Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Vil bedre fosterhjem-tilsynet

Vil bedre fosterhjem-tilsynet

Barnevernleder i Sola, Ingunn Hamre Hognestad forteller at endringen i barnevernloven vil fungere som en kvalitetssikring av tilsynsførere. FOTO: Silje Foss Langeland

Fra første februar i år kom en lovendring som skal gjøre tilsynsførerne til barn i fosterhjem bedre og mer profesjonelle. Antallet tilsynsførere skal kuttes, og ansvaret overtas av kommunene.

Tekst:

Publisert:

- Det betyr at vi i barnevernet sikrer en bedre oppfølging av tilsynsførerne og dermed sikrer kvaliteten på arbeidet de gjør, sier Ingunn Hamre Hognestad, barnevernleder i Sola kommune.

- Mange har ikke hatt tilsynsfører

Tidligere har tilsynet blitt utført av en tilsynsfører som har en uavhengig rolle i forhold til barneverntjenesten og fosterforeldrene. Regjeringen har argumentert med at det er viktig å ha en uavhengig tredjepart for å kunne sikre barnets rettssikkerhet og trygghet. Nå har lovendringen derimot understreket at det er barneverntjenesten sitt ansvar å ha en god standard på tilsynsførerarbeidet.

- Ved ansettelse av tilsynsførere vil vi vurdere om søkeren kan nok om barn og unges behov, og om de kjenner barns utvikling godt nok, sier Hamre Hognestad og legger til at dette vil fungere som en kvalitetssikring av tilsynsførerne.

I følge brukerundersøkelser fra barne- ungdoms- og familiedirektoratet viser det seg at mange barn i statlige fosterhjem i dag ikke vet hvem tilsynsføreren deres er, og at de er usikre på om denne personen bryr seg om hvordan de har det i fosterhjemmet.

- På landsbasis har mange fosterbarn ikke hatt noen tilsynsfører. I tillegg har det blitt stilt spørsmål ved om jobben i det hele tatt blir utført godt nok, sier Hamre Hognestad.

Reduserer antallet

I dag har Sola kommune til sammen 13 uavhengige tilsynsførere fordelt på 26 barn som de har tilsynsansvar for. Med lovendringen vil dette forandres ved at barnevernet vil ansette et betraktelig lavere antall, ned i en eller to tilsynsførere.

- Det er vanskelig for kommunen å følge opp 13 personer, og vi har fått tilbakemelding på at disse tilsynsførerne ønsker en bedre oppfølging. Dermed vil det å ha et lavere antall tilsynsførere være en effektiv måte å sikre kvaliteten på, sier Hamre Hognestad.

Hamre Hognestad forteller at Sola er i dialog med Stavanger, Sandnes, Randaberg og Gjesdal for å skape et mulig samarbeid mellom kommunene i denne ordningen.

- Det er sårbart å redusere antall tilsynsførere til kun en eller to. Derfor er vi i dialog med de andre kommunene slik at vi kanskje kan få til et samarbeid der tilsynsførerne kan tre inn på tvers av kommunene ved behov, sier hun.

Ansvaret for opplæringen av tilsynsførere lå tidligere hos barne- ungdoms- og familieetaten (bufetat), men med endringen i loven legges nå dette ansvaret over på kommunen. Hamre Hognestad forteller at det allerede er bestemt at tilsynsførerne i de ulike kommunene vil få samme opplæring slik at de kan arbeide tettere sammen.

Krav på tillitsperson

Fra og med juni i år vil det også komme inn et tillegg i barnevernloven om at barn i fosterhjem har rett til å velge seg ut en tillitsperson.

- Dermed blir også barnets rettigheter bedre ivaretatt ettersom at barnet får mulighet til å velge hvem denne personen skal være. Tillitspersonen skal fungere som en støtteperson og kan også bli med i for eksempel samtaler med barnevernet, sier hun.

I dag fungerer tilsynspersonen både som en kontrollperson som skal vurdere om barnevernet og fosterforeldrene gjør en god nok jobb, i tillegg til å fungere som en tillitsperson for barnet. Fra juni vil tilsynsførerens rolle kun være som en kontrollperson.

- Dette blir en mer forsvarlig måte å kontrollere barnets trygghet og sikkerhet på, forteller Hamre Hognestad.

Også barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet konkluderer med at det kan være vanskelig å forene rollen som både kontrollperson og tillitsperson.

Faktaboks

Hva er en tilsynsfører?

• Tilsynsføreren utfører en kontroll av fosterhjemmet, som kommer i tillegg til den kontrollen barneverntjenesten selv skal utføre.

• Formålet med tilsynet er å føre kontroll med at barnet får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet, og for å sikre trygghet og rettssikkerhet hos barnet.

• Tidligere skulle tilsynet utføres av en tilsynsfører som hadde en uavhengig rolle i forhold til barneverntjenesten og fosterforeldrene. Med lovendringen kan derimot barnevernet selv ansette tilsynsførere for å kvalitetssikre ordningen.

• Fra juni i år vil barn i fosterhjem ha rett til å velge seg ut en tillitsperson som skal fungere som støtte. Tilsynsføreren vil dermed kun fungere som kontrollperson i fosterhjemmet.

• Det skal føres tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem fra plasseringstidspunktet og frem til barnet fyller 18 år.

Kilde: Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, regjeringen.no.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!