Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Kriminaliteten går ned i kommunen

Se statistikken fra politiet

Kriminaliteten går ned i kommunen

Kjell Klepp, politiførstebetjent ved 
Sola lensmannskontor. FOTO: Anne Buckle

– Sammenlignet med tidligere år går antall lovbrudd ned i Sola, sier Kjell Klepp, politiførstebetjent ved Sola lensmannskontor.

Tekst:

Publisert:

Mens det var en økning i registrerte lovbrudd i kommunen i 2011 og 2012, er statistikken på vei ned igjen. Der antall registrerte lovbrudd i Sola var 1.329 i 2012, er tallet nå nede på 1.285 i fjor.

Narkotika og tyveri

Tyveri og narkotika topper listene i år som i fjor. 98 av de registrerte lovbruddene i kommunen i fjor var tyveri fra privatpersoner.

– Det har mye med at vi har flyplassen i kommunen, der blir lommebøker, telefoner og liknende stjålet, sier Klepp.

Mens narkotika toppet listene både i fjor og året før er lovbrudd som gjelder bruk av narkotika nesten halvert.

– Det er litt spesielt, og kan skyldes at politiet ikke har vært nok ute i miljøet for å avdekke bruken, erkjenner han.

Likevel har antall lovbrudd som gjelder besittelse av narkotika gått opp.

– Sola har ikke et større narkotikaproblem enn andre kommuner. Det har vært en økning ellers i Rogaland, men en nedgang i Sola, konkluderer Klepp.

Saken fortsetter under tabellen.

Råkjøring

Klepp er fornøyd med at det blir tatt flere fartssyndere i kommunen. I 2012 ble 27 tatt i såkalte hastighetssaker, i fjor var tallet 49. Det er også registrert en liten økning i antall førere uten førerkort: Fra 54 til 59.

– Utrykningspolitiet har vært flinke å prioritere Sola, sier Klepp, og forteller at kommunen ligger omtrent likt med resten av landet.

– Ut ifra statistikken ellers i landet skiller ikke Sola seg så mye ut. Det er positivt.

– Så det er ikke mindre kriminelt i Sola?

– Det er like kriminelt her som i nabobyene, sier Klepp.

Saken fortsetter under tabellen.

Nedgang i ungdomssaker

Antall hærverk- og narkotikasaker blant ungdom har gått ned i kommunen.

– Antall straffesaker er gått kraftig ned, sier Kjell Klepp, politiførstebetjent ved Sola lensmannskontor.

Mens det toppet seg i 2010 og 2011, har antall straffesaker i kommunen for ungdom under 18 år gått vesentlig ned.

I fjor var det kun 27 saker mot 54 i 2012. I «problemårene» 2010 og 2011 var tallene henholdsvis 89 og 91 saker.

– Dette er saker der straffbare forhold har skjedd i Sola kommune og gjerningsmannen er under 18 år, sier Klepp.

Av disse sakene er seks begått av ungdommer som bor utenfor kommunen.

– Vi passer på «våre» ungdommer, og det er omtrent 60 straffbare forhold i fjor som solaungdom har begått i Sola, Stavanger og Sandnes, sier han, og legger til:

– Vi har ikke avdekket så mange saker. Årsakene kan være mange. Jeg har blant annet vært alene her i hele 2013.

Narkotika

Som forventet er det narkotika som topper listene med elleve saker i fjor.

– Men nedgangen fra året før er markant, sier Klepp, og forteller at det kan være fordi miljøene i dag er mer lukket.

I 2012 hadde Sola 24 narkotikasaker, 23 i året før og ti i 2010.

– Det foregår nok til en viss grad ennå, men det er ikke like enkelt å komme inn i miljøene, sier han

I 2010 var det skadeverk som toppet listene med 33 saker.

– Da avdekket vi et miljø der ungdom røyket hasj og tagget, sier han.

Fulltallige

Klepp forteller at politiet i Stavanger sender sakene for ungdom under 18 år i Sola for etterforskning.

– Vi samarbeider godt med Sola ungdomsteam, og opp-
søker ungdommen og foreldrene, sier han.

Etter at Christopher Tanberg gikk til jobben som lensmann i Randaberg i januar, var ikke staben ved lensmannskontoret fulltallig igjen før i desember, da Helge Mikalsen begynte.

– Nå er vi nok folk, sier Klepp, og forteller at selv om hoved-
ansvaret til politiet ved lensmannskontoret i Sola er å etterforske ungdomssakene, er det også mye annet å ta seg til.

– Det kommer en del henvendelser til kontoret, blant annet anmeldelser, som vi videresender til Stavanger, sier Klepp.

Nøkkelord

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!