Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Puster lettet ut:

Politimesteren vil beholde Sola lensmannskontor

Politimesteren vil beholde Sola lensmannskontor

Politiførstebetjent Kjell Klepp og lensmann Trygve Tjora er svært glade over at politimesteren ser viktigheten av å ha et lensmannskontor på Sola. FOTO: Linn Iren Nilsen Oppedal

Lensmann Trygve Tjora og politiførstebetjent Kjell Klepp er lettet over at politimesteren ønsker å opprettholde Sola lensmannskontor som tjenestested.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
20.10.2016 kl 12:15

Mandag formiddag la politimester Hans Vik frem sitt høringsbrev til hvordan politiet i Rogaland og Sunnhordland bør organiseres fremover.

Der kom det frem at politimesteren ønsker å slå sammen tjenesteenhetene Sandnes, Sola og Gjesdal og gi dem navnet Sandnes politistasjon, med lokaliteter og administrasjonssted på politihuset i Sandnes.

Politimesteren ønsker i tillegg at Sola lensmannskontor skal bestå. De 15 lensmannskontorene som han derimot ønsker å legge ned er: Hjelmeland, Gjesdal, Klepp, Hå, Bjerkreim, Randaberg, Sokndal, Lund, Suldal, Tysvær, Sveio, Sirdal, Etne, Fitjar og Bømlo.

– Vi er veldig glade for at han vil opprettholde oss som kontor, sier Trygve Tjora, lensmann i Sola.

Ble foreslått nedlagt

For tre uker siden foreslo nemlig en arbeidsgruppe i politiet at Sola lensmannskontor burde, som ett av ni kontorer i Rogaland, legges ned i forbindelse med den såkalte Nærpolitireformen.

BAKGRUNN: Sola lensmannskontor kan bli nedlagt.

Både ordføreren og lensmannen reagerte negativt på forslaget og var bekymret for hvordan det ville gå med det gode forebyggingsarbeidet politiet og kommunen har samarbeidet om i over ti år.

Mindre ansvarsområde

Frem til 2014 hadde lensmannskontoret ansvar for forebyggende arbeid og etterforskning av saker hvor den antatte gjerningsmannen er under 18 år.

For to år siden doblet kontoret bemanningen og fikk samtidig ansvar for den generelle etterforskningen av alle lovbrudd begått i kommunen.

Nå foreslår politimesteren at kontoret skal gå tilbake til å bare ha ansvar for forebygging og etterforskning av ungdomskriminalitet, slik det hadde før 2014. Politiførstebetjent i Sola, Kjell Klepp, ser positivt på at han sannsynligvis vil få et mindre ansvarsområde.

– Vi har sett at det ble mindre tid til forebygging etter at vi fikk ansvar for den generelle etterforskningen. Jeg har nettopp pratet med Ungdomsteamet i kommunen og det var veldig glade for at vi nå får bedre tid til å fortsette det gode samarbeidet vi har hatt tidligere, sier Klepp.

At kontoret får mindre ansvar betyr samtidig at kontoret i Sola sentrum sannsynligvis blir nedbemannet. I dag har lensmannskontoret fire polititjenestefolk, i tillegg til lensmannen. Tross mulige nedskjæringer er Tjora og Klepp likevel tilfreds.

– Alt i alt er vi godt fornøyde ut fra forutsetningene i reformen, sier Tjora.

Frem til nå har politiet i Sola vært en del av driftsenheten i Stavanger. At politimesteren ønsker at Sola heller skal bli en del av Sandnes har lensmannen ingen formening om.

– Det betyr lite for oss om vi er en del av Stavanger eller Sandnes, sier han.

Kommunen fornøyd

Både ordfører Ole Ueland og SLT-koordinator i Sola kommune, Helen Færøy, er glade for at politimesteren vil beholde det lokale lensmannskontoret. Begge var med i gruppen som tok imot politimesteren da han var ute på en høringsrunde for to uker siden.

LES: Frykter nedleggelse vil gi økt kriminalitet.

– Vi er fornøyde fordi vi langt på vei har fått gjennomslag for det vi ønsket. Det ser ut til at vi får øremerket ressurser til forebygging og ungdomssaker. Vi er en stor kommune og har behov for lokale ressurser, sier ordfører Ueland, som understreker at han ikke har lest hele høringsbrevet ennå, men har fått referert hovedlinjene.

– Dette er en anerkjennelse av arbeidet vi har gjort. Vi er utrolig glad for politimesteren har forståelse for det gode kriminalitetsforebyggende arbeidet kommunen og politiet har samarbeidet om, sier Færøy.

Ueland forteller at kommunen nå skal avgi en høringsuttalelse.

– Vi vil se nærmere på detaljene, men er langt på vei godt fornøyd, sier han.

Senest 15. desember skal politimesteren fremme sitt endelige forslag til Politidirektoratet, som igjen skal ta en endelig beslutning i løpet av januar 2017.

Nærpoliti-
reformen

Stortinget fattet vedtak om nærpolitireformen 10. juni 2015.

Målet med reformen er å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer.

Som en del av reformen skal antall politidistrikter reduseres fra 27 til 12.

Antall tjenestesteder skal også reduseres. Istedenfor skal tilgjengelighet og beredskap sikres ved flere operative og synlige politifolk.

Kilde: regjeringen.no

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!