Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

SLT er en samarbeidssuksess

Ungdomskriminalitet i Sola

SLT er en samarbeidssuksess

Helen Færøy, SLT-koordinator i Sola kommune og Kjell Klepp, politiførstebetjent ved Sola lensmannskontor samarbeider tett i kriminalitetsforebyggende arbeid for ungdom under 18 år. FOTO: Anne Buckle

I ti år har Helen Færøy koordinert SLT-arbeidet i kommunen i samarbeid med politiet. Nå viser resultatene igjen.

Tekst:

Publisert:

Solabladet presenterte krimstatistikken for ungdom under 18 år sist uke. Den viser at kriminaliteten blant de unge i kommunen har gått ned.

– Det er færre ungdommer som begår kriminalitet, men de som gjør det begår grovere kriminalitet. Det er i samsvar med statistikken ellers i landet, sier Helen Færøy, SLT-koordinator i Sola kommune.LES OGSÅ: Kriminaliteten går ned i kommunen

Ukentlige møter

Færøy og politiførstebetjent Kjell Klepp har sitt faste mandagsmøte på rådhuset, og det har blitt mange møter de siste ti årene.

– Det var bare meg for ti år siden. I dag er det to stillinger ved lensmannskontoret, i tillegg til Sola ungdomsteam, som alle jobber med kriminalitetsforebyggende arbeid i kommunen, sier Færøy.

Jobben hennes har vært å systematisere det kriminalitetsforebyggende arbeidet til kommunen og legge til rette for samarbeid mellom politiet, fritidsavdelingen, barnevernet, skolene og ungdomsteamet.

– Det var lite samhandling da jeg fikk jobben. I dag møtes vi ukentlig, deler informasjon, og oppdager forhold tidligere. Vi hadde ikke klart å lykkes uten det tette samarbeidet, sier hun, og understreker at selv om kommunen er kommet langt i SLT-arbeidet er ikke jobben ferdig.

– Vi har våre utfordringer, og vi kan stadig bli bedre. Vi er alltid på jakt etter de gode tiltakene, sier Færøy.

«Det var lite samhandling da jeg fikk jobben«

Helen Færøy, SLT-koordinator

Løser taushetsplikt

I tillegg til ukentlige møter mener Færøy at alle instanser snakker bedre sammen, om de samme ungdommene.

– Taushetsplikten blir brukt på en annen måte, og i omtrent alle saker får vi samtykke fra foreldre og ungdom på at vi kan dele informasjon. Det gjør det lettere å legge til rette for tiltak for ungdommen på tvers av instansene, sier hun og forklarer:

– Ett eksempel kan være fra et møte for noen år siden, der vi diskuterte anonyme saker og personer. Etter møtet spurte jeg to møtedeltakere hvem det var. Jeg fikk to forskjellige navn. Tenk på hvilke konsekvenser det hadde for ungdommen i forhold til tiltak som kan hjelpe han. Anonymiteten gjorde også at ingen tok ansvar, sier Færøy.

I dag er situasjonen annerledes.

– Vi ser etter mulighetene i loven i stedet for begrensningene, men det er ennå kommuner som ikke jobber slik, sier hun.

«Vi ser etter mulighetene i loven i stedet for begrensningene»

Helen Færøy, SLT-koordinator

Ungdomskontrakt

Et av de mest konkrete resultatene av SLT-samarbeidet i kommunen er ungdomskontrakten.

– Det er fem år siden ungdomskontrakten ble startet, som et prøveprosjekt i halv stilling, sier Færøy.

Siden 2009 har omtrent 50 kontrakter blitt signert med politiet til stede.

– Det er juristene til politiet som bestemmer om en skal inngå kontrakt for straffbare forhold, sier Klepp, og forteller at tallet viser til kontrakter for ungdom over 15 år og for straffbare forhold.

– Ungdomsteamet, som jobber med kontraktene, har også frivillige kontrakter for de under 15 eller i forhold til rus, sier han.

Kontrakten blir skrevet for to år, og oppførselen i første året legger føringer for år to.

– Grunnvilkåret er at en ikke begår straffbare handlinger, men så legges det også sosiale vilkår som er tilpasset ungdommen til grunn. Disse er skreddersydd ungdommen, forklarer Klepp.

«Det viktigste er å ordne opp så raskt som mulig på så lavt nivå som mulig»
Ørjan Lavik, rådgiver i Konfliktrådet i Rogaland

– Sola er en foregangskommune

Ørjan Lavik, rådgiver i Konfliktrådet i Rogaland, skryter av kommunens kriminalitetsforebyggende arbeid.

Lavik er spesielt opptatt av kommunens tidlige arbeid med ungdomskontrakter.

– Det viktigste er å ordne opp så raskt som mulig på så lavt nivå som mulig, sier han.

– Lære av Sola

– Det er gjort veldig mye godt arbeid i Sola. Det er godt samarbeid, og kommunen vil noe for ungdommene, sier Lavik.

– Er det fordi vi er en mindre kommune?

– Nei, Sola har sine utfordringer. Kommunen ligger nær Stavanger, og har rusutfordringer på grunn av nærheten. Men Sola har hatt en satsning, og har hatt personer som har tenkt i de rette banene. Forebyggende arbeid er kommet på plass til rett tid, sier han, og mener nabokommunene har mye å lære av Sola.

– Det er ikke det samme i andre kommuner. Her er det gode politifolk, lav terskel og godt samarbeid, sier han.

– Frivillig

Lavik forteller at konfliktrådet er et godt eksempel på hvordan forebyggende arbeid fungerer.

– Det er en frivillig ordning, der ingen får noe på rullebladet. Styrken er at partene får møtes og får gjort opp. En kan si unnskyld og legge saken bak seg, og den fornærmede kan få lov å bestemme utfallet av sin egen sak. Begge kan forlate møtet med hodet hevet, sier han, og forteller at oppvekkeren ved å møte ofrene til sin kriminelle handling kan være nok til å sette saken i perspektiv og hindre fremtidige lovbrudd.

Møte kan resultere i en ungdomskontrakt, som ikke skal blandes med ungdomsstraff.

– Det er en straffereaksjon som dømmes ungdommer som begår grovere kriminalitet, sier Lavik.

Se bildet større

Ørjan Lavik, rådgiver i Konfliktrådet i Rogaland. FOTO: Anne Buckle

Faktaboks

SLT

• SLT står for samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak.

• Politikerne i Sola vedtok i 2003 å etablere en SLT- modell i samråd med Regjeringens kriminalitetsforebyggende råd.

• Kommunen har hatt SLT-koordinator fra mai 2004. Stillingen rapporterer direkte til rådmannen.

• Koordinatoren systematiserer og samordner det kriminalitetsforebyggende arbeidet og stimulerer til samarbeid og samhandling mellom instanser som arbeider med barn og unge.

• Det er to politistillinger ved lensmannskontoret til SLT- arbeid og etterforskning av saker der mistenkte er ungdom under 18 år.

• Arbeidet har i vært rettet mot å hjelpe ungdom i risikosonen for å utvikle en kriminell karriere.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!