Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Kommunen vil ikke prioritere skolefrukt:

- Vi har viktigere ting å bruke pengene på

- Vi har viktigere ting å bruke pengene på

Inntil nå har alle elever på Sola ungdomsskole en gratis frukt hver dag. Men nå får de ikke lenger penger til det. FOTO: Trine Barka Højmark

Politikerne har bestemt å kutte ut skolefrukten fra 2014-budsjettet og ordningen avsluttes derfor allerede nå. Ordfører Ole Ueland (H) mener det å sende mat med barna må være foreldrenes ansvar.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
13.02.2014 kl 11:17

– Skolefrukt er ikke prioritert i Sola kommune. Vi hadde flere viktigere ting å bruke pengene på i budsjettet. Når det gjaldt skole var det tre store poster i budsjettet, det var lærertetthet, etterutdanning og skolefrukt. Og da var ikke jeg i tvil om hva som skulle prioriteres, sier ordfører Ole Ueland (H).

Han mener det viktigste er å opprettholde lærertettheten og videreutdanne lærerne.

– Så må det å sende mat med barna på skolen være foreldrenes ansvar. Det var en enkel prioritering, sier han.

LES OGSÅ: Slutt på gratis skolefrukt

Koster én million kroner

Kunnskapsdepartementet har hatt ute en høring på lovendringen om at skolefruktordningen skal avvikles. Sola kommune har ikke gitt noen innspill til dette.

– Vi tolket det dit hen at loven skulle bli endret, slik som vi ønsket og vi har lagt opp til det, sier Ueland.

I 2013 var de tre skoler som tilbød gratis skolefrukt til elevene. Dette kostet en million kroner i året, noe som kommunen ikke kan ta seg råd til når de ikke får midler fra staten.

– Vi valgte å ta ut midlene til skolefrukt fra og med nyttår. Så fra vår side så har vi allerede avviklet ordningen, sier Ueland.

Avviklet i Tananger

Elevene har likevel fått frukt frem til nå. Dette fordi det har vært en intern uklarhet i forhold til hva loven sier og hva budsjettet sa.

– Men nå skal alle de tre skolene i Sola avvikle ordningen. Vi klarer ikke å løse denne oppgaven innenfor de rammene vi har, sier Rune Moen, kommunalsjef for oppvekt i Sola kommune.

Tananger ungdomsskole skal avvikle ordningen allerede denne uken.

«Skolen får ikke lenger øremerkede midler til frukt til elevene. Vi har derfor sagt opp vår avtale med Bama. Vi deler nå ut frukten vi har så langt det rekker denne uken. Mange elever har satt pris på en frukt om dagen. Vi henstiller til foresatte om å sende frukt med i matpakken», står det på hjemmesidene til Tananger ungdomsskole.

Har forskuttert endring

Moen forteller at pengene til skolefrukten ikke er øremerket, og at Sola kommune derfor har mulighet til å bruke pengene på andre ting enn skolefrukt.

– Nå er det ute en høring om å endre loven. Den skal i utgangspunktet iverksettes 1. august, men i Sola har vi forskuttert dette. Slik at avvikling av skolefruktordningen gjøres gjeldende nå, sier han.

Hvis en skole ønsker å ha skolefrukt til tross for at det ikke er satt av penger til det i budsjettet, kan de få lov til det.

– Det er opp til den enkelte skole om de ønsker å prioritere dette, sier Ueland.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!