Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

– Sola kan bli lavutslippskommunen

– Sola kan bli lavutslippskommunen

– Det er lokalt vi må jobbe for et bedre miljø og klima, mener SV-politikerne Ida Mai Lea Hagen (t.v.) og Ingvild Hansen. FOTO: Helene Pahr-Iversen

– Vi er best på både næring og lave avgifter. Hvorfor ikke også være best på miljø, spør Sosia­listisk Venstreparti-politikerne Ida Mai Lea Hagen og Ingvild Hansen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.09.2015 kl 12:20

– «Tenke globalt, handle lokalt», er egentlig et kjempegodt slagord. Det er nettopp det miljøvern og klimakampen handler om. Verden består av tusenvis av lokalsamfunn, og det er her vi må starte, sier Ida Mai Lea Hagen.

Tjue punkter

Sola SV har listet opp tjue klimatiltak som de ønsker gjennomført i kommunen (se faktaboks på siden). Nå ønsker de bred politisk støtte bak dem.

– Vi ønsker ikke at dette skal bli avvist av politikere fordi det kommer fra SV. Miljøkampen må kjempes og vinnes uansett, og vi håper virkelig at vi politikere kan sette oss ned og snakke klima og miljø på en mye mer offensiv måte enn vi gjør i dag, sier hun.

Ida Mai Lea Hagen og Ingvild Hansen vil at kommunen skal være mer offensive, blant annet overfor næringslivet, når det gjelder tiltak for miljø og lavere utslipp. Vi tilbyr nå Miljøfyrtårn-sertifisering, men det er opp til bedriftene selv å ta kontakt. Kommunen burde aktivt gå ut og oppfordre næringslivet til å velge å bli miljøfyrtårn, mener de.

Miljøkomité og godsjernbane

Mest av alt ønsker de seg en miljøvernlederstilling i kommunen som skal initiere og utvikle klima- og miljøtiltak, i tillegg til klima/miljø-komité på tvers av partier, næringsliv og organisasjoner.

– Vi ønsker at folk kommer sammen for å drøfte gode miljø og klimatiltak som vi kan gjøre i lokalsamfunnet. Vi kommer her med vår 20 punkts liste, men den er ikke komplett, og det er mange flere som kan bidra til den, mener Lea Hagen.

Noen av punktene på listen er relativt enkle tiltak som å få kommunens skoler og barnehager til å bli Grønt flagg-sertifisert, sørge for at kommunens personbiler er elbiler, eller hybrider, flere sykkelparkeringer og ladestasjoner for elbiler. Andre krever mer omfattende og langsiktig arbeid, slik som å tilrettelegge for utbygging av havvindmøller, få til en gratis el-shuttlebuss mellom perifere boligområder og kommunens sentra, oppfordre aktørene i Risavika til å legge om til mer miljøvennlig drivstoff på skip og kjøretøy og bygge godsjernbane mellom Ganddal og Risavika.

– Vi er nødt til å begynne et sted, og det er i lokalsamfunnene. Kommunen har gode muligheter til å oppfordre, tilrettelegge og stille krav næringslivet, men det må ligge politisk vilje bak det, sier SV-politikerne.

– Ikke alle har råd til Tesla

De tror mange føler en slags avmakt i miljøkampen, spesielt dem som ikke har råd til Tesla eller til å bare kjøpe økologisk mat.

– Miljøvennlige valg må ikke bare være noe trendy som middelklassen kan holde på med. Det må være en fellesdugnad, og da må vi samle oss om tiltak alle kan gjøre, sier Ida Mai Lea Hagen. Derfor handler klimakampen for oss også om økonomisk utjevning.

Hun mener det må en omstilling til for å øke satsingen på miljø- og klimatiltak.

– Vi har alle ansvaret for klimakrisen, og det er vi som må gjøre noe med det. Vi er i en tid med omstilling, der vi ennå verner om oljen, men der vi vet at fremtidens arbeidsplasser ligger i fornybar energi og grønn industri.

Vi kan ikke gå baklengs inn i fremtiden, mener hun.

