Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Nedslående rapport fra Fylkesmannen:

– Vi tar dette alvorlig

– Vi tar dette alvorlig

– Dette handler om feil faglige valg på flere nivå i organisasjonen. Intensjonene våre har likevel vært de beste for disse elevene, sier rådmann Ingrid Nordbø. FOTO: Trine Barka Højmark

Rådmannen er overrasket over funnene i tilsynsrapporten, men vil likevel understreke at både kommunen og de ansatte kun vil det beste for elevene ved Grannes ressurssenter.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
31.08.2016 kl 16:05

– Tilsynet er omfattende og funnene er omfattende. Dette er alvorlig, sier rådmann Ingrid Nordbø.

Hun presiserer at de nå skal korrigere praksisen ved Grannes ressurssenter slik at den verken er ulovlig eller i gråsonen.

– Dette kommer ikke av at vi ikke har ressurser på dette området, vi har brukt mye ressurser på denne elevgruppen. Dette handler om feil faglig valg på flere nivå i organisasjonen. Intensjonene våre har likevel vært de beste for disse elevene, sier rådmannen.

Hun beklager at tilbudet til elevene ved Grannes ressurssenter ikke samsvarer med lovverket.

LES OGSÅ: Fylkesmannen bekrefter at elever blir holdt fast og ydmyket

Har vært hyppig diskutert

– Vi har definert Grannes ressurssenter som et opplæringstilbud og ikke et helse- og omsorgstilbud. Derfor vurderer Fylkesmannen tvangsbruk etter opplæringsloven. I den er det ingen inngang til fysiske inngrep, utover nødvergeretten, sier Nordbø.

Hun forklarer at hvor langt man kan gå med fysisk håndtering av elevene ved Grannes ressurssenter har vært aktivt diskutert i personalgruppen og at det er faglig uenighet i fagmiljøet.

– For å kunne ha en god og faglig diskusjon om hvor grensene går er det innført protokollføring ved bruk av tvang. Dette er ikke lovpålagt, men det er innført for å skape åpenhet om dette, sier rådmannen.

LES OGSÅ: – Elever blir holdt fast og ydmyket

– Ingen har dårlige hensikter

Rådmannen peker på at Fylkesmannen har funnet to hovedgrupper for bruk av tvang: Håndholding for å roe ned eleven, og å reise opp eleven om den ligger på gulvet.

– Det er ikke snakk om slåing eller at de ansatte har hatt dårlige hensikter. Dette er gjort med gode intensjoner etter en åpen diskusjon, sier Nordbø.

Fylkesmannen har også kritisert at atferdsterapeutiske metoder blir brukt i stort omfang. Rådmannen påpeker at det er metodefrihet, men at de vil gå nøye gjennom metodebruken for å sikre at denne er hensiktsmessig.

LES OGSÅ: Fylkesmannen skal granske tvangsbruk

De ansattes er uenige

– Dilemmaet for oss er at vi har en gruppe ansatte som har en internfaglig uenighet. Begge gruppene har omsorg og gode intensjoner for elevene, men de har ikke klart å bli enige, sier rådmannen.

– Er dere overrasket over funnene i rapporten?

– Jeg er overrasket, og vi tar dette på alvor. Vi har en enorm jobb foran oss, sier Nordbø.

– Det var riktig å varsle om dette, og dette vil føre til en forbedring. Det er ikke første gang dette har blitt forsøkt varslet og det har ikke vært klima for å ta opp dette internt. Det var legitimt nå å få et tilsyn, legger hun til.

Hun peker på at selv om det har vært åpenhet rundt tvangsprotokollene, så har likevel noen følt at de måtte varsle om dette, og det betyr at det er noe som er galt. De beklager at interne rutiner for varsling av bekymringsfull praksis ikke har fungert i kommunen.

LES OGSÅ: – Grannes ressurssenter er det eneste riktige for Viljar

– Det er gjort i beste mening

Fylkesmannen har også kritisert at noen av elevene ved ressurssenteret er blitt plassert i klasser som er på lavere alderstrinn enn det eleven selv er på. Dette mener rådmannen at skolen har gjort i beste hensikt. I loven er det kun rom for å la elever gå i en klasse som er ett alderstrinn lavere eller høyere enn det eleven selv er på, men på ressurssenteret har elevene blitt plassert i vanlige klasser som er flere alderstrinn lavere enn deres egen alder.

– Skolen har gjort dette i beste mening og har jobbet med å finne en god match. Elevene er satt på klasselistene for å bli inkludert i klassen ved for eksempel å bli invitert i bursdager, men Fylkesmannen har tolket dette som en innplassering, sier rådmannen.

Kommunen skal nå gjøre alt de kan for at driften av ressurssenter er i tråd med loven.

LES OGSÅ: – Ingen grunn til å bruke tvang

– Tvang skal ikke anvendes

Kommunalsjef for oppvekst Rune Moen, påpeker at de nå må definere hva Grannes ressurssenter er. Om det er et skoletilbud, eller også et helse- og omsorgstilbud.

– Hvis vi hadde definert tilbudet ved Grannes ressurssenter også som et helse- og omsorgstilbud, kunne vi i noen tilfeller søkt Fylkesmannen og fått vurdert vedtak om tvangstiltak, sier han.

– Mange av de ansatte ved Grannes ressurssenter har lang fartstid i helse- omsorgstjenesten og det er en nyanse der i forhold til hva som er lov der og i skolen i forhold til tvang, sier skolesjef John Askeland.

– Vil dere gå bort i fra å bruke metoder med tvang eller vil dere omorganisere slik at dere tilpasser det til lovverket?

– I utgangspunktet skal det ikke anvendes tvang uansett lovverk, sier rådmannen.

Hun vil understreke at de ansatte som jobber på Grannes ressurssenter kun vil det beste for elevene.

Dette er saken:

• Etter bekymringer fra flere hold igangsatte Fylkesmannen et tilsyn ved Grannes ressurssenter i mars. Målet med tilsynet var å finne ut om det ble brukt ulovlig makt og tvang mot elever.

• Fylkesmannen har nå konkludert med at det brukes ulovlig makt og tvang ved Grannes ressurssenter. I tillegg påviser de at driften av ressurssenteret ikke er i tråd med lovverket og at internkontrollen i kommunen er uforsvarlig.

• Fylkesmannen har per i dag kun kommet med en foreløpig tilsynsrapport som Sola kommune får mulighet til å gi en uttalelse til. Her varsles det om fem pålegg, hvor et av dem innebærer å sørge for at elevene ved ressurssenteret ikke utsettes for makt og tvang.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!