Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Solabonde sultet sauene

Solabonde sultet sauene

ILLUSTRASJONSBILDE. Dette bildet er ikke tatt på gården til den omtalte bonden. FOTO: Arkivfoto

Mattilsynet fant avmagrede lam og søyer da de foretok inspeksjon hos en sauebonde for noen uker siden. To av dyrene var i så dårlig stand at de måtte avlives umiddelbart.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
01.05.2015 kl 21:28

Etter å ha mottatt bekymringsmeldinger gjorde Mattilsynet en uanmeldt inspeksjon hos en sauebonde i Sola i midten av april. Mattilsynet ble først nektet adgang til dyrene av bondens familie, ettersom bonden selv var på jobb. Dagen etterpå kom inspektørene tilbake sammen med politiet for å gjennomføre inspeksjonen. Da fant de alvorlige lovbrudd.

I saueholdet, som består av over 400 dyr, var en stor andel av flokken avmagret. Flere av de underernærte søyene som skulle lamme, eller som nettopp hadde lammet, hadde ikke tilgang på kraftfôr. Melkeproduksjonen til flere av dem var derfor svært lav. Allikevel ble ikke lammene deres gitt melkeerstatning.

Et av lammene var så svakt at det ikke klarte å reise seg, og to av søyene var i så dårlig stand at Mattilsynet fattet vedtak om umiddelbar avliving på stedet. Den ene søyen ble deretter tatt med til Veterinærinstituttet for obduksjon.

Kan bli anmeldt

Mattilsynet vurderer mangelfull fôring av sau og lam som et alvorlig lovbrudd. Ifølge loven skal også syke dyr straks behandles eller avlives dersom det er unødig lidelse å leve videre.

– Dette er en svært alvorlig sak. Jeg vil karakterisere det som et sjeldent tilfelle, men det skjer flere ganger hvert år at vi finner alvorlige brudd, sier avdelingssjef i Mattilsynet, Odd Ivar Berget.

Foreløpig er det ikke tatt stilling til om sauebonden blir anmeldt.

– Det er noe vi må vurdere, sier Berget.

– Hva skal til for at en bonde anmeldes?

– Det varierer. Det kommer an på alvorlighetsgraden.

Lover tett oppfølging

Under besøket på gården ble bonden pålagt å lage en skriftlig plan for fôring og oppfølging av de avmagrede sauene og lammene sine. Mattilsynet lover å følge saken nøye videre.

– Vi har vært på gården i ettertid og vil besøke ham flere ganger fremover. Så langt har han gitt muntlig beskjed om at han har laget en fôringsplan, men han har ikke levert noe skriftlig enda, sier Berget.

Tilsynsrapporten fra det siste besøket på gården til bonden er foreløpig ikke klar.

Tidligere regelbrudd

Det er ikke første gangen Mattilsynet finner regelbrudd hos sauebonden. Forskriftene krever at alle sauer skal ha tilgang til oppholdsrom med nok plass i vinterhalvåret. Tidlig om våren 2012 hadde ikke bonden plass til alle sauene sine innendørs. Noen søyer og lam ble satt ut, til tross for at det fortsatt var kaldt og lite mat på beitet. Matmangelen førte til at flere sauer mistet melka og en del lam døde av sult eller kulde. Flere av søyene ble ikke tatt inn i det hele tatt og lammet ute. Disse opplysningene har bonden selv gitt Mattilsynet, og kommer frem i en tilsynsrapport fra november 2013.

I den samme rapporten står det at bonden ikke visste om det var gjennomført kontroll av det elektriske anlegget i driftsbygningen i løpet av de tre siste årene. 70 prosent av alle branner i landbruket skyldes elektriske feil, og bønder skal derfor ha faglig kontroll av anlegget minst hvert tredje år.

En annen rapport fra 2013 viser at bonden hadde griser i et rom med bare én utgangsdør. Som dyreeier har man plikt til å sikre dyr mot brann, og ifølge forskiftene skal det være minst to utgangsdører i rom hvor man oppbevarer dyr. Også dette regelbruddet ble vurdert som alvorlig av Mattilsynet. Samme år fant de også sauer uten ører i besetningen hans. Disse hadde øremerker festet i bånd rundt halsen, en type merking som strider mot regelverket.

Mattilsynet avgjør

Til tross for flere alvorlige brudd på regelverket har bonden fortsatt rett til å drive sauedrift. Dersom han skal få forbud mot det, er det Mattilsynet som må ta fra ham retten.

– Dere har funnet mange lovbrudd hos denne bonden tidligere. Hva skal til for at en bonde blir fratatt retten til å drive med dyr?

– Det er det ikke et fasitsvar på. Det varierer hvor alvorlig saken er. I alvorlige tilfeller kan det bli snakk om produksjonsnekt eller å redusere antallet dyr, sier Berget.

– Vurderer dere nekt i denne saken?

– Det vurderes i alle slike tilfeller. Det er ingen konklusjon på det enda, svarer Berget.

Solabladet har vært i kontakt med den omtalte sauebonden. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!