Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Resultat etter innbyggerundersøkelse:

Solabuen er negative til sammenslåing

Solabuen er negative til sammenslåing

Politikerne fikk i dag fremlagt resultatene fra innbyggerundersøkelsen i Sola, Stavanger og Sandnes. Den viser at flest er negative til sammenslåing i Sola. FOTO: Trine Barka Højmark

Etter å ha ringt rundt til 800 solabuer viser resultatene fra innbyggerundersøkelsen at de fleste solabuer er skeptiske til en sammenslåing. Kun 16 prosent er svært positive.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
15.01.2016 kl 13:20

Før jul ble rundt 800 solabuer oppringt av meningsmålingsinstituttet Opinion for å gi sine svar i en undersøkelse om kommunereformen. Dette ble også gjort i Stavanger og Sandnes kommuner.

Innbyggerne har da svart på spørsmål om tilhørighet, hvor gode de tror kommunale tjenester blir etter en sammenslåing og hvordan de stiller seg til sammenslåing.

Undersøkelsen viser at det er langt flere solabuer enn siddiser som er negative til kommunesammenslåing mellom Sola, Stavanger. Også i Sandnes er de negative til sammenslåing. 48 prosent av de spurte i Sola er negative til storkommunen, mens bare 17 prosent i Stavanger har samme mening.

16 prosent av de spurte sier at de er svært positive, mens 17 prosent er ganske positiv til sammenslåing av de tre kommunene. 18 prosent sier at de er verken negative eller positive til sammenslåing, og har med andre ord ikke bestemt seg.

– Er også noen som er positive

Undersøkelsen ble presentert for de tre ordførerne, flere politikere og de ansatte i de ulike kommunene i dag. Ordfører Ole Ueland (H) var ikke overrasket over resultatene:

– Denne undersøkelsen bekrefter mye av det vi allerede vet. Det er en del skepsis til sammenslåing og flere som er negative i Sola, men samtidig var det en stor andel som var positive. De som har avfeid at kommunesammenslåing er noe for Sola, de har da overkjørt en stor del av innbyggerne i kommunen, sier Ueland.

Han peker på at undersøkelsen også viser at hva kommunen heter og hvor rådhuset ligger ikke er så viktig for innbyggerne, de bryr seg mer om hvor det lokale legesenteret er.

– Det er kommunale tjenester som er viktige og det er den jobben vi nå gjør med å avdekke tjenestetilbudet, sier Ueland.

– Til syvende og sist er det folkeavstemningen som gjelder, men denne undersøkelsen viser at det er grunnlag for å gå videre med dette arbeidet, sier han.

Se bildet større

Kommunene vil nå jobbe videre med alternativer til kommunesammenslåing, og må fatte et endelig vedtak innen 1. juli. FOTO: Trine Barka Højmark

Flere føler tilhørighet til Stavanger

I undersøkelsen har innbyggerne fått spørsmål om hvor viktig avstanden til de ulike kommunale tjenestene er for dem. I Sola har de svart at kort avstand til skolefritidsordning, barnehage, legevakt, helsestasjon, sykehjem og idrettsanlegg er viktig. Hvor langt det er til rådhuset betyr ikke så mye.

Innbyggerne ble også spurt om hvor stor tilhørighet de føler til nærmiljøet og kommunen. I Sola svarer 65 prosent at de enten har svært stor eller ganske stor tilhørigheten til nærmiljøet. Dette tallet er hakket høyere både i Stavanger og Sandnes. Sola kommer også dårligst ut på hvor stor tilhørighet innbyggerne har til kommunen. 61 prosent føler tilhørighet til Sola kommune, mens i Stavanger og Sandnes er det over 70 prosent som føler sterk tilhørighet.

Tror busstilbudet blir bedre

Når det gjelder hvordan innbyggerne tror de offentlige tjenestene blir etter en eventuell kommunesammenslåing, tror over 50 prosent at tjenestene vil bli bedre eller som i dag på alle punkter, bortsett fra innbyggernes muligheter til å påvirke utviklingen i kommunen. Det som får best score er busstilbudet. Innbyggerne tror det vil bli bedre ved en sammenslåing. Hakk i hjel kommer tilrettelegging for ny næring og kompetansen blant kommunalt ansatte.

Innbyggerne ble også spurt om hvilke tjenester de benytter seg av i kommunen. I Sola kom kafé, uteliv og kino dårlig ut. Her reiser solabuen til andre kommuner. Legetjenester, idrettstilbud og dagligvarehandling er noe de gjør i kommunen sin. Mens for tur og friluftsaktiviteter, samt shopping reiser de ut.

Folkeavstemning i april

Ordføreren peker på at noe av det som skiller Sola kommune fra de to andre kommunene i denne undersøkelsen er at innbyggerne i Sola bruker flest tilbud utenfor kommunen, spesielt når det gjelder kultur og shopping.

– Men det som var overraskende var at tilhørigheten i Sola var lavere enn i de andre kommunene. Det kan ha sammenheng med at vi har mange tilflyttere, sier Ueland.

Siste frist for vedtak om kommunesammenslåing i kommunene er 1. juli. Ueland peker på at de har en jobb foran seg.

– Vi blir nok ikke enige, men vi skal ikke konkludere før alternativene er på plass. Samtidig vil vi være åpne med innbyggerne og gi dem informasjon. Men vi skal ha en folkeavstemning i april/mai og skal fatte et vedtak i siste kommunestyre før sommeren i juni, så det er litt arbeid foran oss, sier Ueland.

Politikerne har tidligere vedtatt at de også skal ha samtaler med Klepp kommune, i tillegg til naboene i nord. Det har Sola nå gjort og har lagt det samarbeidet på is.

– Klepp har kommet lengre i prosjektet enn oss og de var tydelige på at de jobber med Jæren kommune. Hvis det alt annet strander kan vi gjenopprette samarbeidet med dem, sier ordføreren.

Nøkkelord

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!