen som er pleietrengende. Omsorgslønn gis som en støtte til de timene den pårørende bruker på pleiearbeid. Målet til kommunen er at brukeren kan fortsette å bo hjemme ved at familien har omsorgen for dem.

I dag er det 26 personer som mottar omsorgslønn i Sola kommune. De får 140,87 kroner per time. De personene som mottar omsorgslønn bruker mellom tre og 15 timer i uken på omsorgsarbeid. For å kunne få denne støtten må den pleietrengende bo hjemme og omsorgsarbeidet må foregå i eget hjem.

– Et forebyggende tiltak

Nylig fikk politikerne i utvalg for levekår fremlagt en sak om hvilke erfaringer kommunen hadde med omsorgslønn. Her skriver kommunen at omsorgslønn er et virkemiddel som kan være avgjørende for at bruker fortsatt kan bo hjemme. De mener at omsorgslønn er et forebyggende tiltak og at det kan utsette eller redusere behov for andre kommunale tjenester. De ønsker derfor å være så fleksible som mulig i forhold omsorgsløsningene. De peker på at dette skal legge til rette for at brukeren får omsorg fra pårørende og at fleksible løsninger gjør at familien klarer å stå i omsorgsarbeidet lenger. Både omsorgslønn og avlastning er tilbud som er viktig i denne sammenheng.

– Omsorgslønn erstatter andre tjenester hvor det er nære omsorgspersoner som utfører praktisk hjelp og/eller pleie. Sola kommune erfarer at omsorgslønn bidrar til at bruker kan bo lenger hjemme og forebygger behov for andre tjenester, sier Reidun Vigdel Ølberg, rådgiver for levekår i Sola kommune.

De som mottar omsorgslønn i Sola har omsorg for personer i alle aldere. ?Kommunen ser at denne støtten bidrar til at disse brukerne klarer å bo hjemme lenger og har mindre behov for andre tjenester. Kommunen gir også mulighet for at andre kan overta omsorgen eller at flere personer deler på omsorgen, slik at ikke alt hviler på en person.

Vil nå ut til flere

Kommunen ser at omsorgslønn også kan bidra til at barn med sterk funksjonshemming bor hjemme i stedet for i barnebolig, ved å kombinere dette med avlastning. De ser også at foreldre synes det er enklere å jobbe redusert når de mottar omsorgslønn og de ser at mange foreldre heller søker om denne støtte enn avlastning.

Kommunen ser også at det utsetter opphold på sykehjem. Rådmannen ønsker nå at tilbudet om omsorgslønn skal bli enda bedre kjent, slik at flest mulig som ønsker dette kan få det.

– Vi ønsker at innbyggerne skal vurdere omsorgslønn som et alternativ, sier Vigdel Ølberg.

Faktaboks

Dette er ?omsorgslønn:

? Omsorgslønn kan gis til deg som har et særlig tyngende omsorgsarbeid for funksjonshemmet barn eller voksen med store pleiebehov.
? Omsorgsarbeidet må foregå i eget hjem og den pleietrengende må bo hjemme. Målet er at familien kan fortsette å ha omsorgen for sine nærmeste.
? Omsorgslønn er et fast beløp hver måned som gir en godtgjørelse for noen av timene du bruker på pleie- og omsorgsarbeid i hjemmet

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!