Turveg-etappe nummer to vedtatt

Turvegen langs Sørnes er malen også for etappen på Joa. Nå har politikerne godkjent Joa-planen. FOTO: Helene Pahr-Iversen

Turveg Hafrsfjord strekning Joa er politisk godkjent. Nå gjenstår de siste fire deletappene.

Tekst:

Publisert:

Solabladet.no
Solabladet A/S

Onsdag i forrige uke vedtok politikerne i utvalg for arealsaker reguleringsplanen for Turveg Hafrsfjord Joa. Dette er en cirka 1,9 kilometer lang etappe som strekker seg fra Austerheimvegen til Sømmevågen.

Flere innsigelser

Reguleringsplanen har vært på offentlig høring og flere merknader er kommet inn. Rogaland fylkeskommune fremmet flere innsigelser mot planen i forbindelse med vernesoner og registreringer av fornminner. Disse er imøtekommet og innsigelsene dermed trukket. Det betyr at kommunestyret nå kan egengodkjenne planen.

Når det skjer vil denne reguleringsplanen være den andre deletappen rundt Hafrsfjord som er endelig vedtatt. Det har tatt sju år å komme dit.

Duberget

En av de største utfordringene med strekningen Joa er det vakre landskapet Duberget. Dette berget er i privat eie og er uberørt av anleggsmaskiner. Her finnes det flere automatisk fredede fornminner, blant annet kulturminner fra steinalderen.

Riksantikvaren har nedlagt forbud mot å grave her, så turvegen må gå utenom. Det gjør at denne traseen ikke vil få den universelle utformingen det strebes etter. Å bygge en turveg som er ideelt tilpasset rullestoler og barnevogner vil her medføre betydelig inngrep i terrenget som kommunen ikke får lov til å utføre.

Gjerder

Også langs denne traseen skal stien gå så nær fjorden som mulig. Kommunen mener det vil være den beste løsningen for å unngå at veien kommer i konflikt med landbruk og beitedyr. Det vil likevel være nødvendig å sette opp gjerder flere steder for å hindre at turgåere, spesielt med hunder, møter beitedyr.

Planavdelingen har langs Joa regulert en vei med en bredde på cirka 2,5 meter. Politikerne har tidligere gitt signaler om at de ønsker å redusere bredden inntil 1,8 meter. Kommunen har vurdert fordeler og ulemper med en enkel tursti og en turveg med 2,5 meters bredde.

Den brede veien

Det brede alternativet fører til større terrenginngrep, mer nedbygging av landbruksjord, en dyrere løsning og kan føre til økt fart for syklister. Samtidig vil det være enklere for kommunen å vedlikeholde, være bedre egnet for mye bruk og redusere konflikten mellom gående og beitedyr ved at en kan sette opp gjerder. En smalere vei vil være enklere for dem som driver med landbruk og beitedyr og kreve mindre inngrep i landbruksjord og terreng. Ulempen er ifølge kommunen at den vil være vanskeligere å vedlikeholde og føre til flere konflikter mellom folk og dyr.

Kommunen velger den bredeste løsningen fordi de mener det er den mest konfliktdempende.

Siste nytt i Nyheter

Nå kan du få gratis advokathjelp
ANNONSE
Havarikommisjonen skal <br> granske fritidsbåt-ulykker
 
I denne barnehagen er sykefraværet lavt
McDonald's nærmer seg åpning
Norsea Group med ny avtale på Dvalin-feltet
 

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Sandnesposten

Bygdebladet

Gjesdalbuen

Dalane Tidende

ANNONSE