Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

– Umulig å oppnå nullvekst for bil

– Umulig å oppnå nullvekst for bil

 

Sola Frp mener målsetningen om nullvekst i biltrafikken er helt urealistisk, så lenge den ikke korrigeres for befolkningsøkning.

Tekst:

Publisert:

– I fraflyttingsregioner vil bilbruken reduseres. Slike regioner vil da kunne få mer belønningsmidler av staten enn vår region som har en årlig befolkningsvekst på minst to prosent. Regnestykket blir nettopp så galt fordi det ikke korrigeres for folkevekst, påpeker gruppeleder i Sola Frp, Tom Henning Slethei.

Nullveksten

Tirsdag behandlet kommuneplanutvalget et høringsforslag fra regjeringen om indikatorsett som grunnlag for bymiljøavtaler.

I Nasjonal Transportplan som ble lagt frem i fjor vår, skisseres 
ordningen med bymiljøavtaler, som er helhetlige rammeavtaler opprettet for å redusere 
personbilbruken. I disse avtalene er det målsetninger om at veksten i 
persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange, ikke bil.

Dette er en målsetting som har sitt grunnlag i klimaforliket. Bymiljøavtalene henger også sammen med den statlige belønningsordningen. Regionene 
tildeles statlige midler til 
trafikktiltak som styrker kollektivandelen.

Stavangerregionen har utfordringer i forhold til 
kollektivtilbudet, og kommunene, fylkeskommunen og staten skal gjennom bymiljøavtalen samarbeide om å redusere bilbruk og øke kollektivbruk.

– Positivt

Høringsforlaget fra regjeringen dreier seg om å etablere et felles sett av indikatorer for oppfølging av målsetningene i bymiljøavtalene.

– Dette synes jeg er positivt. Det er bra at det blir felles indikatorer for byregionene, og det er veldig bra at det nå blir flere indikatorer som måles enn tidligere. Før talte man bare antall biler, men nå teller også antall elbiler og sykler. Vi vil ha utfordringer i å nå nullvekstmålet om vi bare skal telle antall biler, mener ordfører Ole Ueland (H).

– Meningsløst

Frp mener derimot at dette er en meningsløs måte å jobbe på for å nå et mål som i tillegg er urealistisk.

– Nullvekst vil for en vekstkommune bety det samme som en realnedgang. Solas befolkning vokser med to til to og en halv prosent i året. Over ti år er det minst tjue prosent vekst. Å tro at alle disse vil velge vekk bilen er helt urealistisk. Derfor vil vi ikke kunne nå målet om nullvekst, påpeker Slethei, gruppeleder i Sola Frp.

– Ikke Manhattan

Han mener at målet er umulig å nå så lenge det ikke tas hensyn til befolkningsvekst.

– Det realistiske er at bilbruk vil øke i takt med befolkningsveksten. Vi bor på Nord-Jæren, ikke Manhattan. Dette er et geografisk spredt område uten et godt nok kollektivtilbud. Vi må være realister, sier Slethei.

Politikerne i kommuneplanutvalget bruker lang tid på å 
diskutere målsetningen i bymiljøavtalene, som er nullvekst for bil.

– Nullvekst vil for oss bety to prosent vekst, ettersom den forholder seg til folkeveksten. Ergo snakker man om realnedgang her så lenge man ikke skal korrigere for folkeveksten, sier Tom 
Henning Slethei.

– Må kompensere 
for veksten

Han fremmer et forslag om at det blir korrigert for befolkningsvekst. Dette utløser en rekke replikker og innvendinger fra de andre partiene i kommuneplanutvalget.

– Det er oppsiktsvekkende når Frp sier de ikke kan akseptere det som en Frp-statsråd står bak. Vi satser på en styrt utvikling, vi vil ha Transportkorridor Vest med eget felt for kollektiv og tungtransport. Vi vokser, og vi må ha kompenserende tiltak for det, sier Jess Milter (Ap).

– Må bruke pisken

Også partikollega Siv-Len Strandskog reagerer på synspunktene til Frp.

– Det er morsomt å høre på Frp som skylder på de rødgrønne når de har sin egen representant i samferdselsdepartementet som viderefører dette. Av og til må vi bruke pisken, vi er laget slik om vi skal endre vaner over tid. Vi har store geografiske fortrinn som flatt landskap og lite snø, og det gjør at vi kan bruke sykkelen mye mer enn folk i andre deler av landet, bemerker hun.

Tom Henning Slethei bemerker at Sola Frp her ikke er enig med regjeringen, selv om høringsforslaget kommer fra Frp-politiker Ketil Solvik-Olsen sitt departement.

– Vi er ikke enige med regjeringen her, det legger vi ikke skjul på, men Rom ble ikke bygget på verken én eller ti dager. Alle snakker om målet, men svært få om hvordan vi skal komme oss dit. Man kan ikke vedta et mål, men tiltak som skal få oss dit, sier Slethei.

– Ingen omkamp

Han avviser likevel at Sola Frp ikke aksepterer målsetningene i bymiljøavtalene.

– Vi aksepterer den, men vi er uenige. Vi stemmer ikke mot målsetningen, men vi har ingen tro på den, sier Slethei.

Ordfører Ole Ueland sier seg langt på vei enig i Frp sine synspunkt, men at saken politikerne skal behandle ikke er en omkamp om målsetningen.

– Det er bred nasjonal enighet om nullvekst, og det må vi nesten forholde oss til. Jeg synes det er positivt at det kommer flere kriterier for oppfølging av målet, og jeg tror vi kan klare det. Trondheim har klart det, andre byer klarer det også. Bilen har selvsagt kommet for å bli, men jeg kan ikke stille meg skeptisk til målsettingen, sier han.

– Staten har ikke fulgt opp

Ueland sier han er opptatt av å få mer penger fra staten til kollektivsatsing og veiprosjekter.

– Vi vil ha like indikatorer som de andre byregionene, slik at vi unngår å få mindre tilskudd enn dem. Jeg vil derfor jobbe for at vi skal få en større andel av disse pengene. Jærenpakke 1 sa at én krone lokalt skulle gi én krone sentralt, men det har ikke staten fulgt opp. Andre byer har fått mer fra staten enn vi, påpeker han.

– Vil ikke nå målet

Ordføreren sier seg likevel enig i Frp sine synspunkt.

– Jeg er enig, men jeg vil ikke prioritere nye diskusjoner. Jeg vil ha en større andel av kaken. Transportkorridor Vest og E39 er to store veiprosjekter, og vi må ha nasjonal støtte til dette. Transportkorridor Vest alene har en anslått kostnad på 1,9 milliarder kroner, påpeker Ueland.

Forslaget til Frp om å korrigere for befolkningsvekst støttes kun av Tanangerlisten.

– Jeg synes det er merkelig at de andre partiene ikke ser hvor viktig det er. Uten korrekt utregning som tar høyde for befolkningsvekst når man aldri målet, sier Tom Henning Slethei.

Se bildet større

Frp-politiker Tom Henning Slethei mener det målsetningen om nullvekst i biltrafikken er en umulighet for vekstregioner.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!