Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Vil ha trafikk som valgfag

Vil ha trafikk som valgfag

 

– Ungdomsskolene i Sola burde tilbudt trafikk som valgfag, mener Sola Unge Høyre.

Tekst:

Publisert:

Leder Andreas Nansve og nestleder Anne Marie Lund i Sola Unge Høyre vil be politikerne i utvalg for oppvekst om hjelp til å få trafikk inn som valgfag i ungdomsskolene i Sola.

– Det er læreplaner for trafikk valgfag, men faget tilbys ikke i ungdomsskolene i Sola. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier ungdomspolitikerne.

Trafikkforståelse

De mener trafikk som valgfag vil øke forståelsen for trafikk blant unge, og være med på å trygge trafikken og redusere antall ulykker.

– Vi snakker hele tiden om tidlig opplæring, og vi mener det også gjelder for trafikk. Alle tjener på dette, og alle ønsker jo å treffe gode trafikanter på veiene, sier Andreas Nansve.

Trafikk valgfag er fra sentralt hold opprettet for å være et virkemiddel for å redusere ulykker i trafikken. Grunnlaget for holdninger til sikkerhet dannes tidlig, og opplæring er et viktig virkemiddel for å redusere ulykkesrisikoen. Ifølge læreplanen i trafikkvalgfaget slik den formidles på Utdanningsdirektoratets nettsider, skal valgfaget bidra til å utvikle kunnskap om trafikken som system og gi praktisk erfaring med forsvarlig atferd i trafikken. Opplæringen skal også lære elevene å bli ansvarlige og selvstendige trafikanter.

Øker forståelsen

Anne Marie Lund og Andreas Nansve mener valgfaget vil gi elevene en god mulighet til å forstå trafikken og atferden i den.

– Elever som fotgjengere eller syklister vil forstå bilistene, og omvendt. Man vil lettere forstå nødvendigheten av for eksempel refleksbruk og ikke å springe eller sykle over veien, sier de.

Anne Marie Lund mener at et valgfag over et helt år vil være en bedre opplæring enn 16 timer med trafikalt grunnkurs.

– I valgfaget vil man være sammen med klassen i trygge omgivelser. Jeg tror det vil gi bedre samtaler og refleksjoner omkring trafikkspørsmål enn hva man klarer å få til på et trafikalt grunnkurs med mange fremmede mennesker, sier hun.

Tellende karakterer

Regjeringen legger med valgfaget også opp til at det kan erstatte det trafikale grunnkurset som alle må gjennom før de kan ta førerkort. Skolene kan dermed tilrettelegge slik at elevene får valgfaget godkjent som trafikalt grunnkurs.

– Jeg mener det også er et poeng at man får tellende karakter i valgfag trafikk. I trafikalt grunnfag, som man tar over 16 timer ved en kjøreskole, trenger man bare møte opp for å bestå, bemerker Andreas Nansve.

I tillegg til trafikkforståelse skal elevene i valgfaget også lære hva de skal gjøre dersom en ulykke er ute, slik som førstehjelp.

– Dette er utrolig viktig. Førstehjelp er noe alle bør lære, sier Andreas Nansve.

Ønsker etterutdanning for lærere

Valgfaget trafikk tar utgangspunkt i elevenes egne erfaringer som fotgjengere, syklister og passasjerer. Men faget har også en praktisk side, som innebærer at deler av undervisningen må skje ute i trafikken.

– Da vi tok kontakt med en av ungdomsskolene i Sola for å høre hvorfor de ikke tilbyr trafikk som valgfag, fikk vi til svar at de ikke har lærere med nok rett kompetanse. Vi ønsker at dette tilbys som etterutdanning, slik at vi kan få lærere med nok kompetanse, og det er derfor vi oppfordrer politikerne i utvalg for oppvekst til å tilrettelegge for dette, sier de to Unge Høyre-politikerne.

Rektor ved Sola ungdomsskole, Lill Wegner Thomassen, sier at skolen i dag ikke har lærere som er utdannet innenfor dette området.

– Vi har dette året hatt et forsøk med å ha valgfagene over hele dager, og vi vil denne våren evaluere dette. Vi vet derfor ikke hva slags form og organisering valgfagene får neste år, sier hun.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!