Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Trenger kommuneoverlege

Trenger kommuneoverlege

Egil Bjørløw skal slutte som kommuneoverlege. Frem til september overtar to av Solas fastleger hans arbeidsoppgaver. Etter det vil kommunen skaffe en kommuneoverlege i 100 prosent stilling. FOTO: Arkivfoto

Sola kommune har den laveste kommuneoverlege-ressursen i regionen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
19.02.2014 kl 07:15

Egil Bjørløw har de siste årene vært kommuneoverlege i Sola, men kun i cirka 25 prosent stilling. Nå skal han slutte som kommuneoverlege, og rådmannen ber nå politikerne sette av penger til en 100 prosent stilling.

Årsaken er at det har vært svært utfordrende for kommunen å lokke leger til en slik stilling når den kun tilbys som deltidsstilling. Ifølge kommunalsjef levekår, Turid E. Tjora, har kommunen flere ganger lyst ut en 50 prosent stilling som kommuneoverlege. Men responsen har vært relativt laber.

Mange oppgaver

Legene i Sola ønsker også en kommuneoverlege i full stilling, og helst en som ikke må dele seg mellom flere kommuner. Oppgavene til en kommuneoverlege er mange, blant annet innen smittevern, koordinering av fastlegetilbudet, tilsyn med skoler og barnehager etter miljørettet helsevern, gi innspill til reguleringsplaner, saksbehandle støyklager og mye mer.

Med den lille ressursen Sola har hatt blir det ifølge kommunalsjefen for mye brannslukking og for lite systematisk og målrettet helsearbeid, simpelt hen fordi stillingsressursen er for liten.

Sola på bunn

Det anbefales at kommuner over 15.000 innbygger har en kommuneoverlege i full stilling. Sola er på bunn av kommunene med minimum 15.000 innbyggere i Rogaland. Til sammenligning har Hå og Klepp kommuner hver sin kommuneoverlege i 60 prosent stilling, mens Sandnes har én 100 prosent stilling og Stavanger har nesten fire kommuneoverlegestillinger.

Samtidig er Sola en av rogalandskommunene med flest plansaker. Plan- og bygningsloven henger tett sammen med helseloven, og at kommuneoverlegen vurderer reguleringsplaner med henblikk på folkehelseloven, støy og lignende, mener rådmannen er svært viktig.

Bekymret

Utover dette er det ifølge kommunalsjefen mange oppgaver som ikke blir ivaretatt i tilstrekkelig grad. Dette vises blant annet i arbeidet med Helse i plan, arbeid med kommuneplanen, folkehelsearbeid, samhandlingsreformen og tverrfaglige møter. Med den lille kommuneoverlegeressursen kommunen i dag har er det ikke kapasitet til tilstrekkelig samarbeid med de ulike instanser i kommunen (bestillerkontor, helsestasjon, skolehelsetjeneste, hjemmetjenestene og sykehjem.

Dette bekymrer politikerne i formannskapet.

- Vi er absolutt bekymret. Vi har tydeligvis lidd under mangel på en større kommuneoverlegeressurs, påpeker Anja Berggård Endresen (V).

Et enstemmig formannskap har nå vedtatt å gi rådmannen fullmakt til å ansette en kommuneoverlege i 100 prosent stilling.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!