Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Vil ha 60-grense på Gimravegen

Vil ha 60-grense på Gimravegen

Vegvesenet ønsker at Gimravegen skal ha en lavere fartsgrense på grunn av at det er mange myke trafikanter og avkjørsler til randsoner. FOTO: Skjermdump/google maps

I dag kan du kjøre i 80 kilometer i timen på Gimravegen frem til du kommer inn i Sandnes kommune. Nå vil Vegvesenet redusere fartsgrensen.

Tekst:

Publisert:

Gimravegen har ikke en definert fartsgrense i dag. Derfor kan du kjøre i 80 kilometer i timen på veien, fordi den ligger utenfor tettbygde strøk. Statens vegvesen har fått en henvendelse der de har blitt bedt om å vurdere fartsgrensen på denne veien.

Vegvesenet har sett på dette og foreslår å redusere fartsgrensen på Gimravegen fra og med krysset ved Kleppvegen til og med kommunegrensen mot Sandnes. De ber da om at fartsgrensen blir 60 kilometer i timen, i stedet for 80. Forslaget er sendt på høring til Sola kommune og politiet med en frist til midten av mars.

På grunn av veiens tilstand

Bakgrunnen for at Vegvesenet ønsker å redusere fartsgrensen på Gimravegen er i hovedsak vegens tilstand og på grunn av det tilstøtende veinettet.

Saken vil ikke bli ferdigbehandlet før Vegvesenet har mottatt en uttalelse fra begge høringsparter. De ber om at Sola kommune og politiet gjerne må uttale seg før fristen, slik at de kan bli ferdige med saken.

Flere avkjørsler og myke trafikanter

Deler av vegen ligger i Sola kommune, da som både Gimravegen og Gimramyrvegen, mens en liten del strekker seg inn i Sandnes kommune hvor vegen går over til å bli Årsvollvegen. Den delen som ligger i Sandnes kommune har allerede en fartsgrense på 60 kilometer i timen, mens i Sola er det ingen fartsgrenseskilt.

Fartsgrensekriteriene til Vegdirektoratet sier at man kan sette fartsgrensen til 60 kilometer i timen utenfor tettbygde strøk under visse forhold. Dette er hvis vegen har mange avkjørsler med randbebyggelse eller stor trafikk av gående og syklende, altså myke trafikanter.

Redusert hele vegen

Vegvesenet mener store deler av Gimravegen faller innenfor disse kriteriene, bortsett fra den sørligste delen som betegnes som «sletten», nærmest Sandnes-grensen. De mener likevel at det mest naturlige vil være å sette ned fartsgrensen på hele strekningen, da det lille strekket som ville vært igjen er på drøye 700 meter.

«Det synes ikke formålstjenlig å beholde denne delen som 80 km/t med bakgrunn i kort utstrekning», skriver Vegvesenet i høringsbrevet.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!