Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

— Vil fraværsregelen ramme dem som sliter mest?

— Vil fraværsregelen ramme dem som sliter mest?

Ingvild Østebø Mæland (t.v.) og Thea Roalsvik var først skeptiske til den nye fraværsregelen, men ser at den også har fordeler. FOTO: Hans Lindbo

Elever ved videregående skoler er bekymret over den nye fraværsregelen.

Tekst:

Publisert:

Thea Roalsvik (17) og Ingvild Østebø Mæland (17) er i ferd med å avslutte sitt andre år på videregående skole. Som elever flest, har tanangerjentene vært skeptiske til den nye fraværsgrensen som kommer fra høsten av. Heldigvis vil det i stor grad bli som før.

Regelen dreier seg om en endring i fraværsreglementet der man mister retten på karakter i et fag dersom man har mer enn 10 prosent fravær i faget. Regelen har skapt stor debatt i media, og elevorganisasjonen har ytret at de er mot den nye grensen.

— Et godt tiltak

Jentene, som sier de først var svært skeptiske, bestemte seg for å sette seg godt inn i saken. Nå sier de at de ser flere positive sider ved den nye regelen, men de ser også ting de opplever kan være problematiske eller uklare. I tillegg stiller de spørsmål om hva det egentlig vil si når man har et skille mellom gyldig og ugyldig fravær, fordi slik de opplever det så blir alt fraværet det samme siden både gyldig og ugyldig fravær føres sammen på vitnemålet.

— Det er et bra tiltak, fordi folk blir nødt til å komme sier Thea, og forklarer at hun ser poenget ved at det skal stilles krav til elevene når de mottar en plass.

— Videregående skole er jo faktisk frivillig, så om man takker ja til en plass, så er det naturlig at det skal kunne settes forventninger til oss, tilføyer Ingvild.

— Det vil jo bli likere det som forventes av oss i en framtidig jobb også, så jeg tror ikke folk vil ha vondt av at det settes realistiske krav til oss, mener de.

— Vanskelig for dem som sliter mest

På en andre siden ser jentene visse uklarheter ved den nye ordningen, som at det skal kreves attest for alt sykefravær. De ser for seg at det kan bli unødvendig mye jobb for legene dersom det skal forventes at de skal skrive ut attester til alle elevene som ikke skal gå på skolen den dagen.

Elevene peker på at reglen kanskje vil ramme de som sliter mest. De som sliter med ting som kanskje er vanskelig å dokumentere. For eksempel vanskelige familieforhold. I tillegg mener de at det er rart at staten har et fokus på å luke ut de som sliter med å fullføre videregående istedenfor å hjelpe dem som sliter.

Opp til ti prosent

— Fraværsordningen vil fungere som før inntil 10 prosent fravær i et fag er nådd”, forklarer rektor på Sola vgs, Janne Handeland.

Elevene trenger kun attester fra sakkyndig, som kan være lege, eller helsesøster, dersom de vil ha strøket fravær av vitnemålet sitt, eller dersom de har mer enn 10 prosent fravær i et fag. Med andre ord så vil man ikke trenge å gå til sakkyndig om man rett og slett er for sliten til å gå på skolen en dag. Man har 10 prosent slingringsmonn.

Savner prøveordning

Fraværsregelen er vedtatt og gjelder fra og med høsten av, men hvordan den skal praktiseres er ennå ikke helt ferdigutarbeidet.

– Mye av reglementet står beskrevet i detalj i forskriften fra Utdanningsdirektoratet, men visse ting opplever vi som pedagoger også som litt diffust. Det står et avsnitt om fravær som kan strykes av velferdsgrunner. Dette kan for eksempel være at eleven skal i begravelse. I saker som ikke står spesifisert så vil det måtte være opp til skolen å bruke skjønn. På samme måte som i dag må elevene søke skriftlig om å få trukket fra fravær og de må søke skriftlig om permisjon. I starten vil jeg nok personlig ville lese gjennom alle søknadene, men etter hvert så ser jeg for meg at dette er oppgaver som avdelingsleder, eller kontaktlæreren til eleven som søker kan ta seg av, sier Handeland, som legger til at hun syns det er rart at ordningen er blitt vedtatt uten at det har vært særlig samtale mellom de sakkyndige det er snakk om å legge denne oppgaven på, og uten en prøveordning først.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!