Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Inviterer til folkemøte torsdag kveld:

Planlegger bussvei fra Forus til flyplassen

Planlegger bussvei fra Forus til flyplassen

Plan- og bygningssjef Ståle Undheim (t.v.) og arealplanlegger Carles Bas-Coloma ønsker innbyggernes engasjement i planleggingen av en høyverdig kollektivakse mellom Forus og flyplassen. FOTO: Helene Pahr-Iversen

Torsdag kveld inviterer kommunen til et folkemøte om den planlagte kollektivaksen fra Forus gjennom Skadberg til flyplassen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
12.02.2015 kl 11:39

– I første omgang planlegges strekket Forus til og med Sola sentrum. Vi ønsker innspill fra folk, og håper mange vil engasjere seg. Dette er en viktig kollektivakse som nå er under planlegging, sier plan- og bygningssjef i kommunen, Ståle Undheim.

Folkemøte

Torsdag kveld er han sammen med arealplanlegger Carles Bas-Coloma, samt Marita Skorpe fra Norconsult i kulturhuset for å forklare innbyggerne hva planprogrammet innebærer og hvordan kollektivtraseen er tenkt.

– Vi er inne i en planprogram-fase, og vi vil gjerne ha folks engasjement på dette stadiet. Da er håpet at vi får innspill vi kan ta med oss videre, sier plan- og bygningssjefen.

I regionalplan for byutvikling på Nord-Jæren er denne aksen vist som en høyverdig kollektivtrasé. Opprinnelig avsatt som trasé for bybanen, men etter at fylkestinget og departementet i stedet vedtok bussvei, snakker man nå om å bygge en fremtidsrettet akse som tilrettelegger for et høyfrekvent kollektivtilbud, i tillegg til sykkelfelt.

– Langs hele strekningen er den en intensjon at både buss og syklister ha egne felt, slik at de ikke er i konflikt med noe. Hensikten er å øke kollektivandelen og antall syklende, samt planlegges for gående, forteller Ståle Undheim.

Bypakke-penger

Et forslag til planprogram med konsekvensutredning er en slags skisse til en plan, som viser hva som skal utredes og vurderes. Tidsrammen kommunen opererer med anslår at dette planprogrammet skal fastsettes av politikerne i april. Deretter skal reguleringsplanen utarbeides, politisk behandles, ut på høring og endelig politisk vedtas. Det er ment å skje i februar 2016. Deretter kan veien bygges.

Det er bypakken for Nord-Jæren som skal finansiere kollektivaksen. Planleggingsmidlene er forskuttert av Forus Næringspark, og det er kommunen og Rogaland fylkeskommune som står bak planen.

– Vi har fått til en avtale med fylkeskommunen der vi står som planleggingsansvarlig i samarbeid med fylkeskommunen og Vegvesenet. Med midler fra næringsparken kan vi nå gå i gang med å planlegge denne viktige aksen, sier plan- og bygningssjefen.

Flere alternativer over Skadberg

Aksen strekker seg fra kommunegrensen ved Forusbeen over Skadberg, Åsen, gjennom sentrum og bort til Sentrumsvegen.

Hvordan traseen skal gå gjennom deler av Skadberg er ennå ikke bestemt. Kollektivaksen skal legges gjennom areal som ennå ikke er bebygd, og hvor veien legges vil legge føringer for fremtidig bebyggelse. Seks ulike alternativ er vurdert, og kommunen sitter igjen med tre mulige trasévalg som foreslås utredet.

– Det er ikke første gang det bygges bussvei gjennom et ubebygd område. Det gjorde man også på mellom Myklebust og Jåsund, bemerker Undheim.

Langs kollektivaksen er det meningen å bygge tettere for å styrke kundegrunnlaget til kollektivtrafikken.

– Mye av det vi har latt bygge på Skadberg, Forus og det som områdeplanen for Sola sentrum legger til grunn av fortetting, har skjedd med tanke på at langs kollektivaksen skal det bygges tett, for å sikre kundegrunnlaget for bussveien, forklarer plan- og bygningssjefen.

Øst-vest aksen

Nylig vedtok kommunestyret en reguleringsplan for ny næringsbebyggelse på en sentral tomt på Forus, der en bygger høyt og samtidig har mulighet for ytterligere fortetting på tomten. Sola, Stavanger og Sandnes skal i gang med en interkommunal plan for Forus. I tillegg skal det utarbeides en kommunedelplan for flyplassen. Sammen med den vedtatte sentrumsplanen for Sola får en da tre viktige planer som alle bidrar til å bygge hele området fra Forus til flyplassen for fremtiden. Infrastruktur, først og fremst kollektiv infrastruktur står helt sentralt i det moderne Sola. Øst-vest aksen som kommunen nå er i gang med, er et viktig grep i kollektivsatsingen.

– Kollektivaksen vil gå gjennom områder der mye av Solas befolkning bor. Det er også derfor vi inviterer til folkemøtet slik at innbyggerne får vite hvordan vi tenker og planlegger, og der vi kan få lytte til innspill fra folk, sier Ståle Undheim.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!