Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Turvegen har førsteprioritet

Turvegen har førsteprioritet

Prosjektleder Jan Sigve Tjelta får en travel vår med å fullføre turvegplanleggingen av tre delstrekninger langs Hafrsfjord. FOTO: Arkiv

Kommunen vil ha Turveg Hafrsfjord og sentrumsplanen for Tananger ferdig planlagt i år.

Tekst:

Publisert:

Redusert kapasitet i planavdelingen, kombinert med et høyt antall private reguleringsplaner, fører til at rådmannen nå konsentrerer seg om å få ferdig to store kommunale byggeprosjekt i år.

Det er Turveg Hafrsfjord og områdeplanen for Tananger sentrum. Begge planene har stått på førsteprioritetslisten til planavdelingen de siste seks årene, men ennå er de ikke fullført.

Satser på ferdigstillelse i år

Turveg Hafrsfjord er delt inn i seks deletapper. Sørnes er fortsatt det eneste strekket som er politisk ferdigbehandlet. Under budsjettforhandlingene i november i fjor vedtok flertallet å nedprioritere delstrekningene Sømme/Hogstad og Snøde/Haga. Her vurderer politikerne et tråkk i stedet for en vei for å redusere kostnadene.

De øvrige delstrekkende har vært utfordrende, blant annet på grunn av innsigelser fra overkommunale myndigheter. Seksjonsleder i planavdelingen, Martin Lillesand, satser på at kommunen klarer å ha deletappene Joa, Grannes, Jåsund klar til politisk behandling i løpet av året.

Sentrumsplan og motocrossbane

I fjor ble omsider områdeplanen for Sola sentrum egengodkjent i kommunestyret. Sentrumsplanen for Tananger har ligget på vent på grunn av denne, men nå setter planavdelingene på nytt kreftene sine inn i denne saken. Målet er å ha planen ferdig i løpet av året.

Som andreprioritet blant de kommunale planoppgavene ligger motocrossbanen på Bybergsanden. Målet her er at de skal opp til førstegangsbehandling i utvalg for arealsaker i løpet av våren.

70 aktive planer

Gangbro over Kleppvegen mellom Øvrehusvegen og Tjelta idrettsanlegg, turveg fra Røyneberg skole til trimløypa i Skadbergåsen, turveg fra Skadbergåsen til golfbaneområdet og omregulering av friområde til utvidelsen av Tananger barnehage og arkitektkonkurranse for Tananger havn er de fem prosjektene med tredje prioritet.

Martin Lillesand opplyser til politikerne i utvalg for arealsaker at prosjektene med tredje prioritet trolig ikke vil kunne fullføres i 2014 med mindre andelen private reguleringsplaner blir mindre.

De private planene skal saksbehandles i planavdelingen, og disse har forrang fremfor de kommunale byggeprosjektene frem til politisk førstegangsbehandling. Andelen private planer utgjør cirka 70 prosent, og planavdelingen jobber for tiden med cirka 70 plansaker.

Politikerne i utvalg for arealsaker skal onsdag si om de er enige i prioriteringene til planavdelingen.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!