Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Sola får refs for å bygge ned matjord

Sola får refs for å bygge ned matjord

Sola kommune får kritikk fra fylkesmannen for å planlegge å bygge ned matjord i den nye kommuneplanen. Bildet er fra første spadestikk på Jåsund. FOTO: Arkivfoto

Politikerne utfordret mange LNF-grenser da de vedtok førsteutkastet til ny kommuneplan for Sola. Det liker ikke fylkesmannen, som fremmer flere innsigelser.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
27.02.2015 kl 10:42

Da kommuneplanen skulle rulleres, kom det inn flere innspill om å omregulere landbruksjord til bolig eller næring. Totalt fikk kommunen inn rundt 50 innspill og 30 av dem handlet om å ta av landbruksjorden til å bygge ut kommunen. Rådmannen avslo nesten alle søknader om å bygge i LNF-områder (landbruks-, natur- og friluftsområder), mens politikerne la seg på en mellomlinje.

LNF-områder har i utgangspunktet et eget vern, og det skal gode grunner til for å omdisponere slike jordlapper til bolig eller næring. Likevel valgte flertallet å si ja til å omregulere flere slike områder. Blant annet næringsområde på Utsola, Solastranden gård, fremtidige boligområder på Røyneberg og Joa, et område ved Stenebyen og ved Ølberg havneveg.

LES OGSÅ: Vil bygge på flere jorder

Har flere innsigelser

Dette synes ikke fylkesmannen noe om, som nå har fremmet innsigelser mot flere omreguleringer. I kommuneplanen er seks boligområder, tre massedeponi og et næringsområde lagt på dyrket mark. Fylkesmannen påpeker at dette er i strid med både nasjonale jordverninteresser og Regionalplan Jæren.

– Boligområdene vil også være vanskelige å knytte til et høyverdig kollektivsystem, og kommer i tillegg i konflikt med nye statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, mener Fylkesmannen i Rogaland.

I 2013 omdisponerte Rogaland 737 dekar dyrket jord, noe som er høyest i landet. Sola og Karmøy var de kommunene i fylket som omdisponerte mest dyrket jord. I Sola ble 121 dekar jord omdisponert i 2013.

– De siste årene har den største nedbyggingen av matjord i Norge vært på Jæren. Med dette som utgangspunkt er det nødvendig at Sola og de andre kommunene på Jæren følger opp nasjonale mål om å ta vare på matjord og følger opp Regionalplan Jæren. Hovedmålet med regionalplanen er å sikre en styrt by- og tettstedsutvikling i regionen, samtidig som landbruksområdene blir sikret, skriver Fylkesmannen i sin uttalelse.

LES OGSÅ: Jordvernerne er oppgitt

Båthavn på dvergålegress

Fylkesmannen har også innsigelse mot to småbåthavner som er plassert i et område som er viktig for våtmarksfugl og som har stort naturmangfold. Disse båtanleggene er plassert i Sømmevågen og ved Hestholmen.

Fylkesmannen synes ikke det bør åpnes for nye inngrep i Sømmevågen, men heller legges til rette for at kvaliteten på område kan bevares. De viser til arbeidet vegvesenet hadde med å etablere en erstatningsbiotop for dvergålegress, etter at de bygget ut i Sømmevågen. I området hvor havnen ved Hestholmen skal ligge er det også dvergålegress, i tillegg til at det er fuglefredningsområde.

LES OGSÅ: – Matjorda burde vært fredet

Sier nei til boligområder

De seks boligområdene som fylkesmannen er i mot er ved Ølberg havn, Kolnes, Sømme, Joa, Røyneberg og Tjelta. Blant annet hadde Østerhus Eiendom sendt inn forespørsel om å omregulere flere LNF-områder til fremtidig boligbebyggelse. Rådmannen sa nei til alle områdene, men politikerne ønsket å åpne opp for å bygge på Røyneberg og Joa.

Politikerne syntes at disse områdene lå i naturlig tilknytning til eksisterende boligfelt, og ville være tidlig ute med å avsette plass til boliger i fremtiden. Fylkesmannen mener derimot at disse områdene ligger i kjerneområdet for landbruk og på landbrukssiden for langsiktig grense for landbruk.

Fylkesmannen ønsker heller ikke å si ja til at Solastranden gård får omdisponere eiendommen fra landbruk til næring. Lokalene har i dag midlertidig brukstillatelse som de hele tiden må fornye og eierne ønsket en permanent tillatelse. Fylkesmannen mener derimot at ved å omregulere vil eiendommen bli fritt omsettelig og ikke lenger en del av gårdsbruket.

Nøkkelord

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!