Grønt gründersenter

Sola SV er i dag uten faste medlemmer til de politiske organene. Det gjør det enda viktigere for dem å få til samarbeid med andre omkring miljøtiltak. Derfor er 20 punkts listen sendt ut til alle partiene i Sola.

– Til nå er det bare Venstre som har svart oss. Vi håper det skyldes treghet i maskineriet og ikke at partiene ikke er interessert i denne debatten.

Sola SV foreslår også at kommunen tar initiativ til etablering av et grønt gründersenter i nærings- og kompetanseklyngen i Risavika.

– Her kan gründere, miljøer og bransjer møtes for å fremme og videreutvikle ideer rundt grønn teknologi, industri og arbeidsplasser. Mess and Order i Stavanger og Nyskapingsparken i Bergen er allerede etablerte gründersenter som virker veldig lovende.

Tenk om Sola kunne blitt miljøkommunen og på sikt lavutslippskommunen, sier Lea Hagen.

SV sine 20 klimapunkt:

1. Kommunen skal stille ambisiøse krav om miljøvennlig infrastruktur i reguleringsplaner (energiforsyning, kildesorteringssystemer, transport og kommunikasjon m.v.)

2. Miljøvernlederstillingen skal gjeninnføres i kommunen for å initiere og utvikle kommunens klima- og miljøtiltak, og å yte veiledning og informasjon på dette området overfor innbyggere og næringsliv.

3. Kommunen skal framskynde en omlegging til mer miljøvennlig og energiøkonomisk oppvarming i kommunale bygg.

4. Ved fornyelse av maskin- og bilparken skal kommunen anskaffe kjøretøy med miljøvennlig og lavt drivstoff-forbruk. Kommunens personbilpark skal fortrinnsvis bestå av elbiler eller hybridbiler.

5. Alle kommunale skoler og barnehager skal Grønt Flagg-sertifiseres, og private eiere oppmuntres til å sertifisere sine skoler og barnehager.

6. Det skal etableres gratis el-busstransport (”shuttlebuss”) mellom de perifere boområdene og sentrene i kommunen.

7. "Kommunen tar initiativ til etablering av et Grønt gründersenter i Risavika.

8. Det installeres ladestasjoner for elbiler og tilrettelegges for sykkelparkering i kommunens sentra.

9. Videokonferanser benyttes foran flyreiser i kommunens virksomheter der det er mulig.

10. Kommunen skal benytte ordningen med miljøfyrtårn-sertifisering mer aktivt. Alle kommunale virksomheter skal miljøsertifiseres i likhet med skoler og barnehager.

11. Kommunen som arbeidsgiver skal etablere belønningssystemer for ansatte som går, sykler eller nytter kollektivtransport til/fra jobben.

12. Kommunen skal følge en målrettet strategi for miljøvennlige innkjøp.

13. Kommunen skal stille strenge krav om energi- og miljøplanlegging ved alle utbyggingsprosjekter. Dette gjelder miljøvennlig materialbruk, effektiv miljøstyring for inne- og uteområder, avfallshåndtering og forebygging av forurensning.

14. Gode miljøvalg hos private og offentlige virksomheter skal premieres.

15. Kommunen skal bruke eierandelen i Lyse til å sikre at selskapet satser offensivt på fornybar energi og prioriterer klima-/miljøvennlige løsninger ved utbygging av den tradisjonelle el-forsyningen.

16. Det skal øves tverrpolitisk press på veimyndighetene for øremerke to av feltene på Solasplitten til kollektivfelt.

17. Det skal sikres at den vedtatte buswayen føres via Solakrossen, flyplassen og Risavika og fram til Tananger/Jåsund, og at den i framtida kan konverteres til bybane.

18. Det skal utredes mulighet for godsjernbane mellom Risavika og Ganddal for å fjerne mest mulig av tungtransporten fra veier og boområder.

19. Kommunen skal bruke sin innflytelse til å oppmuntre aktørene i Risavika til å legge om til mer miljøvennlig drivstoff i skip og kjøretøyer.

20. Kommunen skal bistå i tilretteleggingen for utbygging av havvindmøller.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!