Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Vil satse på ny næring i gamle låver

Vil satse på ny næring i gamle låver

Margrete Dysjaland fikk Rogaland Frp med seg på å satse på næringsutvikling i nedlagte gårdsbruk. – På denne måten kan vi utnytte de samfunnsøkonomiske verdiene i distriktene maksimalt, sier hun. FOTO: Arkiv

Rogaland Frp vil be stortingsgruppen sin om å satse på næringsutvikling i nedlagte gårdsbruk. Det ble vedtatt på årsmøtet, etter forslag fra Margrete Dysjaland (Frp).

Tekst:

Publisert:

– Utviklingen i landbruks-Norge har, som mange kjenner til, ført til et stort antall nedlagte løer. Mange står tomme, forfalne og er på grensen til miljøsyndere. Dette er tomme løer som for mange kunne vært starten på en ny karriere, en ny forretningsidé og nye arbeidsplasser. Dette har dessverre for mange vært drømmer like tomme som løene, sa Magrete Dysjaland i sin tale på Frp sitt fylkesårsmøte.

Hun foreslo derfor at Rogaland Frp skulle be stortingsgruppa å jobbe aktivt for næringsutvikling, gründervirksomhet og satsing på etablering av arbeidsplasser på nedlagte gårdsbruk og landbrukseiendommer. Noe som ble vedtatt.

Vil ikke gi opp

I sin tale brukte hun Sola helsefarm, som hun mener er dårlig håndtert av fylkesmannen, som eksempel.

– Lokalpolitikerne i Sola, med Frp i spissen, jobber hardt for at Sola helsefarm skal kunne fortsette driften, som Fylkesmannen ønsker å legge ned. Sola helsefarm er etablert i en nedlagt løe, som ikke har blitt brukt til landbruksformål de siste 20–30 årene. I tillegg er all jord er solgt, påpeker Dysjaland.

Hun mener at Milas og Lerang har etablert en fantastisk næring, og sier hun er enda mer overbevist om å stå på og kjempe mot Fylkesmannen sitt vedtak om nedlegging etter at hun selv besøkte dem.

– Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa sa til NRK Rogaland at denne typen drift «en fare for landbruket». Å si at å etablere arbeidsplasser, utnytte ressurser og bygge opp distrikts-Norge er en fare for landbruket, henger rett og slett ikke på greip, sier Dysjaland.

– Sats på de tomme låvene

Hun ønsker derfor at Frp skal satse og jobbe aktivt for ny næring i de gamle låvene, noe som vil føre til flere arbeidsplasser.

– Det har den siste tiden blitt satt stort fokus på alternative etableringer på landbrukseiendommer. Det har vist seg at dette er tidsaktuelt både i Rogaland, og i hele landet forøvrig, sier Dysjaland.

Hun peker på at i Frp sin vedtatte landbrukspolitikk skal man skille landbrukspolitikken og distriktspolitikken.

– Og i en videreføring av dette ser vi problematikken rundt de tomme løene som klassiske eksempel der næringsutvikling og gründervirksomhet systematisk blir stoppet og nedprioritert, sier hun.

Hun mener at lokale politikere som ønsker å ivareta distriktene ofte opplever å møte motstand hos Fylkesmannen.

Får utnyttet ressursene

Dysjaland peker på at Rogaland Frp ønsker et større fokus på næringsutvikling, der en legger til rette for etableringer og fremmer gründervirksomhet i tomme og nedlagte gardsbruk.

– Tomme løer kunne for mange vært starten på en ny karriere, en ny forretningsidé og med dette; nye arbeidsplasser og økt sysselsetting, sier hun.

Hun mener at man kan utnytte ressursene i de tomme låvene uten å være til hinder for de landbrukspolitiske interessene som Frp legger til rette for.

– På denne måten kan vi utnytte de samfunnsøkonomiske verdiene i distriktene maksimalt, sier Dysjaland.

Brev fra ordføreren

Dysjaland har tidligere sendt et brev til landbruksministeren og bedt om råd i denne saken. Hun har også bedt sine representanter i Utvalg for arealsaker om å be ordføreren skrive et brev til statsråden slik at saken skulle havne på statsrådens bord. I utgangspunktet ønsket Frp støtte fra utvalget om å gi denne forespørselen til ordføreren, men det fikk de ikke. Ordfører Ole Ueland vil likevel sende brevet.

– Saken om Sola helsefarm har flertall blant politikerne. Flertallet er positive til at de skal få fortsette. Jeg vil derfor sende et brev til regjeringen og be dem se på saken på nytt. Vi er innforstått med at saken er endelig avgjort hos fylkesmannen, men vi håper en ny regjering kan se på dette med nye øyne, sier Ueland, som ikke mener det er et problem at han gjør dette selv om ikke alle politikerne står bak det.

– Vi håper dette vil føre frem, sier Ueland.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!