Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Alle som svarte «ja» til at kirken bør vie homofile ble valgt:

Slik gikk menighetsrådsvalget

Slik gikk menighetsrådsvalget

Det er nå valgt fire nye menighetsråd i kommunen. FOTO: Arkiv

Uvanlig mange solabuer engasjerte seg i årets menighetsrådsvalg.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
17.09.2015 kl 10:34

Total 2072 solabuer stemte da det skulle velges nytt menighetsråd i hver av de fire menighetene i kommune. Dette er nesten 300 flere, enn ved valget i 2011 da 1787 personer avga stemme. Samtlige menigheter hadde også økning i valgdeltakelsen. Kirkeverge Trygve Torgersen er fornøyd med at årets valg engasjerte flere.

– Vi ser positivt på at flere har deltatt. Vi merket det allerede under forhåndsstemmingen at mange flere engasjerte seg. Ved å stemme har de bekreftet medlemskapet sitt. Vi ser at det er justert litt på de opprinnelige listene. Folk har stemt inn sine kandidater, sier han.

– Hva tror du er grunnen til at flere har engasjert seg?

– Jeg hører folk sier at det har vært mer oppmerksomhet i media rundt valget i år. Jeg tror dette har hatt en effekt, sier Torgersen.

Spørsmål om vigsel av homofile

Spørsmålet om kirken bør åpne opp for å vie likekjønnede var temaet som fikk mest oppmerksomhet i forkant av årets kirkevalg. Selv om den endelige avgjørelsen på dette ikke tas av de lokale menighetsrådene, men av Kirkemøtet, ville flere lesere av Solabladet ha svar på hva de lokale kandidatene til menighetsrådene mente om saken, før de avga sin stemme. Vi spurte derfor alle kandidatene om deres mening, og fant ut at bare 5 av 47 kandidater svarte et tydelig «ja» på at kirken bør vie homofile.

Mandagens valg viser at samtlige av disse fem ble valgt inn i sine menighetsråd. De tre kandidatene som fikk flest stemmer i Sørnes menighet, sa alle «ja» til at kirken bør vie homofile. Kirkevergen ser ikke bort fra at dette spørsmålet kan ha hatt betydning for utfallet.

– Noen velgere er opptatt av dette. Men jeg kan selvfølgelig ikke svare på vegne av velgerne om hvorfor de har stemt som de har gjort. I år har denne saken vært et tema nasjonalt. Neste valg kan det være andre ting som får fokus, sier Torgersen.

Alt i alt er han svært fornøyd med valgresultatet.

– Jeg må si at det er bare gode folk som er blitt valgt inn i alle de fire menighetene. Vi er veldig glade for at de vil gjøre en innsats, avslutter han.

Rekord på landsbasis

Også andre steder i landet deltok usedvanlig mange. Valgdeltakelsen var i år på 15,7 prosent, mot 13,4 prosent ved valget i 2011.

Her er de nye menighetsrådene:

Sola menighetsråd 2015-2019

624 velgere stemte i Sola sokn. Antall stemmer står i parentes.


1. Trygve Tjora (770)

2. Linn Gjørøy Lovra (757)

3. Jardar Lindøe (740)

4. Laila Bergo (739)

5. Tone Meling Lauvvik (725)

6. Svein Ragnvald Tjora (702)

7. Torhild Kristine Thorstvedt (700)

8. Harald Velde (692)


Vararepresentanter:

9. Tone Hildegunn Botnen (660)

10. Magnus Soland (10)

11. Kjersti Espeset Lie (2)

12. Gøran Byberg (2)

13. Jarle Haukås (2)

Tananger menighetsråd 2015-2019

551 velgere stemte i Tananger sokn. Antall stemmer står i parentes.


1. Siv Elin Mæland (676)

2. Gro Mæland Myklebust (652)

3. Jorunn Elin Haga (632)

4. Kjell A. Vignes (620)

5. Bjørn Mo (618)

6. Tor Ådne Mæland (617)

7. Olav Kylland (602)

8. Helga Frøyland (601)


Vararepresentanter

9. Mariann Hellestø Kean (597)

10. Tom Henning Haga (575)

11. Steinar Sola (566)

12. Bjørg Irene Stallemo (565)

13. Torhild Tednes Tjora (544)

Ræge menighetsråd 2015-2019

Det var 338 velgere som stemte i Ræge sokn. Antall stemmer står i parentes.


1. Jon Georg Sundvoll (433)

2. Owe Lie-Bjelland (426)

3. Ole Eriksen (414)

4. Liv Marit Solås Alme (408)

5. Trine Kristensen Tjelta (407)

6. Elin Gjersdal Eskedal (391)

7. Karim Saffaran (388)

8. Geir Frafjord Syvertsen (386)


Vararepresentanter:

9. Kjersti Lønning Velde (373)

10. Arnt Ove Tjelta (369)

11. Terje Ølberg (368)

12. Kathrine Nygaard Byberg (366)

13. Ane Askø (360)

Sørnes menighetsråd 2015-2019

559 velgere deltok i valget på Sørnes sokn. Antall stemmer hver kandidat fikk står i parentes.


1. Andras Veggeland (675)

2. Morten Jørpeland (642)

3. Anne-Grethe Wee (638)

4. Olav Gilje (630)

5. Bjørg Marit Amdal (606)

6. Petter Rønnevik (605)

7. Torleif Oftedal (596)

8. Svein Arne Svilosen (595)


Varamedlemmer:

9. Arne Kårstad Dalene (590)

10. Liv Ingrid Soma Ingebrigtsen (586)

11. Åsa Vinje Aanestad (572)

12. Kjell Steinar Ervik (568)

12. Bjørg Pedersen (568)

Nøkkelord

Se bildet større

Kirkeverge Trygve Torgersen er glad for at flere brukte stemmeretten sin i årets valg. FOTO: Linn Iren E. Nilsen

Slik økte valgdeltakelsen

Tallene viser prosentandelen av de stemmeberettigede som avga stemme under menighetsrådsvalget:

Sola sokn

Valget 2015: 11,93 %

Valget 2011: 11,11 %

Sørnes sokn


Valget 2015: 16,87 %

Valget 2011: 14,73 %

Tananger sokn


Valget 2015: 12,71 %

Valget 2011: 11,63 %

Ræge sokn


Valget 2015: 17,67 %

Valget 2011: 15,29 %

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!